Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Kwiecień 2008

Uchwała Nr 264/ 08 - POZBUD T&R S.A. - warunkowe nadanie statusu uczestnika w typie EMITENT, rejestracja akcji oraz pda.

Uchwała Nr 263/ 08 - DM IDM S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla pda i akcji emitowanych przez 4FUN MEDIA S.A.

Uchwała Nr 262/ 08 - 4FUN MEDIA S.A. - przyjęcie pda serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A,B, C, D i oznaczenie ich kodem.

Uchwała Nr 260/ 08 - ASSECO SLOVAKIA A.S. - warunkowa rejestracja akcji.

Uchwała Nr 259/ 08 - SAKANA S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i oznaczenie ich kodem.

Uchwała Nr 258/ 08 - zmiana Regulaminu Organizacyjnego KDPW S.A.

Uchwała Nr 257/ 08 - NEW WORLD RESSOURCES B.V. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT i rejestracja akcji.

Uchwała Nr 256/ 08 - MNI S.A. - konwersja i asymilacja akcji.

Uchwała Nr 255/ 08 - DM PKO BP - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla dwuletnich, czteroletnich i emerytalnych dziesięcioletnich obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 254/ 08 - Przyjęcie dwuletnich, czteroletnich oraz emerytalnych dziesięcioletnich obligacji skarbowych oraz oznaczenie ich kodami ISIN.

Uchwała Nr 253/ 08 - FAST FINANCE S.A.- przyznanie uczestnictwa w typie Emitent oraz przyjęcie akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.

Uchwała Nr 252/ 08 - ViaGuara S.A. - rejestracja akcji serii E.

Uchwała Nr 251/ 08 - DM BZ WBK S.A. - warunkowe rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów emitowanych przez BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 250/ 08 - BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. - warunkowa rejestracja certyfikatów.

Uchwała Nr 249/ 08 - KOMPUTRONIK S.A. - przyjęcie akcji serii D.

Uchwała Nr 248/ 08 - VERBICOM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 247/ 08 - ENERGOAPARATURA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 246/ 08 - BRE BANK SA - asymilacja

Uchwała Nr 245/ 08 - SPRAY SA - asymilacja

Uchwała Nr 244/ 08 - przekazanie Syndykowi masy upadłości WGI DM SA kwot z systemu rekompensat na wypłatę rekompensat inwestorom

Uchwała Nr 243/ 08 - przyjęcie uzupełniającej listy inwestorów przedstawionej KDPW przez Syndyka masy upadłości WGI DM SA oraz zatwierdzenia przedłożonego wraz z ta listą terminarza wypłat rekompensat

Uchwała Nr 242/ 08 - Procedura postępowania w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowalne realizowane ze środków KDPW SA

Uchwała Nr 241/ 08 - ENERGOAPARATURA SA - przyjęcie akcji i pda

Uchwała Nr 240/ 08 - CAM MEDIA S.A. - przyznanie uczestnictwa w typie Emitent oraz przyjęcie pda i akcji zwykłych na okaziciela.

Uchwała Nr 239/ 08 - DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla ceryfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 238/ 08 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 237/ 08 - ZAKŁADY URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - określenie dnia podziału akcji

Uchwała Nr 236/ 08 - DOM MAKLERSKI IDM SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 235/ 08 - Wrocławski Dom Maklerski SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 234/ 08 - ASSECO POLAND SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 233/ 08 - MCI MANAGEMENT SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 232/ 08 - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. oddz. w Polsce- przyznanie statusu uczestnika w typie depozytariusz.

Uchwała Nr 231/ 08 - BIPROMET SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 230/ 08 - ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA w BIŁGORAJU - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 229/ 08 - RUCH SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 228/ 08 - RUCH SA - wycofanie akcji

Uchwała Nr 227/ 08 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - warunkowe przyjęcie listów zastawnych

Uchwała Nr 226/ 08 - ŻYWIECKA FABRYKA SPRZĘTU SZPITALNEGO FAMED SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 225/ 08 - VERTEX SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 224/ 08 - BNP PARIBAS SA - przyznanie statusu uczestnika w typie DEPONENT

Uchwała Nr 223/ 08 - PERFECT LINE S.A. - warunkowe nadanie statusu uczestnika w typie EMITENT i rejestracja akcji.

