Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Międzynarodowe Organizacje Rynkowe

ECSDA - European Central Securities Depositories Association
Stowarzyszenie ECSDA – European Central Securities Depositories Association powstało w 1997 roku w Madrycie jako forum wymiany informacji oraz reprezentacji wspólnych interesów środowiska europejskich centralnych depozytów papierów wartościowych. Przedmiotem prac stowarzyszenia są zagadnienia o charakterze regulacyjnym, technicznym, finansowym i ekonomicznym mające wpływ na funkcjonowanie centralnych depozytów oraz na świadczenie usług depozytowych i rozrachunku papierów wartościowych. Stowarzyszenie posiada 41 członków (stan na październik 2020 r.) – są to centralne depozyty z 36 krajów europejskich.
Informacje o pracach grup roboczych w ramach ECSDA

SMPG - Securities Market Practice Group
SMPG powstała w lipcu 1998 r. i zrzesza ponad 30 państw, w których działają krajowe grupy National Market Practice Group (NMPG). Celem jej prac jest opracowanie standardów i praktyk rynkowych w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie Straight-Through-Processing (STP) w obszarach związanych z rozliczeniem, rozrachunkiem papierów wartościowych oraz realizacją praw z nich wynikających, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W skład organizacji wchodzą przedstawiciele domów maklerskich, firm zarządzających inwestycjami, banków powierniczych, centralnych depozytów papierów wartościowych oraz urzędów nadzoru.
Informacje o pracach grup roboczych SMPG

ANNA - Association of National Numbering Agencies
ANNA jest stowarzyszeniem Krajowych Agencji Numerujących, nadających kody ISIN dla wszystkich papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie. ANNA została utworzona w celu wdrażania, promowania i udostępniania standardów dla instrumentów finansowych. ANNA Service Bureau (ASB) jest odpowiedzialna za utrzymywanie bazy danych kodów ISIN i CFI nadawanych przez wszystkie agencje będące członkami stowarzyszenia.

ESA - European SWIFT Alliance
Organizacja skupia przedstawicieli państw europejskich, w których wykorzystuje się sieć SWIFT. Głównymi celami ESA są wymiana informacji i doświadczeń związanych ze strategicznymi projektami SWIFT oraz dyskusja na temat pozycjonowania produktów i rozwoju standardów.

EFDI - European Forum of Deposit Insurers – Association of European Deposit Guarantee Schemes and Investor Compensation Schemes
EFDI (European Forum of Deposit Insurers) jest stowarzyszeniem non profit zrzeszającym europejskie systemy gwarancji depozytów oraz systemy rekompensat dla inwestorów. Powstało w 2002 roku. Dba o wspólny interes członków i ściśle współpracuje z najważniejszymi europejskimi i międzynarodowymi organizacjami. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przystąpił do EFDI w 2018 roku i bierze udział w pracach grupy roboczej dotyczącej systemu rekompensat (ICS). Aktualnie organizacja zrzesza 72 instytucje, w tym dwie z Polski (Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz KDPW, który prowadzi System Rekompensat)

Ostatnia aktualizacja:28-09-2020 Do góry