Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Wrzesień 2009

Uchwała Nr 368/ 09 - odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na specjalistę ewidencji papierów wartościowych w 2009 r.

Uchwała Nr 367/ 09 - NEW WORLD RESOURCES SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 365/ 09 - zmiana wartości parametru Rs, wchodzącego w skład algorytmu do aktualizacji wpłat uczestników rozliczających do zasobu podstawowego FGRTG

Uchwała Nr 364/ 09 - zmiana wartości parametru Rs, wchodzącego w skład algorytmu do aktualizacji wpłat uczestników rozliczających do zasobu podstawowego Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w ASO

Uchwała Nr 363/ 09 - MIASTO RADLIN SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 362/ 09 - DOM MAKLERSKI IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI  dla obligacji spółki ELECTUS SA

Uchwała Nr 361/ 09 - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 360/ 09 - IZOLACJA - JAROCIN SA - zmiana uchwały 350/09

Uchwała Nr 359/ 09 - BESKIDZKI DOM MAKLERSKI SA - ustanie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla spólki EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA

Uchwała Nr 357/ 09 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 356/ 09 - R&C Union SA przyjęcie akcji i oznaczenie kodem

Uchwała Nr 355/ 09 - przyznanie spółce Atlantis Energy SA statusu uczestnika w typie Emitent

Uchwała Nr 354/ 09 - FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 353/ 09 - COPERNICUS SECURITIES SA - rozserzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla LPP SA

Uchwała Nr 352/ 09 - LPP SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 351/ 09 - FORTIS BANK POLSKA SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 350/ 09 - IZOLACJA - JAROCIN SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 349/ 09 - BGS ENERGY PLUS A.S. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 348/ 09 - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych  PLAST-BOX SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 347/ 09 - ATREM SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 344/ 09 - ZETKAMA SA rejestracja

Uchwała Nr 343/ 09 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 342/ 09 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji SECURASSET SA

Uchwała Nr 341/ 09 - SECURASSET SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 340/ 09 - VIRTUAL VISION SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 339/ 09 - VIRTUAL VISION SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 338/ 09 - DELKO SA - sprostowanie błędu w uchwale 306/09

Uchwała Nr 337/ 09 - NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS SA - przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat

Uchwała Nr 336/ 09 - HYPERION SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 335/ 09 - UNICREDIT CAIB POLAND SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA

Uchwała Nr 334/ 09 - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA - przyznanie statusu uczestmnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 333/ 09 - PLATINUM PROPERTIES GROUP SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 332/ 09 - DM IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MICROTECH INTERNATIONAL SA

Uchwała Nr 331/ 09 - CERABUD SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 330/ 09 - MICROTECH INTERNATIONAL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 329/ 09 - HTL-STREFA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 328/ 09 - Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA - asymilacja

Uchwała Nr 327/ 09 - ELECTUS SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 326/ 09 - MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 325/ 09 - AD DRĄGOWSKI SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 324/ 09 - Kredyt Bank S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych KBC DOBRY BONUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Uchwała Nr 323/ 09 - KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - warunkowe przyznanie  funduszowi KBC DOBRY BONUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty statusu uczestnika w typie EMITENT oraz warunkowe przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych serii A  tego funduszu oraz oznaczenie ich kodem

Uchwała Nr 322/ 09 - SPRAY S.A. - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT oraz zamknięcie kont ewidencyjnych

Uchwała Nr 321/ 09 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla Merrill Lynch International

Uchwała Nr 320/ 09 - DI BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 319/ 09 - DEUTSCHE BANK AG LONDON - rejestracja certyfikatów związanych z indeksem Hang Seng China Enterprises Index

Uchwała Nr 318/ 09 - INVESTOR FIZ - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 317/ 09 - ARTMAN SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 316/ 09 - MULTIMEDIA POLSKA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 315/ 09 - PETROLINVEST SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 314/ 09 - FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA - oznaczenie kodem akcji