Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

CSDR - mechanizm kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek

O usłudze
W ramach prac związanych z dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR) oraz standardów technicznych, dotyczących dyscypliny rozrachunku, opublikowanych w dniu 13 września 2018 r., 1 lutego 2022 r. KDPW wprowadził zmiany związane z obsługą kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek.
Opis wymogów w zakresie stosowanego systemu kar pieniężnych
Informacje na temat zmian związanych z tzw. dyscypliną rozrachunku, w tym korespondencja związana z wdrażaniem zmian oraz notatki ze spotkań roboczych

Regulacje i praktyki rynkowe
Proces obsługi kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek regulują zapisy Działu IV Rozdziału 6 "Dyscyplina rozrachunku" Regulaminu KDPW oraz Tytułu trzeciego Działu 12 "Kary pieniężne z tytułu nieprzeprowadzenia we właściwym terminie rozrachunku transakcji z powodu zdarzenia, o którym mowa w § 136a ust.1 Regulaminu" - Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Regulamin KDPW
Szczegółowe Zasady Działania KDPW
Dokument ECSDA będący źródłem informacji wpływających na implementowane rozwiązania systemowe:
ECSDA SETTLEMENT FAILS PENALTIES FRAMEWORK
link do strony ECSDA

Formularz reklamacyjny

Zgodnie z § 136d Regulaminu KDPW przewidywana jest procedura wnoszenia reklamacji w zakresie naliczonych kar pieniężnych. Na potrzeby wnoszenia takich reklamacji został opracowany dedykowany formularz:
U43 - Reklamacja kary pieniężnej za nieterminowy rozrachunek
Formularze z reklamacjami należy składać do Krajowego Depozytu wg. standardowych zasad stosowanych w obiegu korespondencji, w szczególności dopuszcza się przekazywanie takich formularzy w postaci elektronicznej, zawierającej podpisy kwalifikowane.
Formularze reklamacji należy składać:
  • w przypadku tradycyjnej korespondencji – w Kancelarii KDPW,
  • w  przypadku dokumentów elektronicznych – na adres mailowy: kdpw@kdpw.pl oraz dodatkowo na adres Zespołu Rozrachunków doro@kdpw.pl.

Opłaty
Opłaty z tytułu obsługi mechanizmu kar pieniężnych określone zostały w pkt. 8.5 Tabeli opłat w części Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW.
Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich z tytułu obsługi mechanizmu kar pieniężnych - wyciąg z Tabeli opłat z uproszczonym opisem

Narzędzia IT
Do przekazywania dziennych i miesięcznych informacji o naliczonych karach pieniężnych wynikających z zasad dyscypliny rozrachunku CSDR KDPW wykorzystuje komunikat semt.044.001.01.
Nazwa komunikatu Opis Schemat Przykład
semt.044.001.01 Securities Transaction Penalties Report    
 
 

Schemat komunikatu KDPW publikuje również na portalu MyStandards https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_9ueG4LP1Eeu0X-0b-3in1g/_9ui_YLP1Eeu0X-0b-3in1g/!content na witrynie KDPW.
Dostęp do witryny jest darmowy i nie wymaga posiadania licencji SWIFT.
Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja na platformie i złożenie wniosku o dostęp do tzw. Community, który zostanie automatycznie zaakceptowany.
Ostatnia aktualizacja:01-07-2022 Do góry