Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Styczeń 2006

Uchwała Nr 53/ 06 -   asymilacja akcji spółki Fabryka Mebli FORTE SA;   

Uchwała Nr 52/ 06 -   asymilacja akcji spółki COMARCH SA;   

Uchwała Nr 51/ 06 -   asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;   

Uchwała Nr 50/ 06 -   przejęcie przez spółkę PNB Paribas SA Oddział w Polsce zakresu działalności w typach uczestnictwa, które wykonywała do tej pory spółki PNB Paribas Bank Polska SA;   

Uchwała Nr 49/ 06 -   oznaczenie kodem akcji spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA;   

Uchwała Nr 48/ 06 -   asymilacja akcji spółki REDAN SA;   

Uchwała Nr 47/ 06 -   asymilacja akcji spółki NETIA SA;   

Uchwała Nr 46/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, trzy, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 45/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 44/ 06 -   nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;   

Uchwała Nr 43/ 06 -   asymilacja akcji spółki BEEF SAN Zakłady Mięsne SA   

Uchwała Nr 42/ 06 -   nadanie kodu opcjom na WIG20 oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;   

Uchwała Nr 41/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji spółki BZ WBK LEASING SA;   

Uchwała Nr 40/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji BZ WBK LEASING SA;   

Uchwała Nr 39/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 38/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki ING Bank Śląski SA o typ DEPONENT – ANIMATOR – PRAWA POCHODNE;   

Uchwała Nr 37/ 06 -   asymilacja akcji spółki ENERGOMONTAŻ- PÓŁNOC SA;   

Uchwała Nr 36/ 06 -   asymilacja akcji spółki BRE BANK SA;   

Uchwała Nr 35/ 06 -   asymilacja akcji spółki W. KRUK SA;   

Uchwała Nr 34/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA w typie EMIETENT;   

Uchwała Nr 33/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank PEKAO SA o typ DEPONENT – ANIMATOR – PRAWA POCHODNE;   

Uchwała Nr 32/ 06 -   oznaczenie kodami bonów skarbowych;   

Uchwała Nr 30/ 06 -   asymilacja akcji spółki APATOR SA;   

Uchwała Nr 27/ 06 -   rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA  dla praw do akcji spółki PBG SA;   

Uchwała Nr 26/ 06 -   przyjęcie do KDPW praw do akcji spółki PBG SA;   

Uchwała Nr 25/ 06 -   asymilacja akcji spółki TRANS UNIWERSAL POLAND SA;   

Uchwała Nr 24/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 23/ 06 -   asymilacja akcji spółki Bank PEKAO SA;   

Uchwała Nr 22/ 06 -   rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE  NA OKAZICIELA  dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4;   

Uchwała Nr 21/ 06 -   przyznanie funduszowi inwestycyjnemu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 20/ 06 -   stwierdzająca liczbę akcji spółki PAGED SA oznaczonych kodem PLPAGED00017;   

Uchwała Nr 19/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 18/ 06 -   - asymilacja akcji spółki PBG SA;   

Uchwała Nr 17/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Bank PEKAO SA;   

Uchwała Nr 15/ 06 -   ustanie uczestnictwa spółki R.R.DONNELLEY POLIGRAFIA SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 13/ 06 -   nadanie kodu opcjom na akcje spółek oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;   

Uchwała Nr 12/ 06 -   rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki Bank PEKAO SA o typ REPREZENTANT dla Morgan Stanley and Co. Intl;   

Uchwała Nr 11/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem  akcji spółki COMPUTERLAND SA;   

Uchwała Nr 10/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki MOSTOSTAL GDAŃSK SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 9/ 06 -   asymilacja akcji spółki GETIN HOLDING SA;   

Uchwała Nr 8/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK LEASING SA;   

Uchwała Nr 7/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji BZ WBK LEASING SA;   

Uchwała Nr 6/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Zamknięta Bezpieczna Inwestycja 3;   

Uchwała Nr 5/ 06 -   przyznanie funduszowi BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 4/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki CHI POLSKA SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 3/ 06 -   asymilacja akcji spółki FABRYKA MEBLI FORTE SA;   

Uchwała Nr 2/ 06 -   asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA   

Uchwała Nr 1/ 06 -