Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:Rozliczanie i rozrachunek transakcji z rynku GlobalConnect

4 listopada br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie planuje uruchomienie rynku GlobalConnect. Obsługa papierów wartościowych notowanych na tym rynku będzie przebiegała w sposób analogiczny, jak w przypadku innych papierów wartościowych rejestrowanych w systemie depozytowym KDPW jako depozycie inwestora (tzw. depozycie wtórnym). Rozliczenia w KDPW_CCP oraz rozrachunek w KDPW dla transakcji z rynku GlobalConnect przeprowadzane będą zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla rynku polskiego.

Rejestracja papierów wartościowych
Rozpoczęcie rejestrowania papierów wartościowych notowanych na GlobalConnect nastąpi po ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie GPW. Krajowy Depozyt w decyzji dotyczącej rejestracji określonych papierów wartościowych będzie wskazywał w szczególności zagraniczny system depozytowy, poprzez który będą realizowane transfery międzysystemowe dotyczące danych papierów wartościowych. Realizacja transferów międzysystemowych będzie wykonywana na zasadach ogólnych stosowanych dla papierów wartościowych rejestrowanych w KDPW jako depozycie inwestora.

Rozliczanie transakcji
Transakcje zawierane na rynku GlobalConnect rozliczane będą w izbie KDPW_CCP na takich samych zasadach, jak inne transakcje zawierane w ASO prowadzonym przez GPW.
 
Rozrachunek transakcji
W przypadku rozrachunku transakcji stosowane będą analogiczne zasady jak w przypadku innych papierów wartościowych rejestrowanych w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW. 

Obsługa zdarzeń korporacyjnych 
W przypadku realizacji zdarzeń korporacyjnych oraz operacji na papierach wartościowych podstawą działań KDPW, w tym również komunikatów przekazywanych do uczestników bezpośrednich KDPW, będą informacje otrzymywane przez Krajowy Depozyt od podmiotu prowadzącego dla KDPW odpowiedni rachunek zbiorczy, na którym te papiery wartościowe są rejestrowane. 

Utworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie GlobalConnect to rynek akcji wprowadzanych do obrotu przez Wprowadzających Animatorów Rynku (WAR) bez zgody emitenta. Rozwiązanie to umożliwia notowanie w Warszawie akcji spółek zagranicznych, które są obecne na światowych giełdach papierów wartościowych. GlobalConnect organizowany jest w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) GPW.
​​