Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2009

Uchwała Nr 199/ 09 - przyjęcie oraz oznaczenie kodem obligacji zerokuponowych

Uchwała Nr 198/ 09 - Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Uchwała Nr 197/ 09 - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. przyznanie statusu Emitent oraz przyjęcie akcji ww. spółki

Uchwała Nr 196/ 09 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 195/ 09 - przyjęcie do KDPW dwuletnich, czteroletnich oraz emerytalnych dziesięcioletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 194/ 09 - Serenity S.A. przyznanie statusu uczestnika w typie Emitent i rejestracja akcji.

Uchwała Nr 193/ 09 - rejestracja jednostkowych praw do poboru akcji  zwykłych na okaziciela serii D spółki AYTON-HT SA

Uchwała Nr 192/ 09 - rejestracja akcji ATON-HT S.A.

Uchwała Nr 191/ 09 - asymilacja akcji Arcus SA

Uchwała Nr 190/ 09 - asymilacja akcji spółki MOSTOSTAL-Płock S.A.

Uchwała Nr 189/ 09 - FABRYKA DIET S.A. - warunkowa rejestracja pda oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D

Uchwała Nr 188/ 09 - CP Energia SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 186/ 09 - AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - warunkowe przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat

Uchwała Nr 185/ 09 - BIOTON SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 184/ 09 - EMC Instytut Medyczny SA - rejestracja

Uchwała Nr 183/ 09 - DORADCY24 SA - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 182/ 09 - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 181/ 09 - UNICREDIT S.p.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 180/ 09 - TIM SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 179/ 09 - IPOPEMA SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki IPOPEMA SECURITIES SA

Uchwała Nr 178/ 09 - MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA - ustanie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółek SKYLINE INVESTMENT SA i WELTON SA

Uchwała Nr 177/ 09 - IPOPEMA SECURITIES SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 176/ 09 - Szczegółowye Zasady Działania i Procedury Ewidencyjne KDPW

Uchwała Nr 175/ 09 - FON SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 174/ 09 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 172/ 09 - stwierdzenie ostatecznej liczby trzyletnich obligacji skarbowych (PL00001055650

Uchwała Nr 171/ 09 - DI BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 170/ 09 - DEUTSCHE BANK AG - warunkowa rejstracja certyfikatów

Uchwała Nr 169/ 09 - UNICREDIT CAIB POLAND SA - uchylenie uchwały 157/09

Uchwała Nr 168/ 09 - DANTEX SA - uchylenie uchwały 519/08 z 9.09.2008 r.

Uchwała Nr 167/ 09 - DM BZ WBK SA - rozszerzenia uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji emitowanych przez SECURASSET SA

Uchwała Nr 166/ 09 - SECURASSET SA - rejestracja obligacji BZ WBK INFRASTRUKTURA+

Uchwała Nr 165/ 09 - ELEKTROMONT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 164/ 09 - Jutrzenka Holding SA - stwierdzenie ilosci akcji

Uchwała Nr 162/ 09 - warunkowa rejestracj akacji spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA (przyznanie statusu Emitent)

Uchwała Nr 161/ 09 - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat.