Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Grudzień 2010

Uchwała Nr 910/ 10 - M4B - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 907/ 10 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJ dla certyfikatów wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 906/ 10 - DEUTSCHE BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 905/ 10 - BGE SA - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale 894/10

Uchwała Nr 904/ 10 - PAGED SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 903/ 10 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 902/ 10 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 900/ 10 - URLOPY.PL S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 899/ 10 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki FOREVER ENTERTAINMENT SA

Uchwała Nr 898/ 10 - FOREVER ENTERTAINMENT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 897/ 10 - MARVIPOL SA -  warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 896/ 10 - BORYSZEW S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 895/ 10 - GRUPA LOTOS SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 894/ 10 - BGE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 893/ 10 - SADOVAYA GROUP S.A. - przyznanie uczestnictwa w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 892/ 10 - NETIA S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 891/ 10 - DM BANKU BPS SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ ANIMATOR OBROTU ZORGANIZOWANEGO dla akcji spółek: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA, GANT DEVELOPMENT SA, KGHM POLSKA MIEDŹ SA, POLNORD SA, PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK

Uchwała Nr 890/ 10 - ABC DATA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 889/ 10 - WIDOK ENERGIA Sp. z o.o. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 888/ 10 - GASTEL ŻURAWIE SA -  warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 887/ 10 - TRIGON DM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA

Uchwała Nr 886/ 10 - PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 885/ 10 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA

Uchwała Nr 884/ 10 - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 882/ 10 - P.A. NOVA SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 881/ 10 - 11 BIT STUDIOS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 880/ 10 - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA - sprostowanie treści uchwały 866/10

Uchwała Nr 879/ 10 - STOPKLATKA SA -  warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 878/ 10 - NKT CABLES SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 877/ 10 - TIM SA - wyrejestrowanie akcji

Uchwała Nr 876/ 10 - SOBET SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 875/ 10 - Szczegółowe Zasady Działania - harmonogramy dnia rozliczeniowego.

Uchwała Nr 874/ 10 - MERA S.A. - rejestracja obligacji serii D

Uchwała Nr 873/ 10 - DYWILAN S.A. - przyjęcie do KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji

Uchwała Nr 868/ 10 - MARVIPOL SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 867/ 10 - DOM MAKLERSKI IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA

Uchwała Nr 866/ 10 - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 865/ 10 - EUROCASH SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 864/ 10 - DM BOŚ SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI  dla akcji spółki ATC CARGO SA

Uchwała Nr 863/ 10 - ATC CARGO SA - warunkowa rejestracja akcji i pda

Uchwała Nr 862/ 10 - MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SA

Uchwała Nr 861/ 10 - DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 860/ 10 - XPLUS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 859/ 10 - PRAGMA INKASO SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 858/ 10 - NEW WORLD RESOURCES N.V. - rejestracja akcji zwykłych imiennych

Uchwała Nr 857/ 10 - MAXIMUS S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 856/ 10 - AMREST HOLDINGS SE - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 854/ 10 - ELECTUS HIPOTECZNY SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 853/ 10 - MCSI FILMS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 852/ 10 - BORYSZEW SA - zmiana uchwały nr 830/10

Uchwała Nr 851/ 10 - ART NEW MEDIA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 850/ 10 - ALKAL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie  EMITENT

Uchwała Nr 849/ 10 - HORTICO SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 848/ 10 - ERSTE SECURITIES POLSKA SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT ANIMATORA  dla opcji na indeks WIG20 dla spółki RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 846/ 10 - IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 845/ 10 - POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA -  umorzenie akcji

Uchwała Nr 844/ 10 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA

Uchwała Nr 843/ 10 - CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 842/ 10 - E-ENERGO S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 841/ 10 - WITTCHEN S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie obligacji do KDPW - zmiana Uchwały nr 838/10

Uchwała Nr 840/ 10 - SecurAsset S.A. - rejestracja obligacji Leading Markets VII serii SA-114

Uchwała Nr 839/ 10 - Zmiana w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (harmonogram dnia rozliczeniowego)

Uchwała Nr 838/ 10 - WITTCHEN S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie obligacji do KDPW

Uchwała Nr 837/ 10 - BALTICON S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 836/ 10 - NOBLE SECURITIES S.A - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez spółkę SecurAsset S.A.

