Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2023 r.
Zmiany, które wejdą w życie 20 marca 2023 r.

REGULAMIN KDPW* (dokument PDF, 0.54 MB)

Uchwały zmieniające:

Czasowe obniżki opłat

Procedury:

Poziomy segregacji papierów wartościowych oferowane przez KDPW
Kluczowe aspekty zasad działania w sytuacji niewywiązywania się z zobowiązań przez uczestnika bezpośredniego KDPW

Uchwały wykonawcze:
Uchwała nr 194/2020 z w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych,

Uchwała nr 192/2020 w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję

Archiwum zmian Regulaminu
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 1 grudnia 2022 r. 

SZC2ZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Uchwały wykonawcze:
Uchwała nr 984/2022 - Niestandardowy harmonogram dnia rozrachunkowego w 2023 r.

Archiwum
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 25 kwietnia 2022 r.  

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPWArchiwum
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
stan prawny począwszy
od 10 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCHArchiwum zmian
 
ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
stan prawny począwszy
od 3 marca 2021 r.

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH


Archiwum zmian
 
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH
Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
stan prawny począwszy
od 12 grudnia 2019 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH


ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
stan prawny począwszy
od 29 grudnia 2021 r.

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Archiwum zmian
 
REGULAMIN ARM
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2022 r.

REGULAMIN ARM

archiwum zmian Regulaminu ARM
REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 1 stycznia 2023 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)


archiwum zmian

REGULAMIN KODÓW ISIN, CFI, FISN
stan prawny począwszy
od 1 lutego 2021 r.

REGULAMIN NADAWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW ISIN, CFI, FISN (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA PRZEZ KDPW DANYCH REFERENCYJNYCH I STATYSTYCZNYCH GK KDPW
stan prawny począwszy
od 16 maja 2022 r.

REGULAMIN ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA PRZEZ KDPW DANYCH REFERENCYJNYCH I STATYSTYCZNYCH GK KDPW(dokument PDF, 0.18 MB)


Archiwum zmian
 
UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT Z TYTUŁU UDOSTĘPNIANIA PRZEZ KDPW DANYCH REFERENCYJNYCH I STATYSTYCZNYCH
REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2022 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT


Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2023
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2022

Archiwum zmian
REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 1 listopada 2022 r.

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)

Archiwum zmian
REGULAMIN DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
stan prawny począwszy
od 27 grudnia 2022 r. 

REGULAMIN DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (dokument PDF, 0.13 MB)
Archiwum


Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 1 września 2020 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

Ostatnia aktualizacja:30-12-2022 Do góry