Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

SMPG

Securities Market Practice Group (SMPG)
Misją SMPG jest rozwój i harmonizacja globalnych praktyk rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem standardów ISO15022 i ISO20022. Obszary zainteresowania SMPG to rozrachunek papierów wartościowych, obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz działalność funduszy inwestycyjnych. 

Szczegółowe informacje na temat prac SMPG można znaleźć na portalu: smpg.info.

KDPW od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach SMPG. W 2018 r. KDPW był gospodarzem globalnego spotkania SMPG zorganizowanego w Warszawie. Od 2014 r. przedstawiciel KDPW pełni rolę współprzewodniczącego grupy S&R SMPG.
Na poziomie krajowym KDPW koordynuje prace lokalnych grup roboczych National Market Practice Group (NMPG) w obszarze rozrachunku (Settlement and Reconciliation) oraz zdarzeń korporacyjnych (Corporate Actions). Koordynatorzy grup reprezentują rynek polski na poziomie globalnej struktury SMPG. Zadaniem krajowych grup roboczych NMPG jest harmonizacja lokalnych praktyk ze standardami międzynarodowymi.

Settlement & Reconciliation National Market Practice Group(S&R NMPG PL)
W ramach prac grupy roboczej S&R NMPG PL, KDPW opracowuje we współpracy z przedstawicielami uczestników rynku zestaw praktyk z zakresu rozrachunku, które powinny być stosowane na polskim rynku. Uzgodnione praktyki są sukcesywnie implementowane w systemie kdpw_stream.
W ramach dotychczasowych prac wprowadzono między innymi następujące funkcjonalności:
  • oznaczanie typów operacji rozrachunku i kodów rynku zgodnie ze standardami ISO;
  • wprowadzenie kodów ISO do oznaczania przyczyny błędu instrukcji rozrachunku;
  • udostępnianie kodu przyczyny braku zestawiania instrukcji;
  • ustalenie zasad zestawiania instrukcji rozrachunku na poziomie klienta umożliwiająca automatyzację procesu zestawiania po stronie uczestników KDPW;
  • wprowadzenie oznaczania wolumenu instrumentów finansowych dla instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej zamiast jednostkowej liczby papierów.

Dokumenty wypracowane na forum S&R NMPG PL:

Polska praktyka rynkowa dot. rozrachunku - wersja 5.3
(obowiązuje od sierpnia 2018 r.)

Rekomendacja w zakresie identyfikowania kontrahenta transakcji w procesie zestawiania instrukcji rozrachunku
(wersja 3.0)
wersja PL wersja EN

Od czerwca 2015 r. polska praktyka rynkowa dotycząca rozrachunku oraz Rekomendacja w zakresie identyfikowania kontrahenta są dostępne również na platformie My Standards (dostęp do strony wymaga wcześniejszej rejestracji na platformie http://mystandards.swift.com/.

Corporate Actions National Market Practice Group (CA NMPG PL)
Grupa Corporate Actions NMPG PL stopniowo wypracowuje standardy obsługi dla poszczególnych typów zdarzeń korporacyjnych, dostosowane do krajowej specyfiki, określane jako polska praktyka rynkowa. Ważnym zadaniem grupy jest harmonizacja zasad obsługi zdarzeń korporacyjnych na rynku polskim z praktykami i standardami międzynarodowymi, w tym z normami ISO 15022 oraz ISO 20022.
Grupa CA NMPG PL przygotowuje ponadto rekomendacje dla uczestników rynku, dotyczące możliwych narzędzi i rozwiązań prawnych lub rynkowych, ukierunkowanych na usprawnianie obsługi zdarzeń korporacyjnych.

Polska praktyka rynkowa dot. komunikacji pomiędzy Uczestnikami CSD a ich klientami, zgodnie z normą ISO15022 (dokument opublikowany w 2007 r.)

Standard ISO20022
KDPW wykorzystuje ISO20022 jako preferowany standard wymiany danych z kontrahentami.
Od 2013 r. KDPW stosuje standard ISO20022 do obsługi zdarzeń korporacyjnych.
KDPW udostępnia również od 2017 r. obsługę komunikatów rozrachunkowych ISO20022 równolegle z komunikatami własnymi xml oraz komunikatami SWIFT ISO15022.
W Grupie KDPW standard ISO20022 stosowany jest również przez Repozytorium Transakcji oraz KDPW_CCP.
Grupa KDPW jest członkiem inicjatywy ‘ISO20022 Harmonisation Charter’. Wypełniając jeden z postulatów stawianych przez tę grupę, KDPW udostępnia od 2017 r. na platformie MyStandards dokumentacje komunikatów ISO wykorzystywanych do komunikacji z kontrahentami w obszarach Corporate Actions (ISO20022), Settlement and Reconciliation (ISO15022 i ISO20022), Clearing (ISO20022).
Jak skorzystać z MyStandards?

W 2020 r. KDPW zakończył sukcesem proces rejestracji w ISO20022 komunikatów służących do raportowania do CSD transakcji buy-in zawieranych w ramach regulacji CSDR. Był to pierwszy przypadek, w którym KDPW występował w roli głównego wnioskodawcy i instytucji odpowiedzialnej za opracowanie od podstaw nowych komunikatów ISO20022, przyczyniając się do rozwoju tego standardu.
Ostatnia aktualizacja:27-01-2021 Do góry