Uchwała Nr 835/ 10 - ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ „ZEG” S.A - zezwolenie na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

Uchwała Nr 834/ 10 - GEO-ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED - uchylenie Uchwały Nr 720/10

Uchwała Nr 833/ 10 - UniCredit CA IB Poland S.A. - uchylenie Uchwały Nr 721/10

Uchwała Nr 832/ 10 - ROBYG S.A. - przyjęcie akcji do KDPW S.A.

Uchwała Nr 830/ 10 - BORYSZEW S.A - rejestracja praw do akcji zwykłych

Uchwała Nr 829/ 10 - EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - zmiana wartości nominalnej

Uchwała Nr 828/ 10 - EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - rejestracja akcji zwykłych

Uchwała Nr 827/ 10 - NOBLE SECURITIES S.A.- rozszerzenie uczestnictwa o SPONSORA EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez SecurAsset S.A.

Uchwała Nr 826/ 10 - SecurAsset S.A. - rejestracja obligacji Mistrzowska Strategia serii SA-115

Uchwała Nr 825/ 10 - 4FUN MEDIA S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 824/ 10 - IMPOMED CENTRUM S.A. - zarejestrowanie obligacji w KDPW

Uchwała Nr 823/ 10 - NETIA S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 822/ 10 - RSY S.A. - przyjęcie w typie EMITENT i przyjęcie akcji

Uchwała Nr 821/ 10 - DIRECT ESERVICES S.A. - przyjęcie w typie EMITENT i przyjęcie akcji

Uchwała Nr 820/ 10 - ERBUD SA - przyjęcie i oznaczenie kodem akcji

Uchwała Nr 819/ 10 - POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SA - przyjęcie w typie EMITENT i przyjęcie akcji

Uchwała Nr 818/ 10 - VOTUM S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 817/ 10 - TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o SPONSORA EMISJI dla akcji spółki GRUPA RECYKL S.A.

Uchwała Nr 816/ 10 - GRUPA RECYKL S.A. - przyjęcie w typie EMITENT, przyjęcie i rejestracja akcji

Uchwała Nr 815/ 10 - GASTEL ŻURAWIE S.A - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych

Uchwała Nr 814/ 10 - IBIZA ICE CAFE S.A. - rejestracja jendostkowych praw poboru akcji zwykłych

Uchwała Nr 813/ 10 - IZOSTAL S.A. - przyjęcie w typie EMITENT i przyjęcie akcji

Uchwała Nr 807/ 10 - KCSP S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 806/ 10 - IBIZA ICE CAFE S.A. - zmiana uchwały nr 640/10 z 14.10.2010

Uchwała Nr 805/ 10 - AKCEPT FINANCE S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie praw do akcji do KDPW

Uchwała Nr 802/ 10 - LUBAWA SA -  umorzenie akcji

Uchwała Nr 801/ 10 - DEPEND SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 800/ 10 - CSY SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 799/ 10 - DENT-A-MEDICAL SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 798/ 10 - WAWEL SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 797/ 10 - OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 794/ 10 - INVISTA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 793/ 10 - EZO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 792/ 10 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spółki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 791/ 10 - OPTIMUS SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 790/ 10 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 788/ 10 - BANK SPÓŁDZIELCZY w PIĄTNICY - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie obligacji

Uchwała Nr 786/ 10 - CHEMOSERVIS-DWORY SA - sprostowanie uchwały 728/10

Uchwała Nr 785/ 10 - KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 784/ 10 - PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTAL-LUBLIN SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 783/ 10 - TRANS POLONIA SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 782/ 10 - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 781/ 10 - POLREST SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 780/ 10 - HMSG SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 778/ 10 - GOADVISERS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 777/ 10 - PUBLIC IMAGE ADVISORS SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 776/ 10 - NEMEX SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 772/ 10 - DOMINATA Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 771/ 10 - UNICREDIT CAIB POLAND SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MILKILAND N.V.

Uchwała Nr 770/ 10 - MILKILAND N.V. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 769/ 10 - CALATRAVA CAPITAL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 768/ 10 - VEDIA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 767/ 10 - PETROLINVEST SA - warunkowe przyjęcie akcji