Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opis usługi Repozytorium Transakcji EMIR

Repozytorium Transakcji EMIR, kim jesteśmy?
KDPW to jedna z najważniejszych instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego – podmiot z 25-letnim doświadczeniem, oferujący szeroki wachlarz usług finansowych dla klientów polskich i zagranicznych. Naszą wizytówką jest komplementarność usług, wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz profesjonalna obsługa gwarantująca satysfakcję klientów, wśród których znajdują się znane i renomowane podmioty z różnych sektorów gospodarki. Dysponując odpowiednimi zasobami systemowymi, wykwalifikowaną kadrą ekspertów i szerokim wachlarzem nowatorskich usług KDPW posiada niezależną i silną pozycję na międzynarodowym rynku finansowym.

W 2013 roku, prowadzone przez KDPW Repozytorium Transakcji, jako jedno z pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), potwierdzając tym samym spełnienie wszystkich międzynarodowych norm, co daje gwarancję najwyższego poziomu świadczonych usług.

Uczestnicząc w procesie wdrażania regulacji EMIR od samego początku, prowadzimy aktywny dialog z wszystkimi uczestnikami rynku – regulatorami, pozostałymi repozytoriami i uczestnikami raportującymi, dostosowując nasze usługi do wymogów prawnych i wytycznych ESMA oraz wsłuchując się uważnie w głos podmiotów objętych obowiązkiem raportowania.

Nasze zalety:
 • bezpieczny, certyfikowany dostęp do aplikacji,
 • przyjazny i intuicyjny interfejs www umożliwiający obsługę raportowania i bezpośredni dostęp do przechowywanych danych,
 • światowy standard komunikacji - komunikaty XML, dedykowane kolejki MQ,
 • wsparcie merytoryczne wykwalifikowanej, łatwo dostępnej kadry ekspertów,
 • odpowiednie procedury przygotowane na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych,
 • stosowanie rozwiązań gwarantujących zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ciągłości gromadzenia i przechowywania danych (np. ośrodek zapasowy).

Co oferujemy?
Repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych (Repozytorium Transakcji EMIR) umożliwia przesyłanie raportów o kontraktach pochodnych z wykorzystaniem przyjaznego i bezpiecznego interfejsu www lub poprzez automatyczne połączenie bezpośrednie. Komunikaty związane z rejestracją transakcji pochodnych zbudowane są w oparciu o zakres informacyjny określony standardach technicznych do Rozporządzenia EMIR. Zawierają one zestaw danych wymaganych przez Repozytorium do właściwego identyfikowania transakcji oraz właściwej obsługi procesów rejestracji, zgodny z wymaganiami ESMA.
Nasza aplikacja internetowa pozwala na:
 • raportowanie nowych transakcji oraz ich modyfikację;
 • wyświetlanie, przeglądanie zaraportowanych danych;
 • filtrowanie oraz pobieranie zestawień zaraportowanych danych (eksport do plików *.xml, *.xlsx, *.csv);
 • śledzenie etapów procesu raportowania. 
 
Klasy instrumentów pochodnych:
Repozytorium Transakcji EMIR uprawnione jest do rejestrowania raportów obejmujących wszystkie klasy instrumentów pochodnych bez względu na rynek ich zawarcia:
 • towarowy instrument pochodny (CO);
 • kredytowy instrument pochodny (CR); 
 • walutowy instrument pochodny (CU); 
 • instrument pochodny na akcje (EQ); 
 • instrument pochodny na stopę procentową (IR); 
 • inny instrument pochodny (OT).

Typy uczestnictwa w KDPW_TR
Generalny uczestnik raportujący (GUR) uprawniony do: 
 • przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną, 
 • dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną.
Zwykły uczestnik raportujący (ZUR) uprawniony do
 • przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach w imieniu własnym, jak również w imieniu kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika, 
 • dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną.
Indywidualny uczestnik raportujący (IUR) uprawniony do
 • przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach wyłącznie w imieniu własnym,
 • dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną,
 • dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.
Pośredni uczestnik repozytorium (PUR) – podmiot nieraportujący do repozytorium transakcji, uprawniony do
 • dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną, 
 • zgłaszania nieścisłości w raportach dotyczących kontraktów, których jest stroną.

Zalety uczestnictwa bezpośredniego w KDPW_TR (w typie GUR, ZUR i IUR): 
 • bezpośredni dostęp do zaraportowanych danych, 
 • możliwość modyfikacji danych, bez pośrednictwa innych systemów informatycznych, a tym samym wpływ na ich jakość i zgodność ze stanem faktycznym (bez dodatkowych opłat), 
 • wsparcie dedykowanych, wykwalifikowanych pracowników (szybkie tempo odpowiedzi na zgłaszane problemy/pytania związane zarówno z dostępem do systemu, jak i codziennym procesem raportowania),
 • możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez KDPW dla uczestników raportujących, 
 • dostęp do zmian w regulacjach europejskich oraz zaleceń ESMA związanych z raportowaniem transakcji, dzięki informacjom udostępnianym na bieżąco przez KDPW_TR (w przystępny sposób, w wersji PL i ENG).

Inni użytkownicy
Komercyjny Użytkownik Repozytorium (KUR): 
 • podmiot, będący upoważnionym przez uczestnika użytkownikiem repozytorium, posiadający dostęp do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik, na podstawie zawartej z KDPW umowy o poufności; 
 • KUR uzyskuje dostęp do informacji o transakcjach innego podmiotu wyłącznie za jego zgodą; 
 • przydatna funkcjonalność – np. dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, konsultantów, doradców.

Repozytorium Transakcji EMIR znajduje się pod stałym nadzorem ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).
Szczegółowe zasady funkcjonowania Repozytorium Transakcji EMIR określa Regulamin Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych oraz Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Ostatnia aktualizacja:01-04-2020 Do góry