Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Kwiecień 2006

Uchwała Nr 221/ 06 -   nadanie kodów ISIN opcjom kupna i opcjom sprzedaży;   

Uchwała Nr 220/ 06 -   przyjęcie obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 219/ 06 -   przyjęcie obligacji zerokuponowych z opcją przedterminowego wykupu EBI;   

Uchwała Nr 218/ 06 -   asymilacja akcji spółki EUROFAKTOR S.A.;   

Uchwała Nr 217/ 06 -   oznaczenie kodem akcji spółki ,, POLISH ENERGY PARTNERS’’ S.A.   

Uchwała Nr 216/ 06 -   zarejestrowanie w KDPW S.A. akcji spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.   

Uchwała Nr 215/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki BANK BPH S.A o typ REPREZENTANT dla BAYERISCHE HYPO-und VEREINSBANK AKIENGESELLSCHAFT.   

Uchwała Nr 213/ 06 -   oznaczenie kodem akcji spółki GRUPA ONET.PL S.A;   

Uchwała Nr 212/ 06 -   oznaczenie kodem akcji spółki HYDROTOR S.A.   

Uchwała Nr 211/ 06 -   nadanie kodów ISIN opcjom sprzedaży na akcje spółek KGHM POLSKA MIEDŹ;    

Uchwała Nr 210/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa DM PENETRATOR o typ SPONSOR EMISJI dla GRUPA LOTOS S.A   

Uchwała Nr 209/ 06 -   nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs EURO i kurs dolara amerykańskiego;   

Uchwała Nr 208/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa DM BZ WBK S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.   

Uchwała Nr 207/ 06 -   przyjęcie akcji spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A;   

Uchwała Nr 206/ 06 -   asymilacja akcji spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.;   

Uchwała Nr 205/ 06 -   ustanie uczestnictwa spółki PIONEER PEKAO TFI w typie DEPONENT.   

Uchwała Nr 204/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki CA IB SECURITIES S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki BIOTON S.A;   

Uchwała Nr 203/ 06 -   asymilacja akcji spółki COMARCH S.A.’   

Uchwała Nr 202/ 06 -   przyjęcie akcji spółki BIOTON S.A.;   

Uchwała Nr 201/ 06 -   przyjęcie obligacji;   

Uchwała Nr 200/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa DM IDM S.A. o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji sp. MASTERS S.A   

Uchwała Nr 198/ 06 -   zarejestrowanie jednostkowych praw poboru akcji spółki „ LUBAWA’’   

Uchwała Nr 197/ 06 -   uchwała zmieniająca uchwałę nr 174/06   

Uchwała Nr 196/ 06 -   uchwała zmieniająca uchwałę nr 172/06;   

Uchwała Nr 195/ 06 -   uchwała zmieniająca uchwałę nr 169/06   

Uchwała Nr 194/ 06 -   nadanie kodu bonom skarbowym    

Uchwała Nr 193/ 06 -   asymilacja akcji spółki BRE BANK S.A.;   

Uchwała Nr 192/ 06 -   konwersja akcji spółki GRUPA ONET.PL   

Uchwała Nr 191/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa KBC SECURITIES N.V – SPONSOR EMISJI dla NAFTOBUDOWA S.A.;   

Uchwała Nr 190/ 06 -   przyjęcie akcji spółki NAFTOBUDOWA S.A.;   

Uchwała Nr 189/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek: MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE SA, MOSTOSTAL ZABRZE – HOLDING SA oraz SAGITTARIUS – STRZELAEC SA a także akcji spółki POLCOLORIT SA i PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA;   

Uchwała Nr 187/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki ING SECURITIES SA w Warszawie  w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki BANK BPH SA;   

Uchwała Nr 186/ 06 -   asymilacja akcji spółki EURPFAKTOR SA;   

Uchwała Nr 185/ 06 -   ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki ASSECO POLAND SA;   

Uchwała Nr 184/ 06 -   przyznanie spółce Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 183/ 06 -   przyznanie spółce WGI DM SA statusu uczestnika systemu rekompensat;   

Uchwała Nr 182/ 06 -   ustanie wykonywanie uczestnictwa w KDPW przez spółkę KBC SECURITIES N.V. (SA) Oddział w Polsce w typie SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych KB DOLAR FIZ, KB KAPITAŁ PLUS FIZ i KB KAPITAŁ PLUS II FIZ;   

Uchwała Nr 181/ 06 -   nadanie kodów ISIN opcjom sprzedaży na akcje spółek KGHM POLSKA MIEDŹ;    

Uchwała Nr 180/ 06 -   asymilacja akcji spółki ,,ŚRUBEX’’ S.A.;   

Uchwała Nr 179/ 06 -   zarejestrowanie w KDPW jednostkowych praw poboru akcji spółki SKOTAN S.A.;   

Uchwała Nr 178/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PROKOM SOFTWARE SA i ustanie uczestnictwa dla akcji spółki TUiR WARTA SA;   

Uchwała Nr 177/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki KBC SECURITIES N.V. SA Oddział w Polsce o typ SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki GANT SA;   

Uchwała Nr 176/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DM BANKU HANDLOWEGO SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji spółki COMARCH SA;   

Uchwała Nr 175/ 06 -   zarejestrowanie w KDPW i oznaczenie kodem akcji i jednostkowych praw poboru akcji spółki DRUGI NFI SA;   

Uchwała Nr 174/ 06 -   przyjęcie do depozytu papierów wartościowych i oznaczenie kodem akcji i praw do akcji spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA;   

Uchwała Nr 173/ 06 -   zarejestrowanie w KDPW i nadanie kodu akcjom i jednostkowym prawom poboru akcji spółki NFI PROGRESS SA;   

Uchwała Nr 172/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki BICK SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 171/ 06 -   przyjęcie do KDPW praw do akcji GANT SA;   

Uchwała Nr 170/ 06 -   zarejestrowanie w KDPW i oznaczenie kodem jednostkowych praw poboru akcji  NFI Im. E Kwiatkowskiego SA;   

Uchwała Nr 169/ 06 -   ustane uczestnictwa w KDPW spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding SA w upadłości w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 168/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla praw do akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA;   

Uchwała Nr 167/ 06 -   asymilacja akcji spółki COMARCH SA;   

Uchwała Nr 166/ 06 -   ustanie wykonywania przez spółkę KBC SECURITIES N.V.(SA) Oddział w Polsce uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla KBC ZŁOTY DOLAR FIZ, KBC ELITA FIZ i KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ oraz rozszerzenie uczestnictwa o ww. typ dla KREDYT BANK SA;   

Uchwała Nr 165/ 06 -   zarejestrowanie w KDPW i oznaczenia kodem hipotecznych listów zastawnych spółki BPH Bank Hipoteczny SA;   

Uchwała Nr 164/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE Banku SA o typ SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki POLNORD SA;   

Uchwała Nr 163/ 06 -   przyjęcie do depozytu papierów wartościowych i oznaczenie kodem praw do akcji i akcji spółki POLNORD SA;   

Uchwała Nr 162/ 06 -   ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki FON SA;   

Uchwała Nr 161/ 06 -   asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;   

Uchwała Nr 160/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki KREDYT BANK SA o typ SPONSOR EMISJI  DLA CERTYFIKATÓW KBC PLUS FIZ;