Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Lipiec 2009

Uchwała Nr 276/ 09 - DORADCY24 S.A. - oznaczenie kodem technicznym praw pierwszeństwa do objęcia akcji  serii H

Uchwała Nr 275/ 09 - Zmiana uchwały nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r.

Uchwała Nr 272/ 09 - CENTROZAP S.A. - warunkowa rejestracja akcji.

Uchwała Nr 269/ 09 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki PKO BP S.A. o typ SPNSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 268/ 09 - Zarejestrowanie obligacji skarbowych i nadanie im kodu

Uchwała Nr 267/ 09 - ARTEFE S.A. - warunkowe nadanie statusu uczestnika w typie EMITENT i rejestracja akcji.

Uchwała Nr 266/ 09 - PBG S.A. - konwersja akcji.

Uchwała Nr 265/ 09 - NFI Progress S.A. warunkowa rejestracja

Uchwała Nr 264/ 09 - zmiana uchwały 266/2009 (Hefal Serwis SA)

Uchwała Nr 263/ 09 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Dom Inwestycyjny BRE SA o SPONSOR EMISJI dla certyfikatów Deutsche Bank AG

Uchwała Nr 262/ 09 - rejestracja certyfikatów Deutsche Bank AG London

Uchwała Nr 261/ 09 - asymilacja akcji PBG SA

Uchwała Nr 260/ 09 - Miasto Stołeczne Warszawa status uczestnhika w typie Emitent i rejestracja obligacji.

Uchwała Nr 258/ 09 - Harmonogram Dnia Rozliczeniowego

Uchwała Nr 255/ 09 - rozszerzenie uczestictwa spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji emitowanych przez spółkę SecurAsset S.A.

Uchwała Nr 254/ 09 - rejestracja obligacji SecurAsset S.A.

Uchwała Nr 253/ 09 - Zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 252/ 09 - EFH Żurawie Wieżowe SA asymilacja akcjj

Uchwała Nr 251/ 09 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla trzyletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 250/ 09 - rejestracja trzyletnich obligacji

Uchwała Nr 249/ 09 - AGORA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 248/ 09 - WEALTH BAY SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 247/ 09 - BANK ZACHODNI WBK SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 246/ 09 - GRUPA ŻYWIEC SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 245/ 09 - POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 244/ 09 - CENTROZAP SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 243/ 09 - RUCH SA - uchylenie uchwały 226/09

Uchwała Nr 242/ 09 - COPERNICUS CAPITAL TFI - warunkowe przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat

Uchwała Nr 241/ 09 - sprostowanie błędu w uchwale Nr 201/09 (zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku instrumentów pochodnych)

Uchwała Nr 240/ 09 - PETROLINVEST S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 239/ 09 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki TESGAS SA

Uchwała Nr 238/ 09 - TESGAS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT