Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Wrzesień 2008

Uchwała Nr 554/ 08 - COMES S.A. - uchylenie uchwały nr 283/2008.

Uchwała Nr 552/ 08 - BERLING SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 551/ 08 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 550/ 08 - przyjęcie obligacji skarbowych

Uchwała Nr 549/ 08 - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA - asymilacja

Uchwała Nr 548/ 08 - TETA SA - rejestracja akcji i pda

Uchwała Nr 547/ 08 - VIRTUAL VISION SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 546/ 08 - Bank Polska kasa Opieki S.A. - ustanie uczestnictwa REPREZENTANT dla Bank Austria Creditanstalt AG, rozszerzenie dla UniCredit CA IB AG

Uchwała Nr 543/ 08 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla POLISH ENERGY PARTNERS SA

Uchwała Nr 542/ 08 - POLISH ENERGY PARTNERS SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 541/ 08 - CARBON DESIGN SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 540/ 08 - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 539/ 08 - BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 538/ 08 - BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. - rejestracja certyfiaktów

Uchwała Nr 537/ 08 - BANK BPH SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU SA

Uchwała Nr 536/ 08 - BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU SA - przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 535/ 08 - wyznaczenie terminu egzaminu na specjalistę ewidencji papierów wartościowych

Uchwała Nr 534/ 08 - DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SA - przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat

Uchwała Nr 533/ 08 - HTDRAPRES SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 532/ 08 - BARLINEK SA - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 531/ 08 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - zarejestrowanie listów zastawnych

Uchwała Nr 530/ 08 - KBC ELITA FIZ - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 529/ 08 - ROCCA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 528/ 08 - EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 527/ 08 - ART NEW MEDIA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 526/ 08 - EPIGON SA - rejetracja akcji i pda

Uchwała Nr 525/ 08 - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 524/ 08 - SUNTECH SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 523/ 08 - BUDOPOL-WROCŁAW SA - przyjęcie akcji i pda

Uchwała Nr 522/ 08 - Asymilacja akcji spółki POLICE S.A.

Uchwała Nr 521/ 08 - HYPERION SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 520/ 08 - DM IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki DM IDM SA

Uchwała Nr 519/ 08 - DANTEX S.A. - przyjęcie pda serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i oznaczenie ich kodem.

Uchwała Nr 517/ 08 - Ustanie uczestnictwa spółki PRATERM S.A. w typie EMITENT oraz zamknięcie kont dla akcji ww. spółki

Uchwała Nr 516/ 08 - CENTROZAP SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 515/ 08 - HYGIENIKA SA - rejestracja akcji spółki HYGIENIKA SA

Uchwała Nr 514/ 08 - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 513/ 08 - Szczegółowe Zasady Działania KDPW

Uchwała Nr 512/ 08 - MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. - uchylenie uchwały nr 11/08.

Uchwała Nr 511/ 08 - AGORA S.A. - asymilacja.

Uchwała Nr 507/ 08 - DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji DEUTSCHE BANK AG LONDON.

Uchwała Nr 506/ 08 - DEUTSCHE BANK AG LONDON - warunkowa rejestracja obligacji.

Uchwała Nr 505/ 08 - TRANS POLONIA S.A. -  przyznanie statutu uczestnictwa w typie EMITENT oraz rejestracja pda serii C i akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Uchwała Nr 503/ 08 - GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI  - zmniejszenie liczby obligacji

Uchwała Nr 502/ 08 - NFI EMPIK MEDIA & FASHION SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 501/ 08 - KREDYT BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ

Uchwała Nr 500/ 08 - KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT