Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Luty 2006

Uchwała Nr 89/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDWP spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 88/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem  dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 87/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem  akcji spółki DROZAPOL – PROFIL SA;   

Uchwała Nr 86/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki KREDYT BANK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych KBC ELITA II FIZ;   

Uchwała Nr 85/ 06 -   przyznanie funduszowi KBC ELITA II FIZ statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu;   

Uchwała Nr 84/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki  CA IB SECURITIES SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki ATM GRUPA SA oraz ustanie uczestnictwa tej spółki w ww. typie dla akcji spółki HOOP SA;   

Uchwała Nr 83/ 06 -   oznaczenie kodem akcji spółki AGORA SA;   

Uchwała Nr 82/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW przez spółkę KBC SECURITIES N.V. (SA) Oddział w Polsce w typie SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA  i PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki TRANS UNIVERSAL POLAND SA oraz rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o ww. typy dla akcji spółki TRANS UNIVERSAL POLAND SA;   

Uchwała Nr 81/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Beskidzki Dom Maklerski SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 80/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDWP spółki DM  BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji spółki BZ WBK LEASING SA;   

Uchwała Nr 79/ 06 -   nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;   

Uchwała Nr 78/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki LUBELSKIE TOWARZYSTO LEASINGOWE SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 77/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa KBC SECURITES N.V. S.A. – SPONSOR dla akcji ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM S.A.;   

Uchwała Nr 76/ 06 -   przyjęcie akcji sp. KOELNER S.A.;   

Uchwała Nr 75/ 06 - przyjęcie akcji sp.  BYTOM  S.A.   

Uchwała Nr 74/ 06 -   asymilacja akcji BRE BANK S.A;   

Uchwała Nr 73/ 06 -   nadanie kodu obligacjom skarbowym    

Uchwała Nr 72/ 06 -   umorzenie akcji BORYSZEW S.A.;   

Uchwała Nr 71/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa CDM PEKAO S.A. –ANIMATOR    

Uchwała Nr 70/ 06 -   przyjęcie jednostkowych praw poboru spółki CAPITAL PARTNERS S.A.;   

Uchwała Nr 69/ 06 -   przyjęcie jednostkowych praw poboru spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.;   

Uchwała Nr 68/ 06 -   przyjęcie jednostkowych praw poboru spółki FON S.A;   

Uchwała Nr 67/ 06 -   asymilacja akcji spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA;   

Uchwała Nr 66/ 06 -   uchylenie uchwały 26/06;   

Uchwała Nr 65/ 06 -   stwierdzająca liczbę trzyletnich obligacji skarbowych oznaczonych PL0000104121;   

Uchwała Nr 64/ 06 -   asymilacja akcji spółki BIOTON SA;   

Uchwała Nr 63/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki IVAX CORPORATION w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 62/ 06 -   stwierdzająca liczbę akcji spółki NORDEA BANK POLSKA SA oznaczonych kodem PLBKMNL00166;   

Uchwała Nr 61/ 06 -   asymilacja akcji spółki BANK PEKAO SA;   

Uchwała Nr 59/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PROSPER SA;   

Uchwała Nr 58/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO  SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 57/ 06 -   sprostowanie uchwały 52/06;   

Uchwała Nr 56/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 55/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki MCI MANAGEMENT SA;   

Uchwała Nr 54/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla LENA LIGHTING SA i DECORA SA;