Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręZmiany w organizacji pracy kancelarii oraz obiegu dokumentów z Uczestnikami i kontrahentami GK KDPW w związku z ogłoszonym na terytorium kraju stanem zagrożenia epidemicznego

 
W związku z ogłoszonym na terytorium kraju stanem zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo swoich pracowników oraz pracowników naszych Uczestników i kontrahentów, a także biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część realizowanych procesów będzie w najbliższym czasie wykonywana w ramach pracy zdanej pracowników naszych instytucji, a więc z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, GK KDPW uprzejmie informuje, że od dnia 17 marca 2020 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji obiegu dokumentów z Uczestnikami oraz innymi podmiotami będącymi kontrahentami KDPW lub KDPW_CCP:
 
1/ Kancelaria GK KDPW, usytuowana na parterze budynku mieszczącego się w Warszawie przy ul.  Książęcej 4, będzie przyjmować korespondencję w dni robocze w godzinach od 9 do 14. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy o ograniczenie osobistego doręczania dokumentów do Kancelarii.
 
W przypadku dokumentów, które nie muszą być sporządzone w formie pisemnej, prosimy o  ich przekazywanie wyłącznie w formie skanów albo zapytań mailowych na adres kdpw@kdpw.pl.
 
Dotyczy to w szczególności oświadczeń do wniosków dostępowych do aplikacji Zobowiązania Emitentów. Prosimy o nieprzesyłanie tych oświadczeń w formie oryginałów, a wyłącznie w postaci skanów dokumentów. Oświadczenia do wniosków dostępowych do innych aplikacji GK KDPW powinny być nadal przekazywane w formie pisemnej.
 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że dokumenty, które zgodnie z regulacjami Spółek GK KDPW powinny być składane w formie pisemnej, mogą być doręczane także w postaci skanów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentacji danego Uczestnika.
 
2/ Uchwały Zarządów Spółek GK KDPW oraz oświadczenia pełnomocników w sprawach dotyczących uczestnictwa w usługach GK KDPW, rejestracji papierów wartościowych, wykonywania operacji na papierach wartościowych rejestrowanych w KDPW i inne doręczane dotychczas Uczestnikom – tymczasowo nie będą przesyłane; informacje o podejmowanych przez KDPW lub KDPW_CCP decyzjach w każdej sprawie, będą na bieżąco udostępniane na stronach internetowych Spółek GK KDPW.
Doręczenie dokumentu w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób reprezentujących Spółki GK KDPW będzie realizowane, jeśli Uczestnik zgłosi taką potrzebę na adres kdpw@kdpw.pl, w sposób i w terminie uzgodnionym.
 
3/ Odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane do Spółek GK KDPW, o ile nie wymagają formy pisemnej, będą udzielane na adresy poczty elektronicznej osób kontaktowych Uczestnika lub kontrahenta.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 16-03-2020 Do góry