Uchwała Nr 222/ 08 - TRIMTAB S.A. - przyznanie uczestnictwa w typie EMITENT oraz przyjęcie pda i akcji zwykłych na okaziciela.

Uchwała Nr 221/ 08 - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - warunkowe przyjęcie akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Uchwała Nr 220/ 08 - TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT, przyjęcie pda oraz akcji zwykłych na okaziciela.

Uchwała Nr 219/ 08 - KOELNER S.A. - asymilacja akcji.

Uchwała Nr 218/ 08 - DM PENETRATOR S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji i pda serii A i C spólki INTELIWISE S.A.

Uchwała Nr 217/ 08 - PKO BP S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ sponsor emisji dla trzyletnich obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 216/ 08 - DM IDM S.A. - przyjęcie jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Uchwała Nr 215/ 08 - HYDROBUDOWA POLSKA S.A. - przyjęcie pda serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Uchwała Nr 214/ 08 - DM PENETRATOR S.A. - warunkowe rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spólki INTELIWISE S.A.

Uchwała Nr 213/ 08 - INTELIWISE S.A. - warunkowe nadanie statusu uczestnika w typie Emitent i rejestracja akcji.

Uchwała Nr 212/ 08 - EURO BUD INVEST S.A. - rozwiązanie umowy o uczestnictwo w typie EMITENT oraz wycofanie akcji.

Uchwała Nr 211/ 08 - MINISTERSTWO FINANSÓW - rejestracja trzyletnich obligacji skarbowych i iznaczenie ich kodami ISIN.

Uchwała Nr 210/ 08 - Harmonogram dnia rozliczeniowego na dni 22.05, 15.08 i 11.11 2008

Uchwała Nr 209/ 08 - Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 208/ 08 - KREDYT INKASO SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 207/ 08 - DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 206/ 08 - DEUTSCHE BANK AG- rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 205/ 08 - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - warunkowa rejestracja akcji i pda serii E.

Uchwała Nr 204/ 08 - Przyjęcie VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. w typie EMITENT oraz przyjęcie pda

Uchwała Nr 203/ 08 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMPAP SA - przyjęcie akcji i pda

Uchwała Nr 202/ 08 - DM AMERBROKERS SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji i pda spółki ZBM ZREMB - CHOJNICE SA

Uchwała Nr 201/ 08 - Zakład Budowy maszyn ZREMB - CHOJNICE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 200/ 08 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki SELENA FM SA

Uchwała Nr 199/ 08 - SELENA FM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 198/ 08 - Rozszerzenie uczestnictwa DM PENETRATOR S.A o typ SPONSOR EMISJI dla K2 INTERNET S.A.

Uchwała Nr 197/ 08 - Przyjęcie K2 INTERNET S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 196/ 08 - PRAGMA INKASO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 195/ 08 - DREWEX S.A. - przyjęcie praw do akcji serii E oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, F, E i oznaczenie ich kodem.

Uchwała Nr 194/ 08 - Nadanie tytułu specjalisty ewidencji papierów wartościowych.

Uchwała Nr 193/ 08 - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typy uczestnictwa SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych Investor FIZ.

Uchwała Nr 192/ 08 - INVESTOR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K i L.

Uchwała Nr 191/ 08 - MARSOFT S.A. - nadanie statusu uczestnika w typie EMITENT, rejestracja akcji i praw do akcji. 

Uchwała Nr 189/ 08 - ASSECO POLAND S.A. - rejestracja akcji serii F.

Uchwała Nr 188/ 08 - INVEST CONSULTING S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Uchwała Nr 187/ 08 - ING BANK ŚLĄSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla akcji spółki NORDNET BANK AB.

Uchwała Nr 186/ 08 - BANK ZACHODNI WBK S.A.- ograniczenie uczestnictwa o typy uczestnictwa DEPOZYTARIUSZ oraz DEPOZYTARIUSZ RACHUNEK WŁASNY.

Uchwała Nr 185/ 08 - ING SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ "Sponsor emisji" dla akcj spółki ARMATURA KRAKÓW S.A.

Uchwała Nr 184/ 08 - ARMATURA KRAKÓW S.A. - przyjęcie akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B i C oraz oznaczenie ich kodem.

Uchwała Nr 183/ 08 - BELVEDERE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 182/ 08 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfiktaów inwestycyjnych ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