Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2009

Uchwała Nr 120/ 09 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 119/ 09 - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 118/ 09 - Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski SA - ustanie uczestnictwa w typach Deponent - Instrumenty Pochodne i Deponent - Animator - Instrumenty Pochodne.

Uchwała Nr 117/ 09 - Rejestracja akcji spółki E-MUZYKA S.A.

Uchwała Nr 116/ 09 - PIECOBIOGAZ SA - zmiana uchwały 665/08

Uchwała Nr 115/ 09 - rejestracja ELEKTROTIM S.A.

Uchwała Nr 114/ 09 - EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 113/ 09 - DI BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MERCOR SA

Uchwała Nr 112/ 09 - Dom Inwestycyjny BRE  Banku S.A. rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów Deutsche Bank AG London

Uchwała Nr 111/ 09 - rejestracja certyfikatów Deutsche Bank AG London

Uchwała Nr 110/ 09 - Krynicki Recykling S.A. rejestracja akcji

Uchwała Nr 109/ 09 - ustanie uczestnictwa w KDPW SA spółki LETA S.A. w typie Emitent

Uchwała Nr 108/ 09 - AD DRĄGOWSKI SA - zmiana uchwały 341/08

Uchwała Nr 107/ 09 - INVESTOR FIZ - asymilacja certyfikatów

Uchwała Nr 106/ 09 - Beskidzki Dom Maklerski SA ustanie uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki PA NOVA SA

Uchwała Nr 105/ 09 - NFI PROGRESS SA stwierdzenie ilości akcji

Uchwała Nr 104/ 09 - rejestracja Zakłady Dziewiarskie Mewa SA

Uchwała Nr 103/ 09 - oznaczenie kodem akcji społki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA

Uchwała Nr 101/ 09 - rejestracja akcji spółki NETMEDIA SA

Uchwała Nr 100/ 09 - w sprawie przekazania Syndykowi masy upadłosci WGI Dom Maklerski SA kwoty z systemu rekompensat n a wypłatę rekompensaty inwestorowi.

Uchwała Nr 97/ 09 - KREDYT BANK SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 96/ 09 - Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal-Lublin SA - rejestracja akcji zwykłych spółki

Uchwała Nr 95/ 09 - SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE - utrata statusu uczestnika rozliczającego w KDPW w zakresie transakcji zabezpieczonych Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych

Uchwała Nr 94/ 09 - DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK POLSKA SA - przyznanie statusu uczestnika w typie DEPONENT

Uchwała Nr 93/ 09 - BGŻ SA- rozszerzenia uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Uchwała Nr 92/ 09 - BBI DEVELOPMENT NFI SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 91/ 09 - GG NETWORK SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT