Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPublikacja decyzji KDPW i KDPW_CCP dotyczących relacji z Uczestnikami

Informujemy, że w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego, Uchwały Zarządów Spółek GK KDPW oraz oświadczenia pełnomocników w sprawach indywidualnych dotyczących uczestnictwa w usługach GK KDPW, rejestracji papierów wartościowych, wykonywania operacji na papierach wartościowych rejestrowanych w KDPW i inne przesyłane dotychczas Uczestnikom – nie są doręczane drugiej stronie (Uczestnikowi, będącemu adresatem tych decyzji) w żadnej formie (pisemnej ani elektronicznej).

Decyzje KDPW lub KDPW_CCP są na bieżąco udostępniane na stronach internetowych Spółek GK KDPW. Doręczenie dokumentu w formie elektronicznej potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób reprezentujących Spółki GK KDPW będzie realizowane, jeśli Uczestnik zgłosi taką potrzebę na adres kdpw@kdpw.pl, w sposób i w terminie uzgodnionym.

Ostatnia aktualizacja: 31-07-2020 Do góry