Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Wrzesień 2006

Uchwała Nr 526/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa sp. KREDYT BANK S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych KBC FINANSOWY FIZ;   

Uchwała Nr 525/ 06 -   przyznanie statusu uczestnika KBC FINANSOWY FIZ w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 524/ 06 -   sprostowanie uchwały nr 518/06 z 28 września 2006 r;   

Uchwała Nr 523/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki PKO BP S.A. SPONSOR EMISJI DLA OBLIGACJI;   

Uchwała Nr 522/ 06 -   przyjęcie obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 521/ 06 -   zmiany wartości nominalnej akcji sp. FORTIS BANK POLSKA S.A.   

Uchwała Nr 520/ 06 -   asymilacja akcji spółki KREDYT BANK SA;   

Uchwała Nr 519/ 06 -   konwersja akcji spółki KREDYT BANK SA;   

Uchwała Nr 518/ 06 -   asymilacja akcji spółki DZ BANK POLSKA SA;   

Uchwała Nr 517/ 06 -   konwersja akcji spółki INSTAL KRAKÓW SA;   

Uchwała Nr 516/ 06 -   sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 515/06;   

Uchwała Nr 515/ 06 -   zarejestrowanie w depozycie jpa spółki TRAS INTUR SA;   

Uchwała Nr 514/ 06 -   zarejestrowanie jpa oraz akcji spółki ZACHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFI SA;   

Uchwała Nr 513/ 06 -   - przyjęcie do depozytu i nadanie kodu akcjom spółki SKYEUROPE AG;   

Uchwała Nr 512/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki INTERNETOWY DOM MAKLERSKI o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁD. dla akcji spółki HYPERION SA;   

Uchwała Nr 511/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki CA IB SECURITIES o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ASSECO SLOVAKIA;   

Uchwała Nr 510/ 06 -   ustanie uczestnictwa i zamknięcie kont ewidencyjnych dla akcji spółki WIELKOPOLSKIE FABRYKI MEBLI SA;   

Uchwała Nr 509/ 06 -   wydzielenie akcji spółki NFI EMPIK MEDIA & FASHION SA;   

Uchwała Nr 507/ 06 -   wyznaczenie terminu egzaminu na specjalistę ewidencji papierów wartościowych;   

Uchwała Nr 506/ 06 -   asymilacja akcji spółki BRE BANK SA;   

Uchwała Nr 505/ 06 -   przyjęcie do depozytu akcji spółki GINO ROSSI SA;   

Uchwała Nr 504/ 06 -   przyjęcie spółki ASSECO SLOVAKIA w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do depozytu;   

Uchwała Nr 503/ 06 -   asymilacja akcji spółki PBG SA;   

Uchwała Nr 502/ 06 -   asymilacja akcji spółki ELEKTROBUDOWA SA;   

Uchwała Nr 501/ 06 -   przyjęcie pda i akcji spółki SKOTAN SA;   

Uchwała Nr 499/ 06 -   nadanie kodów kontraktom terminowym   

Uchwała Nr 497/ 06 -   przyjęcie akcji spółki INVAR & BIURO SYSTEM S.A.;   

Uchwała Nr 496/ 06 - zarejestrowanie jednostkowych praw poboru spółki BUDOPO – WROCŁAW S.A.;   

Uchwała Nr 495/ 06 -   zmiany SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA KDPW;   

Uchwała Nr 494/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP S.A. SPONSOR dla LUBAWA S.A.]   

Uchwała Nr 493/ 06 -   asymilacja akcji spółki HYDROTOR S.A.;   

Uchwała Nr 492/ 06 -   nadanie kodów kontraktom terminowym;   

Uchwała Nr 491/ 06 -   nadanie kodów ISIN na opcje kupna oraz sprzedaży na WIG20;   

Uchwała Nr 490/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki DM AMERBROKERS o typ SPONSOR EMISJI dla BUDOPO WROCŁAW S.A.;   

Uchwała Nr 489/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki PKO BP S.A. o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 488/ 06 -   zarejestrowanie jednostkowych praw poboru akcji spółki PROTEKTOR S.A.;   

Uchwała Nr 487/ 06 -   zarejestrowanie jednostkowych praw poboru akcji spółki MNI S.A.;   

Uchwała Nr 486/ 06 -   nadanie kodów kontraktom terminowym na akcje spółek;   

Uchwała Nr 485/ 06 -   nadanie kodów ISIN opcjom kupna oraz sprzedaży na akcje spółek;   

Uchwała Nr 484/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 483/ 06 -   nadanie kodu kontraktom terminowym oraz oznaczenie ich według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;   

Uchwała Nr 482/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE Bezpieczna lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty;   

Uchwała Nr 481/ 06 -   przyjęcie funduszu PKO/CREDIT SUISSE Bezpieczna lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty w typie EMITENT oraz przyjęcie do depozytu certyfikatów inwestycyjnych;   

Uchwała Nr 480/ 06 -   asymilacja akcji VISTULA & WÓLCZANKA;   

Uchwała Nr 479/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki CA IB SECURITIES o typ SPONSOR EMISJI dla akcji oraz praw do akcji spółki AB SA;   

Uchwała Nr 478/ 06 -   przyjęcie spółki AB SA w typie EMITENT oraz przyjęcie papierów wartościowych do depozytu;   

Uchwała Nr 477/ 06 -   umorzenie akcji spółki MNI SA;   

Uchwała Nr 475/ 06 -   asymilacja akcji spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA;   

Uchwała Nr 474/ 06 -   przyjęcie spółki EUROMARK POLSKA SA w typie EMITENT oraz papierów wartościowych do depozytu;   

Uchwała Nr 473/ 06 -   rozszerz. uczestnictwa DM BZ WBK o typ ANIMATORA OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji TVN i BIOTON;   

Uchwała Nr 472/ 06 -   zarejestrowanie akcji i jednostk. praw. poboru spółki SKYEUROPE;   

Uchwała Nr 471/ 06 -   asymilacja akcji spółki Zakłady LENTEX SA;   

Uchwała Nr 470/ 06 -   ustanie uczestnictwa spółki MILLENNIUM DM w typie SPONSOR dla akcji sp. EUROFILMS S.A.;   

Uchwała Nr 469/ 06 -   ustanie uczestnictwa spółki SOKOŁÓW SA w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 468/ 06 -   rozszerz. uczestnictwa CDM PEKAO SA o typ SPONSORA EMISJI dla akcji VISTULA & WÓLCZANKA;   

Uchwała Nr 467/ 06 -   przydział akcji spółki VISTULA & WÓŁCZANKA oraz ustanie uczestnictwa WÓŁCZANKI w typie EMITENT;   

Uchwała Nr 466/ 06 -   podział akcji spółki ZPS PROTEKTOR SA;   

Uchwała Nr 465/ 06 -   rozszerzenie uczestnictwa spółki DM BZ WBK o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla ZEG S.A.;