Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Listopad 2007

Uchwała Nr 868/ 07 - Miasto POZNAŃ - rejestracja obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 863/ 07 - EFH Żurawie Wieżowe SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 862/ 07 - Bank BPH SA - ustanie uczestnictwa w typach: sponsor emisji, animator obrotu zorganizowanego, reprezentant. Bank Pekao SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ: sponsor emisji, animator obrotu zorganizowanego, reprezentant.

Uchwała Nr 861/ 07 - Bank Pekao SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ biuro maklerskie o raz biuro maklerskie - instrumenty pochodne

Uchwała Nr 860/ 07 - Bank Pekao SA - przejęcie praw i obowiązków Banku BPH SA związanych z działalnością w systemie KDPW, określonych w planie podziału spółki Bank BPH SA

Uchwała Nr 855/ 07 - BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT SA - przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat

Uchwała Nr 854/ 07 - Ustalenie dodatkowego dnia rozliczeniowego w dniu 1 grudnia 2007.

Uchwała Nr 853/ 07 - IMPEL SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 852/ 07 - Firma Handlowa JAGO SA - przyjęcie pda oraz akcji zwykłych

Uchwała Nr 851/ 07 - Bank BPH SA - przydzielenie dodatkowego kodu uczestnika

Uchwała Nr 850/ 07 - Zakłady Dziewiarskie MEWA SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 849/ 07 - Przyjęcie akcji BANKU PKO SA

Uchwała Nr 848/ 07 - Zarejestrowanie listów zastawnych BRE BANK HIPOTECZNY SA

Uchwała Nr 847/ 07 - Zarejestrowanie hipotecznych listów zastawnych BRE BANK HIPOTECZNY SA

Uchwała Nr 846/ 07 - Asymilacja akcji BRE BANK SA

Uchwała Nr 845/ 07 - Przyjęcie do KDPW akcji EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA

Uchwała Nr 844/ 07 - EFH ŻURAWIE SA - uchylenie uchwał dotyczących rejestracji akcji

Uchwała Nr 843/ 07 - KREDYT BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych KBC POLSKA 2012 FIZ

Uchwała Nr 842/ 07 - KBC POLSKA 2012 FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 841/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa KBC SECURITIES N.V. (SA) ODDZIAŁ W POLSCE o typ ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla akcji ORCO PROPERTY GROUP

Uchwała Nr 840/ 07 - Asymilacja certuyfikatów inwestycyjnych INVESTOR FIZ

Uchwała Nr 839/ 07 - Rejestracja jpp spółki PEMUG SA

Uchwała Nr 838/ 07 - Przyjęcie DROP SA w typie EMITENT oraz przyjęcie papierów do KDPW

Uchwała Nr 837/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa MILLENNIUM DM SA o typ SPONSOR EMISJI dla akcji WIELTON SA

Uchwała Nr 836/ 07 - WIELTON SA wpisanie w typie EMITENT i przyjęcie papierów

Uchwała Nr 835/ 07 - zmiana uchwały 819/07 (MIASTO RYBNIK SA)

Uchwała Nr 834/ 07 - ZUK ELZAB SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 833/ 07 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla praw do akcji spółki LUG SA

Uchwała Nr 832/ 07 - OPERA - KWAITKOWSKI I WSPÓLNICY SK przyznanie statusu uczestnika Systemu Rekompensat

Uchwała Nr 831/ 07 - Zakłady Dziewiarskie MEWA SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 830/ 07 - DI BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji SECO/WARWICK SA

Uchwała Nr 829/ 07 - SECO/WARWICK SA - przyznanie statusu uczesytnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 828/ 07 - IQ PARTNERS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 827/ 07 - AB SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 826/ 07 - DM BOŚ SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla akcji TECHNOPARK 2 SA

Uchwała Nr 821/ 07 - Rozszerzenie uczestanictwa DM BOŚ SA o typ ANIMATORA OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla TELESTRADA SA

Uchwała Nr 820/ 07 - DM PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji MIASTA RYBNIKA

Uchwała Nr 819/ 07 - MIASTO RYBNIK - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 818/ 07 - stwierdzająca liczbę obligacji skarbowych oznaczonych kodem PL0000104923

Uchwała Nr 817/ 07 - IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla akcji BBI Capital NFI

Uchwała Nr 816/ 07 - DM IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji i pdaCITY INTERACTIVE SA;

Uchwała Nr 815/ 07 - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 814/ 07 - KREDYT BANK SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 813/ 07 - CITY INTERACTIVE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 812/ 07 - DM PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa w typie ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla akcji OPONEO.PL SA

Uchwała Nr 811/ 07 - DM PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa w typie ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 810/ 07 - MCI MANAGEMENT SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 809/ 07 - POLCOLORIT SA - przyjęcie jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 808/ 07 - KERNEL HOLDING SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 807/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa MILLENNIUM DM o typ SPONSOR EMISJI dla akcji i pda KONSORCJCUM STALI SA

Uchwała Nr 806/ 07 - przyjęcie KONSORCJUM STALI SA w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji

Uchwała Nr 805/ 07 - przyjęcie TELESTRADA SA w typie EMITENT

Uchwała Nr 803/ 07 - LUG SA - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 802/ 07 - HOOPLA.PL SA - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 801/ 07 - BOŚ SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 800/ 07 - SYGNITY SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 799/ 07 - asymilacja Drozapol-Profil SA

Uchwała Nr 795/ 07 - DM PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki Fabryka Kotłów RAFAKO SA;

Uchwała Nr 794/ 07 - ENERGOPARATURA SA - zarejestrowanie jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 793/ 07 - wyznaczenie terminów konwersji w 2008 r.

Uchwała Nr 792/ 07 - CDM PEKAO SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 791/ 07 - FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 790/ 07 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla praw do akcji spółki Security System Integration S.A.

Uchwała Nr 788/ 07 - TECHNOPARK 2 SA - nadanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 787/ 07 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 786/ 07 - Wrocławski Dom Maklerski SA - przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat

Uchwała Nr 785/ 07 - BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ ANIMATOR OBROTU ZORGSNIZOWANEGO dla pda PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA