Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-SeCo

W dniu 19 października 2020 r., z inicjatywy NBP i KDPW, na rynku polskim powołana została Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-SeCo (AMI-SeCo NSG_PL).
Powołanie AMI-SeCo NSG_PL jest konsekwencją prac w zakresie harmonizacji zasad zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim, podjętych przez działającą przy Europejskim Banku Centralnym (EBC) Grupę doradczą AMI-SeCo (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral).

Zgodnie z mandatem udzielonym przez EBC, celem AMI-SeCo jest pogłębienie integracji rynków w UE w celu stworzenia paneuropejskiego rynku finansowego zgodnie z założeniami Unii Rynków Kapitałowych (CMU). W zakresie zarządzania zabezpieczeniami celem jest zwiększenie mobilności zabezpieczeń w celu poprawy efektywności zarządzania płynnością, poprzez usunięcie istniejących w tym zakresie barier operacyjnych. Istotnym celem jest także uzupełnienie procesów integracyjnych zainicjowanych przez stworzenie TARGET2 i TARGET2Securities.

Krajowe Grupy Interesariuszy (NSGs) stanowią formalny łącznik między AMI-SeCo i lokalnymi rynkami. Cele i zadania realizowane przez NSG stanowią odzwierciedlenie działalności AMI-SeCo na poziomie lokalnym. Na rynku polskim taką rolę pełni AMI-SeCo NSG_PL.

W skład AMI-SeCo NSG_PL wchodzą przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), KDPW_CCP S.A., domów maklerskich i banków, uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez NBP i KDPW S.A., emitentów, Ministra właściwego ds. instytucji finansowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Grupa kontynuuje prace NUG_PL-T2S
Witryna projektu Wdrożenie standardów AMI-SeCo w ramach SCoRE

Wydarzenia
8.04.2022:
Pismo do uczestników dot. prac projektowych mających na celu dostosowanie KDPW do standardów AMI-SeCo
Wdrożenie standardów AMI-SeCo w zakresie wymiany komunikatów ISO 20022 w ramach obsługi zdarzeń korporacyjnych. Specyfikacja wymagań. Materiał dla uczestników KDPW. (wersja 1.0).

30.07.2021: dostosowanie KDPW do standardów AMI-SeCo
Pismo dot. prac projektowych mających na celu dostosowanie KDPW do standardów AMI-SeCo

25.11.2020: Drugie spotkanie Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo (AMI-SeCo NSG_PL)
Agenda spotkania
Prezentacja KDPW „Ocena KDPW zasadności wejścia na paneuropejską platformę rozrachunkową TARGET2-Securities (T2S) z rozrachunkiem w złotym i euro, po decyzji z 2018 r.”
Sprawozdanie ze spotkania
Meeting report

19.10.2020:
Spotkanie inaugurujące powstanie Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo (AMI-SeCo NSG_PL)
Agenda spotkania
Regulamin AMI SeCo_PL
Prezentacja KDPW „Standardy AMI SeCo”
Prezentacja NBP „Cele prac grupy AMI-SeCo i plan wdrażania standardów harmonizacyjnych”
Sprawozdanie ze spotkania


Ważne dokumenty
Corporate Actions. Single Collateral Management Rulebook for Europe
Billing Processes. Single Collateral Management Rulebook for Europe
Triparty Collateral Management. Single Collateral Management Rulebook for Europe
Regulamin AMI SeCo_PL

Plan adaptacyjny KDPW - standardy SCoRe dot. corporate actions
Plan adaptacyjny KDPW - standardy SCoRe dot. billing processes
Plan adaptacyjny SKARBNET4 - standardy SCoRe dot. corporate actions
Plan adaptacyjny SKARBNET4 - standardy SCoRe dot. billing processes

Odpowiedź na ankietę AMI-SeCo CEG Compliance Monitoring Exercise (2021)
Ostatnia aktualizacja:11-04-2022 Do góry