Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Czerwiec 2010

Uchwała Nr 384/ 10 - Zmiana uchwały 201/09 w sprawie zasad wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku instrumentów pochodnych

Uchwała Nr 383/ 10 - W sprawie modelu wyceny opcji europejskich o rozliczeniu pieniężnym dla potrzeb obliczania właściwych depozytów zabezpieczających

Uchwała Nr 382/ 10 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania i Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 381/ 10 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 380/ 10 - przyjęcie dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 379/ 10 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 378/ 10 - MILLENIUM DM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki GRAAL SA  oraz ustanie wykonywania uczestnictwa w tym typie przez DM IDM SA

Uchwała Nr 376/ 10 - MCI MANAGEMENT SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 375/ 10 - AGORA SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 374/ 10 - TAURON POLSKA ENERGIA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 373/ 10 - DOM MAKLERSKI IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI  dla praw do akcji i akcji spółki OPTEAM SA

Uchwała Nr 372/ 10 - OPTEAM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 371/ 10 - J.W. CONSTRUCTION HOLDINGS SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 370/ 10 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla ceryfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 369/ 10 - DEUTSCHE BANK AG  - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 364/ 10 - CDM PEKAO SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI - dla akcji spółki POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Uchwała Nr 363/ 10 - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 362/ 10 - MO-BRUK S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie papierów wartościowych do KDPW

Uchwała Nr 361/ 10 - TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - wymiana akcji w związku ze zmianą wartości nominalnej jednej akcji

Uchwała Nr 360/ 10 - TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 359/ 10 - CENTROZAP S.A. - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 358/ 10 - EUROSNACK S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 357/ 10 - CDM PEKAO SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki RUCH SA

Uchwała Nr 356/ 10 - COPERNICUS SECURITIES SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki COPERNICUS SECURITIES SA

Uchwała Nr 355/ 10 - COPERNICUS SECURITIES SA - przynanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 354/ 10 - MONDAY DEVELOPMENT SA -  przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 353/ 10 - MONDAY DEVELOPMENT SA - uchylenie uchwały 322/10

Uchwała Nr 352/ 10 - CERABUD SA - zmiana uchwały 344/10

Uchwała Nr 351/ 10 - INVAR & BIURO SYSTEM SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 350/ 10 - EKO EXPORT SA - rejestracja akcji i pda

Uchwała Nr 349/ 10 - FON ECOLOGY SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 348/ 10 - BUDOSTAL-5 SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 347/ 10 - ASSECO POLAND SA - wyrejestrowanie akcji w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 346/ 10 - Dot. wskaźników związanych ze stosowaniem limitu zawieszeń oraz indywidualnego limitu zawieszeń

Uchwała Nr 345/ 10 - ABC DATA SA - sprostowanie uchwały 330/10

Uchwała Nr 344/ 10 - CERABUD SA -  rejestracja akcji

Uchwała Nr 343/ 10 - DECORA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 342/ 10 - RUCH SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 341/ 10 - ATC-CARGO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 340/ 10 - LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 339/ 10 - NOBLE SECURITIES SA -  rozszerzenie uczetsnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 338/ 10 - BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 337/ 10 - SOLVECO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 336/ 10 - POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA - warunkowa rejestracja akcji i pda

Uchwała Nr 335/ 10 - CERABUD SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 334/ 10 - ORZEŁ SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 333/ 10 - NICOLAS GAMES SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 332/ 10 - INTERNET GROUP SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 331/ 10 - MALBOSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA SA - zmiana uchwały 329/10

Uchwała Nr 330/ 10 - ABC DATA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 329/ 10 - MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 328/ 10 - DOM MAKLERSKI BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez SECURASSET SA

Uchwała Nr 327/ 10 - SECURASSET SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 326/ 10 - EMMERSON S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 325/ 10 - ABC DATA S.A. - przyznanie statusu uczestnika w type EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 324/ 10 - TAURON POLSKA ENERGIA SA - zmiana uchwały 319/10

Uchwała Nr 323/ 10 - COPERNICUS SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MONDAY DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 322/ 10 - MONDAY DEVELOPMENT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 320/ 10 - TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMIESJI dla akcji TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Uchwała Nr 319/ 10 - TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - przyznanie typu uczestnictwa EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 318/ 10 - BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. - warunkowe rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego INVESTOR PROPERTY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Uchwała Nr 317/ 10 - INVESTOR PROPERTY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT i warunkowa rejestracja certyfikatów tego funduszu

Uchwała Nr 316/ 10 - EKO EXPORT S.A. - warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz oznaczenie ich kodem

Uchwała Nr 315/ 10 - ZAKŁADY ODZIEŻOWE „BYTOM” S.A. - przyjęcie akcji zwykłych na okaziciela serii M

Uchwała Nr 314/ 10 - GANT DEVELOPMENT S.A. - wyrejestrowanie akcji w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 313/ 10 - NEW WORLD RESOURCES N.V. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 312/ 10 - GANT DEVELOPMENT S.A. - zarejestrowanie obligacji w KDPW

Uchwała Nr 311/ 10 - KREDYT BANK S.A. - rozszerzenie uczetnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikaów inwestycyjnych KBC LIDERÓW RYNKU FIZ

Uchwała Nr 310/ 10 - KBC LIDER RYNKU FIZ - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 309/ 10 - BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 308/ 10 - MIRBUD S.A. - warunkowe przyjęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G

Uchwała Nr 307/ 10 - EKO EXPORT S.A. - zarejestrowanie jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 306/ 10 - ERGIS-EUROFILMS S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 305/ 10 - GMINA KÓRNIK - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie obligacji do KDPW