Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

European Code of Conduct

 
European Code of Conduct (CoC) - kodeks postepowania przyjęty przez europejskie instytucje infrastruktury rynkowej jest wynikiem porozumienia pomiędzy Komisją Europejską, instytucjami infrastruktury rynku oraz jego uczestnikami, dotyczącej cen i kosztów usług transakcyjnych i postransakcyjnych w UE . Sygnatariuszami CoC są wszyscy członkowie trzech najważniejszych stowarzyszeń sektora - Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych - Partnerów Centralnych (EACH) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA).

Wytyczne zawarte w CoC dotyczą tylko instrumentów udziałowych i obejmują trzy obszary:
 • przejrzystość cen i usług (price transparency),
 • dostępność i interoperacyjność (access and operability),
 • rozdzielenie usług rozrachunkowych i rozliczeniowych oraz oddzielną księgowość (unbundling of services and account separation)

 
Przejrzystość cen i usług

Część CoC dotycząca price transparency ma na celu ułatwienie uczestnikom rynku poznania i zrozumienia cen usług oferowanych przez instytucje rozliczeniowo-rozrachunkowe, co umożliwi dalsze ich porównania. Każdy z sygnatariuszy został zobowiązany do opublikowania na swej stronie internetowej listy usług wraz z cenami, w tym również informacji na temat rabatów i obniżek oraz do zamieszczenia przykładów, które wyjaśniają sposób naliczania opłat (w tym rabatów i obniżek) dla różnych typów transakcji i typów uczestnictwa.

Zdaniem Komisji Europejskiej Code of Conduct jest instrumentem, który ma wzmagać konkurencyjność rynków UE oraz ułatwiać inwestorom porównywanie kosztów.

 
Dostępność i interoperacyjność

 W celu spełnienia wymogów dotyczących problematyki wzajemnego dostępu centralnych depozytów do swoich systemów (access) oraz technicznie wysoko zaawansowanej współpracy operacyjnej (interoperability) między tymi systemami, od lutego do lipca 2007 r., w ramach stowarzyszeń ECSDA, EACH i FESE, została powołana specjalna grupa robocza która utworzyła formalne zasady access and interoperability dla centralnych depozytów, izb rozliczeniowych CCP oraz giełd. W grupie uczestniczyli przedstawiciele KDPW S.A. Wynikiem prac grupy był dokument Access & Interoperability Guideline z 28 czerwca 2007 r. Dokument  w szczególności bada problematykę dostępu (i powiązanej współpracy) następujących podmiotów:

 • platform obrotu do centralnych depozytów,
 • izb rozliczeniowych CCP do centralnych depozytów,
 • centralnych depozytów do platform obrotu,
 • centralnych depozytów do izb rozliczeniowych CCP,
 • centralnych depozytów do innych centralnych depozytów,

Rozdzielenie prowadzenia księgowości usług rozliczeniowych i rozrachunkowych

Rozdzielenie prowadzenia księgowości usług rozliczeniowych i rozrachunkowych ma na celu zwiększenie przejrzystości i porównywalności cen usług na rynku papierów wartościowych w UE.

Wytyczne CoC w tym zakresie obejmują:
 • rozdzielenie księgowości usług depozytowych i rozliczeniowych (kosztów) i ich cen,
 • umożliwienie uczestnikom korzystania z oddzielnych usług, bez obowiązku zakupu innych, po cenie adekwatnej do danej usługi (wykluczenie wzajemnego subsydiowania usług),
 • udostępnienie krajowym regulatorom informacji na temat rozdzielonych kosztów i przychodów związanych z poszczególnymi usługami rozliczeniowymi i rozrachunkowymi.
Sygnatariusze Code of Conduct zobowiązani są do współpracy z powołanym przez Komisję Europejską komitetem, monitorującym implementację CoC - Monitoring Group of the Code of Conduct on Clearing and Settlement  (czyli MOG).

Pełny tekst kodeksu
Tabela Opłat
Opis Tabeli Opłat z przykładami - Uczestnicy
Opis Tabeli Opłat z przykładami - Emitenci
Przykłady pobieranych opłat dla Uczestników
Przykłady pobieranych opłat dla Emitentów
Opłaty pobierane od Uczestników
Opłaty pobierane od Emitentów
Informacja o rabatach
Informacja o zniżkach
ECSDA Conversion Table
ECSDA Glossary
Pełny tekst Access and Interoperability Guideline
Ostatnia aktualizacja:29-06-2022 Do góry