Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Styczeń 2011

Uchwała Nr 74/ 11 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 73/ 11 - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 72/ 11 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG -  warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 71/ 11 - POLIMEX - MOSTOSTAL SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 70/ 11 - ED INVEST SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 68/ 11 - RADPOL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 67/ 11 - VIDIS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 66/ 11 - DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 65/ 11 - OPERA TFI SA - zawarcie umowy o uczestnictwa w systemie rekompensat

Uchwała Nr 64/ 11 - ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB - CHOJNICE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 63/ 11 - SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 62/ 11 - POLIMEX - MOSTOSTAL SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 61/ 11 - CIECH SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 59/ 11 - BIOMAX SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 58/ 11 - MARVIPOL SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 57/ 11 - GANT DEVELOPMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 56/ 11 - APATOR SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 55/ 11 - DENT-A-MEDICAL SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 54/ 11 - ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 53/ 11 - NEPENTES SA  - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 52/ 11 - DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki POLIMEX - MOSTOSTAL SA

Uchwała Nr 51/ 11 - POLIMEX - MOSTOSTAL SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 50/ 11 - XELION.DORADCY FINANSOWI Sp. z o.o. - zmiana uchwały 38/11

Uchwała Nr 49/ 11 - RUCH SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 48/ 11 - TETA SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 47/ 11 - ATC CARGO SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 46/ 11 - KREDYT BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla ceryfikatów inwestycyjnych KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ

Uchwała Nr 45/ 11 - KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 44/ 11 - AGROLIGA GROUP PLC. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 43/ 11 - AGROLIGA GROUP PLC. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 40/ 11 - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 39/ 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 38/ 11 - XELION. DORADCY FINANSOWI Sp. z o.o. - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat.

Uchwała Nr 37/ 11 - INNO-GENE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 36/ 11 - ENEA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 35/ 11 - FON ECOLOGY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 34/ 11 - DM TMS BROKERS SA - zmiana uchwały 31/11

Uchwała Nr 33/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez SECURASSET SA

Uchwała Nr 32/ 11 - SECURASSET SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 31/ 11 - DM TMS BROKERS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 30/ 11 - KORBANK SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 29/ 11 - SOBET S.A. - przyjęcie akcji KDPW

Uchwała Nr 28/ 11 - JURAJSKI DOM MAKLERSKI S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 27/ 11 - POLIMEX-MOSTOSTAL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 25/ 11 - PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - rejestracja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-01

Uchwała Nr 24/ 11 - VOTUM S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B

Uchwała Nr 23/ 11 - ALCHEMIA  S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 22/ 11 - AD DRĄGOWSKI S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Uchwała Nr 21/ 11 - ASSECO POLAND S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Uchwała Nr 20/ 11 - ASSECO POLAND S.A. -  z umorzenie akcji

Uchwała Nr 19/ 11 - STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. - zmiana Uchwały nr 18/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 stycznia 2011r. dot. rejestracji akcji zwykłych na okaziciela.

Uchwała Nr 18/ 11 - rejestracja akcji zwykłych STANUSCH TECHNOLOGIES S.A.

Uchwała Nr 17/ 11 - VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - przyjęcie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT, rejestracja akcji zwykłych na okaziciela.

Uchwała Nr 16/ 11 - SECO/WARWICK S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii D

Uchwała Nr 15/ 11 - IBIZA ICE CAFE S.A. - asymilacja akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 14/ 11 - BIO-MED INVESTORS S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Uchwała Nr 13/ 11 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. - ustanie uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie DEPONENT.

Uchwała Nr 12/ 11 - APATOR SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 11/ 11 - DOM LEKARSKI SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 10/ 11 - FRESH24.PL SA - przyznanie spółce statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 9/ 11 - DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 8/ 11 - KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE "DRUK-PAK" S.A. - zarejestrowanie akjci w depozycie

Uchwała Nr 7/ 11 - ONICO S.A. - przyjęcie akcji i praw do akcji do depozytu

Uchwała Nr 6/ 11 - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla IP INTERCAPITAL MARKETS AD

Uchwała Nr 5/ 11 - ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 4/ 11 - DM BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Uchwała Nr 3/ 11 - IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH  - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 2/ 11 - ABS INVESTMENT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 1/ 11 - IZOSTAL SA - rejestracja pda