Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2010

Uchwała Nr 304/ 10 - Rozszerzenie uczestnictwa PKO BP S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 303/ 10 - przyjęcie obligacji skarbowych do KDPW

Uchwała Nr 302/ 10 - SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. - warunkowa rejestracja akcji oraz oznaczenie ich kodem

Uchwała Nr 301/ 10 - DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. - warunkowe rozszerzenie uczestnictwo o typ SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki BRE BANK S.A.

Uchwała Nr 300/ 10 - ATON-HT SA - uchylenie uchwały 272/10

Uchwała Nr 299/ 10 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 298/ 10 - DEUTSCHE BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 297/ 10 - MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 296/ 10 - COPERNICUS SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji PRIME CAR MANAGEMENT SA

Uchwała Nr 295/ 10 - DM IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji i pda spółki RANK PROGRESS SA

Uchwała Nr 294/ 10 - Ustanie uczestnictwa BANKIER.PL S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 293/ 10 - Rejestracja akcji E-KIOSK S.A.

Uchwała Nr 292/ 10 - MOSTOSTAL PŁOCK SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 291/ 10 - RANK PROGRESS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 290/ 10 - ONERAY INVESTMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 289/ 10 - ORCO PROPERTY GROUP SOCIETE ANONYME - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 288/ 10 - WERTH-HOLZ SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 287/ 10 - SERENITY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 286/ 10 - CENTROZAP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 285/ 10 - PRIME CAR MANAGEMENT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 284/ 10 - SONEL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 283/ 10 - KOMFORT-KLIMA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 282/ 10 - LST CAPITAL SA -  zmiana uchwały 264/10

Uchwała Nr 281/ 10 - EMPERIA HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 280/ 10 - BRE BANK SA - warunkowa rejestracja pda i akcji

Uchwała Nr 279/ 10 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki SECURASSET SA

Uchwała Nr 278/ 10 - SERURASSET SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 277/ 10 - ARCTIC PAPAER SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 276/ 10 - INFINITY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 275/ 10 - ERGIS-EUROFILMS SA - wycofanie akcji w związku z umorzeniem

Uchwała Nr 274/ 10 - RUBICON PARTNERS NFI SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 273/ 10 - EURO CAPITAL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 272/ 10 - ATON-HT SA - rejestracja akcji i praw do akcji

Uchwała Nr 271/ 10 - IMPOMED  CENTRUM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 270/ 10 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA - zmiana uchwały 392/09

Uchwała Nr 269/ 10 - CYFROWY POLSAT SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 268/ 10 - KULCZYK OIL VENTURES INC. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 267/ 10 - MONEYMANAGERS SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 266/ 10 - COMARCH SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 265/ 10 - ATHENA INNESTMENTS DM SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 264/ 10 - LST CAPITAL S.A. - rejestracja praw do akcji oraz akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 263/ 10 - Zmiana uchwały nr 164/10 (dot. FINHOUSE S.A.)

Uchwała Nr 262/ 10 - PRAGMA INKASO S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 261/ 10 - ATLANTIS ENERGY SA - warunkowa rejestracja pda i akcji

Uchwała Nr 259/ 10 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI  dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 258/ 10 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 257/ 10 - Rejestracja w KDPW praaw do akcji spółki DENT-A-MEDICAL S.A.

Uchwała Nr 256/ 10 - Rejestracja w KDPW akcji spółki GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A.

Uchwała Nr 255/ 10 - Umorzenie akcji spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A.

Uchwała Nr 254/ 10 - Rejestracja akcji PZU S.A.

Uchwała Nr 253/ 10 - Asymilacja akcji PZU S.A.

Uchwała Nr 252/ 10 - Zmiana uchwały nr 212/10 (dot. PZU)