Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

 
Witamy w Repozytorium Transakcji KDPW dla instrumentów pochodnych (EMIR)

 
Obsługa raportów
Wciśnij przycisk Repozytorium Transakcji, żeby przejść do systemu produkcyjnego Repozytorium Transakcji EMIR
 
Instrukcja obsługi graficznego interfejsu użytkownika Repozytorium Transakcji EMIR

Przeglądanie danych zagregowanych
Wciśnij przycisk Przeglądaj dane, żeby uzyskać dostęp do zagregowanych danych o kontraktach pochodnych
 

Środowiska testowe
Środowiska testowe służą do zapoznania się z funkcjonalnościami Repozytorium Transakcji oraz sposobem ich obsługi.

Wciśnij przycisk EDU
żeby przejść do środowiska testowego
będącego odzwierciedleniem funkcjonalności środowiska produkcyjnego:
 

Wciśnij przycisk TST
żeby przejść do środowiska służącego do testowania nowych funkcjonalności :

 
Wniosek o udostępnienie środowisk testowych

System dostępowy SSO
Warunkiem uzyskania dostępu do Repozytorium Transakcji EMIR jest założenie konta w aplikacji KDPW,
a następnie migracja posiadanych już certyfikatów elektronicznych lub złożenie nowego wniosku dostępowego.
Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją obsługi SSO dla uczestników Repozytorium Transakcji

Dostęp do Repozytorium Transakcji EMIR poprzez interfejs A2A:
certyfikaty A2A

Sposób przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie: w zakładka Komunikaty xml
 
 
Ostatnia aktualizacja:23-05-2023 Do góry