Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informatory dla emitentów krajowych

Rejestracja papierów wartościowych

Procesy realizowane poprzez aplikację WALNE ZGROMADZENIA:
Obsługa WZ

Procesy realizowane poprzez aplikację WYPŁATA ŚWIADCZEŃ REJESTRACJA ZDARZEŃ:

Wypłata dywidendy
Wypłata odsetek od papierów dłużnych
Wykup papierów dłużnych
Spłata wartości nominalnej
Certyfikaty inwestycyjne

Realizacja prawa poboru
Scalenie akcji

Procesy realizowane poprzez aplikację IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY:
Identyfikacja akcjonariuszy spółki giełdowej
Ostatnia aktualizacja:11-08-2021 Do góry