Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Ład korporacyjny


Tabela zgodności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (załącznik do Uchwały nr 45/682/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r. )
Wyniki przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. oceny stosowania w KDPW S.A. w roku 2019 przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Uchwała Nr 14/651/17 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia wartości docelowej reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a także w sprawie polityki doboru składu osobowego tych organów służącej osiągnięciu tej wartości
Ostatnia aktualizacja:25-01-2021 Do góry