Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Lipiec 2010

Uchwała Nr 460/ 10 - VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. - zarejestrowanie jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 458/ 10 - VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE SA - zmiana Uchwały Nr 430/09 z dnia 27 października 2009 r. i Uchwały Nr 66/10 z dnia 3 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 457/ 10 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA -rozszerzenie uczestnictwa o typy SPONSOR EMISJI  dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 456/ 10 - Ministerstwo Finansów - rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 455/ 10 - ROVITA SA - sprostowanie uchwały Nr 444/10

Uchwała Nr 454/ 10 - DENT-A-MEDICAL SA - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E

Uchwała Nr 453/ 10 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spółki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 452/ 10 - DEUTSCHE BANK AG LONDON - rejestracja certyfikatów związanych z indeksem Russian Depository Index USD

Uchwała Nr 451/ 10 - SOLVECO S.A. - zarejestrowanie obligacji

Uchwała Nr 450/ 10 - Rozszerzenie uczestnictwa spółki BANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A. o typ REPREZENTANT dla NOMURA INTERNATIONAL PLC

Uchwała Nr 449/ 10 - Zmiana uchwały 257/10 z dnia 6 maja 2010 r. dot. spółki DENT-A-MEDICAL S.A.

Uchwała Nr 448/ 10 - MABION SA - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT  i rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii I

Uchwała Nr 447/ 10 - BRE BANK SA - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 446/ 10 - SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU - zmiana Uchwały nr 442/2010 

Uchwała Nr 445/ 10 - AGROMA SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 444/ 10 - ROVITA SA - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji i pda

Uchwała Nr 443/ 10 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA10

Uchwała Nr 442/ 10 - SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU SA - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT i warunkowa rejestracja  obligacji na okaziciela serii SBR0325

Uchwała Nr 441/ 10 - PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w SANOKU - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie obligacji na okaziciela serii PBS0720

Uchwała Nr 440/ 10 - ORZESKO-KNUROWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w KNUROWIE - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT i przyjęcie obligacji na okaziciela serii OKB0520 

Uchwała Nr 439/ 10 - ATON-HT SA - przyjęcie praw do akcji oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E

Uchwała Nr 438/ 10 - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla Renaissance Securities (Cyprus) Limited

Uchwała Nr 437/ 10 - BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT i warunkowa rejestracja obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 436/ 10 - BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA - uchylenie uchwały 309/10

Uchwała Nr 435/ 10 - AZTEC INTERNATIONAL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 433/ 10 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spółki BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 432/ 10 - BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 431/ 10 - GALVO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 429/ 10 - HARPER HYGIENICS SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 427/ 10 - EMMERSON SA - zmiana uchwały 326/10

Uchwała Nr 426/ 10 - MULTIMEDIA POLSKA SA -  warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 425/ 10 - ERG SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 424/ 10 - NANOTEL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 423/ 10 - INVAR & BIURO SYSTEM SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 422/ 10 - TESGAS SA - warunkowe przyjęcia akcji i pda

Uchwała Nr 421/ 10 - J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 420/ 10 - WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 419/ 10 - POLSKIE JADŁO SA - sprostoowanie omyłki pisarskiej w uchwale 404/10

Uchwała Nr 418/ 10 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ATLANTIS SA oraz ustanie wykonywania uczestnictwa w tym typie spółki DM AMERBROKERS SA

Uchwała Nr 417/ 10 - HYDRAPRES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 416/ 10 - NOVAINVEST SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 415/ 10 - BIOTON SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 414/ 10 - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 412/ 10 - MARVIPOL SA -  przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 411/ 10 - AGORA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 410/ 10 - HYDRAPRES SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 409/ 10 - AB SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 408/ 10 - TELL SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 407/ 10 - GRUPA PRAWNO - FINANSOWA CAUSA SA - warunkowa rejeestracja akcji

Uchwała Nr 406/ 10 - RUNICOM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 405/ 10 - HARPER HYGIENICS SA - sprostowanie uchwały 403/10

Uchwała Nr 404/ 10 - POLSKIE JADŁO SA -  warunkowa rejestraacja akcji

Uchwała Nr 403/ 10 - HARPER HYGIENICS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 402/ 10 - MILKPOL SA -  warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 401/ 10 - MILKPOL SA -  wymiana akcji

Uchwała Nr 400/ 10 - PRÓCHNIK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 399/ 10 - EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 398/ 10 - GEOINVENT SA -  zmiana uchwały 1/09 oraz 43/10 Zarządu KDPW

Uchwała Nr 397/ 10 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla trzyletnich obligacji

Uchwała Nr 396/ 10 - rejestracja trzyletnich obligacji

Uchwała Nr 395/ 10 - KERNEL HOLDING SA -  rejestracja akcji

Uchwała Nr 394/ 10 - INTERBUD-LUBLIN SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 393/ 10 - AQUA SA - asymilacja

Uchwała Nr 391/ 10 - ANTI SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 390/ 10 - BIOTON SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 389/ 10 - INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 388/ 10 - CENTROZAP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 387/ 10 - STOPKLATKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 385/ 10 - AOW FAKTORING Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 430/ 10 - BANK SPÓLDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT