Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Styczeń 2007

Uchwała Nr 88/ 07 - Rejestracja obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 86/ 07 - Przyznanie spółce UNION INVESTMENT TFI S.A. statusu uczestnika w typie EMITENT S.A.

Uchwała Nr 85/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A

Uchwała Nr 84/ 07 - Przyjęcie obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 83/ 07 - Asymilacja akcji spółki ZELMER S.A.

Uchwała Nr 82/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki UNICREDIT CA IB POLSKA S.A.

Uchwała Nr 81/ 07 - Przyjęcie akcji spółki POLNORD S.A.

Uchwała Nr 80/ 07 - Asymilacja akcji spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A.

Uchwała Nr 79/ 07 - Zamiana akcji spółki AGORA S.A.

Uchwała Nr 78/ 07 - Przyznanie spółce GADU-GADU S.A. statusu uczestnika w typie EMITENT.

Uchwała Nr 77/ 07 - Liczba akcji spółki ENERGOPOL - POŁUDNIE S.A.

Uchwała Nr 76/ 07 - Liczba akcji spółki PROJPRZEM S.A.

Uchwała Nr 75/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki BANK BPH S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla HUTMEN S.A.

Uchwała Nr 74/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki PKO BP S.A

Uchwała Nr 73/ 07 - Liczba akcji spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Uchwała Nr 72/ 07 - Przyjęcie akcji spółki COMPUTERLAND S.A.

Uchwała Nr 71/ 07 - Asymilacja akcji spółki STALEXPORT S.A.

Uchwała Nr 69/ 07 - Przyznanie spółce WARIMPEX S.A. statusu uczestnika w typie Emitent.

Uchwała Nr 65/ 07 - Zmiana uchwały nr 751/06 Zarządu KDPWS.A.

Uchwała Nr 64/ 07 - Kontrakty terminowe.

Uchwała Nr 63/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki DM IDM S.A.

Uchwała Nr 62/ 07 - Przyjęcie akcji spółki MNI S.A.

Uchwała Nr 61/ 07 - Zmiana uchwały nr 702/06.

Uchwała Nr 60/ 07 - Asymilacja akcji spółki QUMAM SEKOM S.A.

Uchwała Nr 59/ 07 - Asymilacja akcji WSiP

Uchwała Nr 58/ 07 - Sprostowanie uchwały nr 56/07 z dnia 22stycznia 2007 r.

Uchwała Nr 57/ 07 - Przyjęcie praw do akcji spółki HUTMEN.

Uchwała Nr 56/ 07 - Kody dla opcji.

Uchwała Nr 55/ 07 - Zmiana uchwały nr 693/06

Uchwała Nr 52/ 07 - Asymilacja akcji spółki WASKO S.A.

Uchwała Nr 51/ 07 - Asymilacja akcji spółki BRE BANK S.A.

Uchwała Nr 50/ 07 - GLOBE TRADE CENTRE SA asymilacja akcji

Uchwała Nr 49/ 07 - BANK POLSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI SA asymi;lacja akcji

Uchwała Nr 48/ 07 - PC GUARD SA stwierdzenie ilości akcji

Uchwała Nr 47/ 07 - FAM-TECHNIKA ODLEWNICZA SA przyjęcie jednostkowych praw do akcji

Uchwała Nr 46/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki BANK BPH S.A. o typ PODMIOT ORGANZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY.

Uchwała Nr 45/ 07 - APATOR SA asymilacja

Uchwała Nr 44/ 07 - CDM PEKAO SA rozszerzenie uczestnictwa o SPONSOR EMISJI dla VISTULA & WÓLCZANKA SA

Uchwała Nr 43/ 07 - VISTULA & WÓLCZANKA SA przyjęcie akcji

Uchwała Nr 42/ 07 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA asymilacja

Uchwała Nr 41/ 07 - Dom Maklerski BZ WBK SA rozszerzenie uczestnictwa o ANIMTAOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji GLOBE TRADE CENTR SA i AGORA SA

Uchwała Nr 40/ 07 - TORFARM SA przyjęcie akcji.

Uchwała Nr 38/ 07 - Przyjęcie akcji spółki PEMUG S.A.

Uchwała Nr 37/ 07 - Asymilacja akcji spółki BANK PEKAO S.A.

Uchwała Nr 36/ 07 - Wyrejestrowanie obligacji spółki TRAS-INTUR S.A.

Uchwała Nr 35/ 07 - Przyznanie spółce Allianz TFI statusu uczestnika systemu rekompensat. 

Uchwała Nr 34/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKA S.A.

Uchwała Nr 33/ 07 - Emisja trzyletnich obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 32/ 07 - Rejestracja praw do akcji spółki INWEST CONSULTING S.A.

Uchwała Nr 31/ 07 - Rejestracja obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 30/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki DM BZ WBK S.A.

Uchwała Nr 29/ 07 - Przyjęcie praw do akcji spółki PBG S.A.

Uchwała Nr 28/ 07 - Asymilacja akcji spółki BANK PEKAO S.A.

Uchwała Nr 27/ 07 - Nadanie kodów ISIN jednostkom uczestnictwa PIONEER FI

Uchwała Nr 26/ 07 - Asymilacja akcji spółki WAWEL S.A.

Uchwała Nr 25/ 07 - Liczba akcji spółki LEASCO S.A.

Uchwała Nr 24/ 07 - Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 12/07.

Uchwała Nr 23/ 07 - Asymilacj akcji spółki LPP S.A.

Uchwała Nr 22/ 07 - Asymilacja akcji spółki BANK PEKAO S.A.

Uchwała Nr 20/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spólki DM IDM S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla INVESTOR FIZ.

Uchwała Nr 19/ 07 - Rejestracja jednoskowych praw poboru akcji spółki PBG S.A.

Uchwała Nr 18/ 07 - Sprostowanie błędów w uchwale NR 2/07 ZARZĄDU KDPW S.A.

Uchwała Nr 16/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spólki BGŻ S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla INVESTOR FIZ

Uchwała Nr 15/ 07 - Przyznanie INVESTOR FIZ statusu uczestnika w typie EMITENT.

Uchwała Nr 14/ 07 - Asymilacja akcji spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Uchwała Nr 13/ 07 - Rozszerzenie uczesnictwa spółki DM BGŻ S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla PROTEKTOR S.A.

Uchwała Nr 12/ 07 - Przyjęcie akcji spółki ASSECO POLAND S.A.

Uchwała Nr 11/ 07 - Rejestracja akcji spółki TETA S.A.

Uchwała Nr 9/ 07 - Nadanie kodów ISIN na opcje kupna i sprzedaży na akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwała Nr 8/ 07 - Przyjęcie praw do akcji spółki DROZAPOL-PROFIL S.A.

Uchwała Nr 6/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A.

Uchwała Nr 5/ 07 - Przyjęcie akcji spółki QUMAK-SEKOM S.A.

Uchwała Nr 4/ 07 - Asymilacja akcji spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Uchwała Nr 3/ 07 - Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA

Uchwała Nr 2/ 07 - Przyjęcie praw do akcji spółki PONAR-WADOWICE SA