Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Sierpień 2007

Uchwała Nr 635/ 07 - Variant SA - sprostowanie błędu w Uchwale nr 629/07

Uchwała Nr 634/ 07 - PKO BP SA rozszerzenie uczesynictwa w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji

Uchwała Nr 633/ 07 - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 632/ 07 - IMPEXMETAL SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 631/ 07 - Zakłady Automatyki POLNA SA - przyjęcie jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 630/ 07 - podział akcji spółki Vistula&Wolczanka SA

Uchwała Nr 629/ 07 - oznaczenie kodem akcji spółki Variant SA

Uchwała Nr 628/ 07 - oznaczenie kodem akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA.

Uchwała Nr 627/ 07 - zmiana uchwały 595/07 dot. określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania operacji ewidencyjnych

Uchwała Nr 626/ 07 - Ventus Asset Management SA - przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat

Uchwała Nr 625/ 07 - PROCHEM SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 624/ 07 - Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 623/ 07 - DM AMERBROKERS SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla spólki VIRTUAL VISION SA

Uchwała Nr 622/ 07 - PKO BP SA - animatorem obrotu zorganizowanego do akcji spółek S4E SA, Viaguara SA, Wrocławski Dom Maklerski SA oraz Digital Avenue SA

Uchwała Nr 621/ 07 - BRE Bank SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 620/ 07 - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji spółki SANWIL S.A.

Uchwała Nr 617/ 07 - PETROLINVEST SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 616/ 07 - SUWARY SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 615/ 07 - Zakłady Lniarskie Orzeł SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 614/ 07 - PKO BP - warunkowe rozszerzenie uczestnictwa o typ Sponsor Emisji oraz praw do akcji Oponeo.pl SA

Uchwała Nr 613/ 07 - Oponeo.pl SA - warunkowe nadanie statusu uczestnictwa w typie Emitent, rejestracja akcji.

Uchwała Nr 612/ 07 - PKO BP - rozszerzenie uczestnictwa o typ Sponsor Emisji dla spółki Viaguara SA

Uchwała Nr 611/ 07 - Viaguara SA - przyznanie statusu uczestnika w typie Emitent, przyjęcie i rejestracja akcji zwykłych

Uchwała Nr 610/ 07 - ARCUS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 609/ 07 - Digital Avenue SA - przyjęcie akcji zwykłych

Uchwała Nr 608/ 07 - Wrocławski Dom Maklerski SA - przyjęcie akcji zwykłych

Uchwała Nr 607/ 07 - Virtual Vision SA - przyjęcie akcji zwykłych, przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 606/ 07 - Polish Energy Partners SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 605/ 07 - Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA - wycofanie akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 604/ 07 - Asymilacja akcji spółki NFI EMPIK MEDIA & FASHION SA

Uchwała Nr 603/ 07 - asymilacja akcji spółki DGA S.A.

Uchwała Nr 602/ 07 - S4E S.A. przyznanie statusu Emitent i przyjęcie akcji

Uchwała Nr 601/ 07 - MERA SCHODY SA przyznanie statusu EMITENT i przyjęcie akcji

Uchwała Nr 600/ 07 - PEPEES S.A. podział akcji

Uchwała Nr 599/ 07 - Zmiana "Zasad użytkowania Systemu MultiCash ING Bank Śląski SA"

Uchwała Nr 597/ 07 - Karen Notebook SA - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 596/ 07 - Zmiana uchwały nr 459/07 Zarządu z dnia 25 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 595/ 07 - Określenie wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania operacji ewidencyjnych

Uchwała Nr 593/ 07 - Rejestracja w KDPW pda spółki PONAR - WADOWICE SA

Uchwała Nr 592/ 07 - Asymilacja akcji spółki SYGNITY SA

Uchwała Nr 591/ 07 - Przyznanie spółce Wrocławski DOm Maklerski SA statusu EMITENT oraz zarejestrowanie pda

Uchwała Nr 590/ 07 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 589/ 07 - asymilacja certyfikatów inwestycyjnych spółki INVESTOR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Uchwała Nr 588/ 07 - asymilacja akcji spółki ENERGOPOL -POŁUDNIE  SA

Uchwała Nr 587/ 07 - oznaczenia kodem trzyletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 586/ 07 - Przyjęcie do KDPW akcji spółki QUANTUM SOFTWARE SA

Uchwała Nr 585/ 07 - Alchemia SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 584/ 07 - ECM Dom Maklerski SA - status uczestnika systemu rekompensat

Uchwała Nr 583/ 07 - CDM PEKAO SA rozszerzenie uczestnictwa o typ ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 582/ 07 - Ustanie uczestnictwa spółki PKO BP SA w typie Animator Obrotu Zorganizowanego dla certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 581/ 07 - Asymilacja akcji spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA

Uchwała Nr 578/ 07 - Dom maklerski IDM SA o SPONSOR EMISJI dla akcji i praw do akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe BOMI SA

Uchwała Nr 577/ 07 - Procad SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 576/ 07 - Umorzenie akcji spółki PAGED SA

Uchwała Nr 575/ 07 - Przyznanie spółce KRAKCHEMIA SA statusu uczestnika w typie Emitent oraz przyjęcie papierów wartościowych do KDPW

Uchwała Nr 574/ 07 - Przyjęcie do KDPW papierów wartościowych spółki TRITON DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 573/ 07 - ABG SPIN SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 572/ 07 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki UNICREDIT CAIB POLSKA SA o typ SPONSOR EMISJI akcji ASSECO SLOVAKIA AS

Uchwała Nr 571/ 07 - Asseco Slovakia AS - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 568/ 07 - KBC Nowa Europa FIZ - przyznanie statusu uczestnika w typie Emitent

Uchwała Nr 567/ 07 - First Internetional Traders Dom Maklerski SA - przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat.

Uchwała Nr 566/ 07 - KBC Nowa Europa FIZ - rozszerzenie uczestnictwa spółki Kredyt Bank SA o typ Sponsor Emisji

Uchwała Nr 564/ 07 - NETMEDIA SA - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 563/ 07 - DM BZ WBK SA - rozszerzenia uczestnictwa w KPDW o typ SPONSOR EMISJI dla  obligacji BZ WBK Finanse & Leasing SA

Uchwała Nr 562/ 07 - BZ WBK Finanse & Leasing SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 561/ 07 - DM BZ WBK SA - ustanie wyjonywania uczestnictwa w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki RELPOL SA

Uchwała Nr 560/ 07 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki Polish Energy Partners SA

Uchwała Nr 559/ 07 - Polish Energy Partners SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 558/ 07 - zarejestrowanie akcji spółki DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

Uchwała Nr 557/ 07 - SYGNITY SA wycofanie akcji