Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2010

Uchwała Nr 181/ 10 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 180/ 10 - DR KENDY SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 179/ 10 - RODAN SYSTEMS S.A. - warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz oznaczenie ich kodem

Uchwała Nr 178/ 10 - RODAN SYSTEMS S.A. - obniżenie kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 177/ 10 - Rozszerzenie uczestnictwa DI BRE BANKU S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG LONDON

Uchwała Nr 176/ 10 - Rejestracja certyfikatów DEUTSCHE BANK AG LONDON

Uchwała Nr 175/ 10 - Rozszerzenie uczestnictwa PKO BP S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 174/ 10 - Rejestracja w KDPW obligacji skarbowych

Uchwała Nr 173/ 10 - Wymiana akcji spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A.

Uchwała Nr 172/ 10 - PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A. -umorzenie akcji

Uchwała Nr 171/ 10 - DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. - ustanie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ENERGOMONTAŻ – PÓŁNOC S.A.  oraz rozszerzenie uczestnictwa spółki DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. o w/w typ uczestnictwa

Uchwała Nr 170/ 10 - DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. -umorzenie akcji

Uchwała Nr 169/ 10 - UNICREDIT CAIB POLAND SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki NETIA SA oraz ustanie wykonywania uczestnictwa w tym typie przez CDM PEKAO SA

Uchwała Nr 168/ 10 - GANT DEVELOPMENT SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 167/ 10 - FON SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 166/ 10 - FERRO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 165/ 10 - LAUREN PESO POLSKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 164/ 10 - FINHOUSE SA - przyznanie statusu uczstnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 163/ 10 - BANK BPH SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 162/ 10 - Zarejestrowanie obligacji zerokuponowych Skarbu Państwa

Uchwała Nr 161/ 10 - Przyznanie spółce GREEN HOUSE DEVELOPMENT statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie obligacji do KDPW

Uchwała Nr 160/ 10 - BERLING SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 159/ 10 - COPERNICUS SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla jpp spółki CARBON DESIGN SA

Uchwała Nr 158/ 10 - CARBON DESIGN SA rejestracja jpp

Uchwała Nr 157/ 10 - BBI ZENERIS NFI SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 156/ 10 - ATON-HT SA - uchylenie uchwały nr 145/10

Uchwała Nr 154/ 10 - DORADCY24 SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 153/ 10 - LUG SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 152/ 10 - CENTROZAP SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 151/ 10 - POLISH ENERGY PARTNERS SA - przyjęcia akcji

Uchwała Nr 150/ 10 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 149/ 10 - PROMET SA - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 148/ 10 - PTS PLAST-BOX SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 146/ 10 - PETROLINVEST SA - zmiana uchwały 124/10

Uchwała Nr 145/ 10 - ATON-HT SA - warunkowa rejestracja akcji i pda

Uchwała Nr 144/ 10 - GANT DEVELOPMENT SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 142/ 10 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki EKO HOLDING SA

Uchwała Nr 141/ 10 - EKO HOLDING SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 140/ 10 - BIO INVENTIONS SA- przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 139/ 10 - KBC KLIK PLUS FIZ - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 138/ 10 - INFINITY SA - sprostowanie błędu w uchwale 132/10

Uchwała Nr 137/ 10 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki DM BANKU HANDLOWEGO S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki BORYSZEW S.A.

Uchwała Nr 136/ 10 - Przyjęcie do KDPW akcji BORYSZEW S.A.

Uchwała Nr 135/ 10 - Przyjęcie do KDPW akcji spółki MIRBUD S.A.

Uchwała Nr 134/ 10 - TVN SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 133/ 10 - DM AMERBROKERS SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki INFINITY

Uchwała Nr 132/ 10 - INFINITY SA przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 131/ 10 - CENTROZAP SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 130/ 10 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki BARCLAYS BANK PLC

Uchwała Nr 129/ 10 - BARCLAYS BANK PLC - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 128/ 10 - BLACK PEARL CAPITAL SA - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 127/ 10 - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 126/ 10 - GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 125/ 10 - EURO CONSULTING & MANAGEMENT SA - uchylenie uchwały 487/09 w  sprawie warunkowej rejestracji pda

Uchwała Nr 124/ 10 - PETROLINVEST SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 123/ 10 - Pryznanie spółce WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO FABRYK CUKRU S.A. statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 122/ 10 - Rejestracja akcji spólki EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.

Uchwała Nr 121/ 10 - Przyjęcie do KDPW akcji spółki VISTULA GROUP S.A.

Uchwała Nr 120/ 10 - Rejestracja jednostkowych praw poboru spółki ATON-HT S.A.

Uchwała Nr 119/ 10 - Przyjęcie do KDPW akcji spółki GRUPA KOLASTYNA S.A.

Uchwała Nr 118/ 10 - Uchylenie uchwały nr 69/10 dot. COGNOR S.A.

Uchwała Nr 117/ 10 - Zmiana uchwały nr 75/10 dot. spółki RAIFFEISEN CENTROBANK S.A.

Uchwała Nr 116/ 10 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki DM BZ WBK S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki SECURASSET S.A.

Uchwała Nr 115/ 10 - Rejestracja w KDPW obligacji Top 5 Duo wyemitowanych przez spółkę SECURASSET S.A.

Uchwała Nr 114/ 10 - Asymilacja akcji spółki BARLINEK S.A.

Uchwała Nr 113/ 10 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. o typ REPREZENTANT dla UBS Limited