Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:Od 28 lat KDPW oferuje usługi zapewniające stabilność rynku finansowego w Polsce
INFORMACJA PRASOWA

7 listopada br. mija 28 lat od powołania do życia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej spółki, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie na rynku kapitałowym. Aktualnie KDPW to prężna Grupa kapitałowa, oferująca działającym na polskim rynku podmiotom z różnych dziedzin gospodarki komplementarny i zgodny międzynarodowymi standardami oraz wymogami regulacyjnymi pakiet usług post-transakcyjnych.

Grupę KDPW tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), pełniący rolę centralnego depozytu papierów wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.

Usługi z zakresu rejestracji papierów wartościowych oraz obsługi rozliczeń i rozrachunku transakcji KDPW pełni jednak znacznie dłużej, bo od samego początku funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, czyli od roku 1991. Przez pierwsze lata działał jako integralna cześć Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Już od pierwszej sesji istniała potrzeba sprawnego, bezpiecznego i terminowego rozliczenia zawartych transakcji, a także prowadzenia rejestru papierów wartościowych – i te podstawowe funkcje KDPW wykonuje do dziś.

KDPW ewoluował od instytucji depozytowo-rozliczeniowej do prężnej grupy kapitałowej oferującej komplementarny pakiet usług rozrachunkowych, rozliczeniowych, rejestracji papierów wartościowych, corporate actions, związanych z gromadzeniem danych, a także zadaniami agencji numerującej. Do najważniejszych usług oferowanych przez Grupę KDPW należą:
 • Rejestracja papierów wartościowych
 • Rozrachunek transakcji
 • Rozliczanie transakcji
 • Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń transakcji
 • Operacje na papierach wartościowych
 • Obsługa zdarzeń korporacyjnych (w tym WZA z usługą eVoting)
 • Obsługa zdalnych głosowań organów spółki (usługa eVoting-board)
 • Identyfikacja akcjonariuszy
 • Prowadzenie Systemu rekompensat
 • Repozytorium transakcji EMIR
 • Repozytorium transakcji SFTR
 • Usługa ARM
 • Agencja numerująca (kody ISIN, FISN, CFI)
 • Nadawanie kodów LEI
 • Prowadzenie Portalu Danych
Istotną rolą KDPW jest zarządzanie Systemem Rekompensat, stworzonym dla ochrony aktywów i środków pieniężnych inwestorów na wypadek upadku biura maklerskiego. W gestii Krajowego Depozytu jest także zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Do pobrania: Wybrane_dane_statystyczne.pdfWybrane_dane_statystyczne.pdf