Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Koronawirus - aktualności

 31.07.2020
Publikacja decyzji KDPW i KDPW_CCP dotyczących relacji z Uczestnikami

Informujemy, że w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego, Uchwały Zarządów Spółek GK KDPW oraz oświadczenia pełnomocników w sprawach indywidualnych dotyczących uczestnictwa w usługach GK KDPW, rejestracji papierów wartościowych, wykonywania operacji na papierach wartościowych rejestrowanych w KDPW i inne przesyłane dotychczas Uczestnikom – nie są doręczane drugiej stronie (Uczestnikowi, będącemu adresatem tych decyzji) w żadnej formie (pisemnej ani elektronicznej).

 
15.05.2020
Grupa KDPW przekazała 700 tys. zł darowizny na rzecz walki z koronawirusem

​Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymał od spółek Grupy KDPW kwotę 700 tys. zł darowizny. Środki posłużą na zakup specjalistycznego sprzętu do wykonywania badań w kierunku diagnostyki COVID-19.14.05.2020
Rzecznik Finansowy: Twoje finanse w czasie COVID-19

​Szanowni Państwo, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uprzejmie informuje, że na stronie Rzecznika Finansowego została uruchomiona zakładka "Twoje finanse w czasie COVID-19", dedykowana osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa.31.03.2020
Organizacja Walnych Zgromadzeń
31 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W znowelizowanych przepisach znajdują się m.in. rozwiązania dokonujące zmiany w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, poprzez wprowadzenie w Kodeksie Spółek Handlowych możliwości przeprowadzenia przez spółkę walnego zgromadzenia z udziałem oraz głosowaniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania stosownego upoważnienia w statucie.
Zgodnie z nowym brzmieniem Art. 4065 § 1. „Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie”.

20.03.2020

ESMA sets out approach to SFTR implementation
W odpowiedzi na poważne wyzwania związane z pandemią wirusa COVID-19 i podejmowane przez państwa członkowskie EU działania mające na celu zapobieganie jego rozprzestrzenianiu Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał oświadczenie, w którym praktycznie przesuwa obowiązek raportowania transakcji SFT dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz właściwych podmiotów z państw trzecich, który miał wejść w życie 11 kwietnia 2020 r., do dnia 13 lipca 2020 roku tj. do dnia, w którym wejdą w życie obowiązki raportowe dla CCP oraz CSD.


16.03.2020
Zmiany w organizacji pracy kancelarii oraz obiegu dokumentów z Uczestnikami i kontrahentami GK KDPW w związku z ogłoszonym na terytorium kraju stanem zagrożenia epidemicznego

​W związku z ogłoszonym na terytorium kraju stanem zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo swoich pracowników oraz pracowników naszych Uczestników i kontrahentów, a także biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część realizowanych procesów będzie w najbliższym czasie wykonywana w ramach pracy zdalnej pracowników naszych instytucji, a więc z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, GK KDPW uprzejmie informuje, że od dnia 17 marca 2020 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji obiegu dokumentów z Uczestnikami oraz innymi podmiotami będącymi kontrahentami KDPW lub KDPW_CCP
13.03.2020

Ciągłość działania Grupy KDPW w warunkach zagrożeń związanych z nowym koronawirusem SARS-CoV-2 oraz przypadkami zachorowań na COVID-19

​W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i kolejnymi potwierdzonymi przypadkami zakażeń w Polsce przedstawiamy niniejszą informację dotyczącą zapewnienia ciągłości działania Grupy KDPW, w skład której wchodzą KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.12.03.2020
Wydawanie certyfikatów dla Uczestników w związku z zagrożeniami związanymi z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej tym wirusem

​W związku z zagrożeniami związanymi występowaniem wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej tym wirusem, dla Państwa bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych pracowników, KDPW S.A. ogranicza do minimum czynności związane z osobistym odbiorem certyfikatów do Systemów Wymiany Informacji (ESDK i ESDI/WEB).Ostatnia aktualizacja:31-07-2020 Do góry