Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Kontakt z KDPW dla Emitentów

Kancelaria KDPW S.A.
 • przyjmowanie dokumentów:
  • w formie pisemnej adres:
   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
   ul. Książęca 4
   00-498 Warszawa
  • w formie elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób reprezentujących spółkę:
   e-mail:kdpw@kdpw.pl

Dział Operacyjny
 • zagadnienia operacyjne dotyczące obsługi Emitentów
Zespół Obsługi Emitentów w Dziale Operacyjnym:
  • rejestracja papierów wartościowych
  • operacje na papierach wartościowych
  • realizacja zobowiązań emitentów wobec uprawnianych z papierów wartościowych
  • obsługa zgłoszeń akcjonariuszy do udziału w WZ
  • obsługa operacyjna procesu identyfikacji akcjonariuszy

e-mail: emitent@kdpw.pl
T +48 22 537 94 37

Zespół Operacji Międzynarodowych w Dziale Operacyjnym:

  • zagadnienia związane z obsługą papierów wartościowych rejestrowanych centralnie poza KDPW

T +48 22 537 93 60

Zespół Rozrachunków w Dziale Operacyjnym:

  • realizacja płatności wynikających z zobowiązań emitentów
T +48 22 537 93 32

Biuro Prawne
 • obsługa zagadnień prawnych związanych z uczestnictwem emitentów oraz papierami wartościowymi rejestrowanymi w KDPW
T +48 22 537 93 83 

Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych
 • problemy techniczne związane z uzyskaniem dostępu do konta

T +48 22 537 94 15

email: di_serwis@kdpw.pl

Dział Repozytorium Transakcji
 • zagadnienia związane z przekazywaniem danych umożliwiających KDPW publikację informacji o zadłużeniu emitentów
 • zagadnienia związane z prowadzonym przez KDPW Rejestrem Zobowiązań Emitentów

T: +48 22 537 95 35
email: rze@kdpw.pl

Ostatnia aktualizacja:06-10-2021 Do góry