Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę


Przewodnik dla polskich Emitentów papierów wartościowych - zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent
Przewodnik dla polskich Emitentów papierów wartościowych - rejestracja papierów wartościowych w KDPW

Rejestracja dłużnych papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych przez Agenta Emisji
Przewodnik dla Emitentów niepublicznych papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych)

PRZYMUSOWA DEMATERIALIZACJA AKCJI
Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, które wyemitowały, przed dniem 1 stycznia 2021 r., akcje, podlegają obowiązkowi przymusowej dematerializacji, w związku z czym mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla tych akcji albo umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Krajowy Depozyt nie świadczy usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, ale umożliwia rejestrowanie akcji wyemitowanych przez spółki niepubliczne w depozycie papierów wartościowych na zasadach analogicznych do tych, na jakich rejestrowane są obecnie akcje emitowane przez spółki publiczne.
PRZEWODNIK DLA EMITENTÓW AKCJI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZYMUSOWEJ DEMATERIALIZACJI - część I (ogólna)*
PRZEWODNIK DLA EMITENTÓW AKCJI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZYMUSOWEJ DEMATERIALIZACJI - część II (szczegółowa)*
* dotyczy stanu prawnego obowiązującego do dnia 1 marca 2021 r. Informacje zawarte w Przewodniku mogą być wykorzystywane tylko w przypadku rejestracji papierów wartościowych wyemitowanych przed tym dniem.
 
Terminy związane z przymusową dematerializacją akcji
Ostatnia aktualizacja:22-03-2022 Do góry