Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Październik 2011

Uchwała Nr 991/ 11 - INWAZJA PC S.A. - zarejestrowanie praw do akcji w KDPW

Uchwała Nr 990/ 11 - BPS FINANSE S.A. - zarejestrowanie praw do akcji w KDPW

Uchwała Nr 989/ 11 - SYNKRET S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 987/ 11 - EUROSNACK S.A. - przyjęcie do KDPW praw do akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 986/ 11 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla cetyfikatów spólki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 985/ 11 - DEUTSCHE BANK AG LONDON - rejestrowanie w KDPW certyfikatów powiązanych z indeksem WIG20

Uchwała Nr 984/ 11 - COMPERIA.PL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 982/ 11 - GRUPA JAGUAR SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 981/ 11 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla spółki SSIF Carpatica Invest SA

Uchwała Nr 980/ 11 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI  dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 978/ 11 - PRONOX TECHNOLOGY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 977/ 11 - ANTI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 976/ 11 - ALUMAST SA - przyjęcie pda

Uchwała Nr 975/ 11 - SFINKS POLSKA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 974/ 11 - AMREST HOLDINGS SE - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 973/ 11 - MEW S.A. - przyjęcie obligacji do KDPW

Uchwała Nr 972/ 11 - BANK BPH  S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

Uchwała Nr 971/ 11 - BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 970/ 11 - OPTONET SA - przyznanie statusu ucestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 969/ 11 - MAK DOM GK SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 968/ 11 - MCI MANAGEMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 967/ 11 - COPERNICUS SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ADUMA SA

Uchwała Nr 966/ 11 - ADUMA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 965/ 11 - INBOOK SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 964/ 11 - ADVADIS SA - określenie wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 963/ 11 - GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 962/ 11 - ALTERCO SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 961/ 11 - NAVI GROUP SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 960/ 11 - FON ECOLOGY SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 959/ 11 - PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 958/ 11 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 957/ 11 - ICOM VISION HOLDING AS - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 956/ 11 - BROAD GATE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 955/ 11 - CAM MEDIA S.A. - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 954/ 11 - TELL S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 953/ 11 - ATLANTA POLAND S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 952/ 11 - NICOLAS GAMES SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 951/ 11 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 950/ 11 - TELIANI VALLEY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 949/ 11 - POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 948/ 11 - FACHOWCY.PL VENTURES SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 947/ 11 - CONCERTO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 946/ 11 - MARKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 945/ 11 - BIOMAX SA -  wymiana akcji

Uchwała Nr 944/ 11 - PLATINUM PROPERTIES GROUP SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 943/ 11 - KRUK SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 942/ 11 - BINARY HELIX SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 941/ 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 940/ 11 - RAIFFEISEN BANK POLSKA SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ BIURO MAKLERSKIE

Uchwała Nr 939/ 11 - GRAPHIC SA - zmiana uchwały 824/11

Uchwała Nr 938/ 11 - DOM MAKLERSKI BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych  przez SECURASSET SA

Uchwała Nr 937/ 11 - SECURASSET SA - rejestracja obligacji Przyjazna Planeta

Uchwała Nr 936/ 11 - INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowe przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 935/ 11 - DEUTSCHE BANK POLSKA SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie REPREZENTANT dla CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) SA SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE

Uchwała Nr 934/ 11 - CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) SA SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE -  ustanie uczestnictwa pośredniego w KDPW

Uchwała Nr 933/ 11 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 932/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji MURAPOL SA

Uchwała Nr 931/ 11 - MURAPOL SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 930/ 11 - QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY SA -  przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 929/ 11 - WIKANA SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 928/ 11 - EZO SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 927/ 11 - FITEN SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 926/ 11 - POSITIVE ADVISORY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 925/ 11 - ARTEFE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 924/ 11 - GETIN NOBLE BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 923/ 11 - MEDICALGORITHMICS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 922/ 11 - EKO-EPORT SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 921/ 11 - EKOKOGENERACJA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 920/ 11 - Zmiana Zasad użytkowania Portalu Sprawozdawczego GUS w KDPW SA

Uchwała Nr 919/ 11 - IZO-BLOK SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 917/ 11 - zmiana uchwały 363/99

Uchwała Nr 916/ 11 - ORCO PROPERTY GROUP Societe Anonyme - rejestracja akcji w KDPW

Uchwała Nr 915/ 11 - VENTURE CAPITAL POLAND SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 914/ 11 - BIOTON SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 913/ 11 - MIRACULUM SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 912/ 11 - PETROLINVEST SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 911/ 11 - STEM CELLS SPIN Sa - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 910/ 11 - MIKROKASA S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 909/ 11 - INCANA SA - warunkowa rejetracja akcji

Uchwała Nr 908/ 11 - INBOOK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 907/ 11 - TELL S.A. - zamiana akcji

Uchwała Nr 906/ 11 - GRUPA HRC SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 905/ 11 - TONSIL ACOUSTIC COMPANY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 904/ 11 - BANK POCZTOWY SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 902/ 11 - AITON CALDWELL S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 901/ 11 - AD MUSIC S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 900/ 11 - MEX POLSKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 899/ 11 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 898/ 11 - DEUTSCHE BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 897/ 11 - SFD S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 896/ 11 - NEW WORLD RECOURCES PLC - rejestracja akcji w KDPW