Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2006

Uchwała Nr 155/ 06 -   przyznanie funduszowi KBC PLUS FIZ statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 154/ 06 -   ozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI  dla dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 153/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 152/ 06 -   zmiana SPONSORA EMISJI dla akcji spółki UNIMIL SA z DI BRE Banku SA na DM PENETRATOR SA;   

Uchwała Nr 151/ 06 -   zmiana REPREZENTANTA dla WOOD &Company  Financial Services, a.s. z ING BANK ŚLAŚKI SA na BANK BPH SA;   

Uchwała Nr 150/ 06 -   asymilacja akcji spółki Bank PEKAO SA;   

Uchwała Nr 149/ 06 -   asymilacja akcji spółki GRUPA LOTOS SA;   

Uchwała Nr 148/ 06 -   zmiana Sponsora Emisji dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu KB Kapitał PLUS III FIZ, KB KLIK Europa FIZ i KB KLIK Ameryka FIZ z KBC SECURITIES N.V. na KREDYT BANK SA;   

Uchwała Nr 147/ 06 -   ustalenie harmonogramu dnia rozliczeniowego w systemie depozytowo – rozliczeniowym  w dniach 3.05, 15.06, 15.08 i 1.11 br;   

Uchwała Nr 146/ 06 -   asymilacja akcji spółki COMARCH SA;   

Uchwała Nr 145/ 06 -   asymilacja akcji spółki Bank PEKAO SA;   

Uchwała Nr 144/ 06 -   stwierdzająca liczbę akcji spółki UNIMIL SA;   

Uchwała Nr 143/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDpw spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 142/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 141/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa DM BANKU HANDLOWEGO S.A. o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO;   

Uchwała Nr 140/ 06 -   przyjęcie akcji spółki COMARCH S.A.;   

Uchwała Nr 139/ 06 -   umorzenie akcji BORYSZEW S.A.;   

Uchwała Nr 138/ 06 -   przyznanie NORTH COAST S.A statusu uczestnika w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 137/ 06 -   rozszerzenie MILLENNIUM DM  SPONSOR dla NORTH COAST S.A.;   

Uchwała Nr 136/ 06 -   nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs EURO i kurs dolara amerykańskiego   

Uchwała Nr 135/ 06 -   asymilacja POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A.;   

Uchwała Nr 134/ 06 -   przyjęcie do depozytu papierów wartościowych i oznaczenie kodem akcji i praw do akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA;   

Uchwała Nr 133/ 06 -   zmiana uchwały 359/99 dot. Harmonogramu dnia rozliczeniowego;   

Uchwała Nr 131/ 06 -   wyznaczenie dodatkowego terminu obsługi operacji konwersji akcji spółki EUROFAKTOR SA;   

Uchwała Nr 130/ 06 -   oznaczenie kodami bonów skarbowych;   

Uchwała Nr 129/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki COMARCH SA;   

Uchwała Nr 128/ 06 -   asymilacja akcji spółki BRE BANK SA;   

Uchwała Nr 127/ 06 -   asymilacja akcji spółki DROZAPOL – PROFIL SA;   

Uchwała Nr 126/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki ORFE SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 125/ 06 -   nadanie kodów opcjom na WIG20 oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;   

Uchwała Nr 124/ 06 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 123/ 06 -   przyznanie spółce SECUS ASSET MANAGEMENT SA statusu uczestnika systemu rekompensat;   

Uchwała Nr 122/ 06 -   przyjęcie akcji HYDROBUDOWA ŚLĄSK;   

Uchwała Nr 121/ 06 -   ustanie uczestnictwa DM BZ WBK w typie Animator Obrotu Giełdowego dla akcji spółek ZELMER; PROKOM SOFTWARE;   

Uchwała Nr 120/ 06 -   nadanie kodu kontraktom terminowym na akcje spółek;   

Uchwała Nr 119/ 06 -   nadanie kontraktom terminowym na indeks WIG 20 kodu   

Uchwała Nr 118/ 06 -   stwierdzenie liczby obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 117/ 06 -   nadanie kodu kontraktom terminowym na obligacje skarbowe;   

Uchwała Nr 116/ 06 -   nadanie kodów ISIN opcjom sprzedaży na akcje spółek KGHM POLSKA MIEDŹ; BANK POLSKA KASA OPIEKI; PKN ORLEN; PROKOM SOFTWARE; TP S.A.;   

Uchwała Nr 115/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa Bank BPH – SPONSOR  EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych BPH FI ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5   

Uchwała Nr 114/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA w typie BIURO MAKLERSKIE – RACHUNEK WŁASNY;   

Uchwała Nr 112/ 06 -   przyjęcie do depozytu papierów wartościowych i oznaczenie kodem akcji i praw do akcji spółki CAPITAL PARTNERS SA;   

Uchwała Nr 111/ 06 -   zarejestrowanie w KDPW i nadanie kodu jednostkowym prawom poboru akcji spółki POLNORD SA;   

Uchwała Nr 110/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki ALCHEMIA SA;   

Uchwała Nr 109/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji i praw do akcji spółki ALCHEMIA SA;   

Uchwała Nr 108/ 06 -   przyznanie funduszowi BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 107/ 06 -   asymilacja akcji spółki TRAS INTUR SA;   

Uchwała Nr 106/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚĆIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK FINANSE & LEASING SA;   

Uchwała Nr 105/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji spółki BZ WBK FINANSE &LEASING SA;   

Uchwała Nr 104/ 06 -   asymilacja akcji spółki AGORA SA;   

Uchwała Nr 103/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki GRUPA LOTOS SA;   

Uchwała Nr 102/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji spółki BZ WBK LEASING SA;   

Uchwała Nr 101/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki SOCIETE GENERALE SA Oddział w Polsce o  typ REPREZENTANT dla Kepler Equities;   

Uchwała Nr 100/ 06 -   asymilacja akcji spółki SOKOŁÓW SA;   

Uchwała Nr 99/ 06 -   asymilacja akcji spółki NETIA S.A.;   

Uchwała Nr 98/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji TRAS INTERTUR S.A;   

Uchwała Nr 97/ 06 -   wymiana akcji LUBAWA S.A.;   

Uchwała Nr 96/ 06 -   asymilacja akcji spółki KOELNER SA;   

Uchwała Nr 95/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki ING Securities SA w Warszawie o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki MOSTOSTAL WARSZAWA SA;   

Uchwała Nr 94/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki MOSTOSTAL WARSZAWA SA;   

Uchwała Nr 93/ 06 -   przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 92/ 06 -   asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;   

Uchwała Nr 91/ 06 -   zarejestrowanie w KDPW i nadanie kodu jednostkowym prawom poboru akcji spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA;   

Uchwała Nr 90/ 06 -   asymilacja akcji spółki CCC SA;