Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informator dla zagranicznych emitentów papierów wartościowych

Wprowadzenie akcji na rynek zorganizowany przez zagranicznego emitenta.

Rynek zorganizowany tworzą:

Rynek regulowany to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek giełdowy), a także rynek pozagiełdowy prowadzony przez Bondspot S.A. w ramach rynku Catalyst dla nieskarbowych intrumentów dłużnych.

Alternatywne Systemy Obrotu to New Connect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także jeden z segmentów rynku Catalyst prowadzony przez Bondspot S.A. dla nieskarbowych instrumentów dłużnych (rynek hurtowy).


Dalej