Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Grudzień 2011

Uchwała Nr 1181/ 11 - UNICREDIT S.P.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 1180/ 11 - Określenie wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2012

Uchwała Nr 1179/ 11 - TRAKCJA-TILTRA SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 1178/ 11 - HYPERION SA - zmiana SPONSORA EMISJI z DM IDM SA na ALIOR BANK SA

Uchwała Nr 1177/ 11 - MIT MOBILE TECHNOLOGY SA - zmiana SPONSORA EMISJi z CDM PEKAO SA na ALIOR BANK SA

Uchwała Nr 1176/ 11 - GC INVESTMENTSA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1175/ 11 - SYNKRET SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1174/ 11 - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1173/ 11 - GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w BARLINKU  - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1172/ 11 - PKO BP SA- rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji

Uchwała Nr 1171/ 11 - Rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1170/ 11 - Zmiana SPONSORA EMISJI dla akcji AQUA S.A. z ING SECURITIES S.A. W WARSZAWIE na DOM MAKLERSKI BDM S.A.

Uchwała Nr 1169/ 11 - SUNEX S.A. - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 1168/ 11 - NAVI GROUP S.A. -  przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1167/ 11 - MULTIMEDIA POLSKA S.A. - zamknięcie kont ewidencyjnych

Uchwała Nr 1166/ 11 - CERSANIT S.A. - przyjęcie praw do akcji

Uchwała Nr 1165/ 11 - Zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 1164/ 11 - NOBLE SECIRITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji NICKEL DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 1163/ 11 - NOBLE SECIRITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji NICKEL DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 1161/ 11 - Uchwalenie Procedury uruchomienia systemu rekompensat na wypłatę rekompensat inwestorom

Uchwała Nr 1160/ 11 - INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 1162/ 11 - NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1158/ 11 - BABY SA - przyznanie statusu uuczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1155/ 11 - SOCIALIZER S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie praw do akcji

Uchwała Nr 1154/ 11 - PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 1153/ 11 - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla spółki FIO BANKA A.S.

Uchwała Nr 1152/ 11 - CENTRALNY DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacjispółki DCF CAPITAL S.A.

Uchwała Nr 1151/ 11 - DCF CAPITAL S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1150/ 11 - XSYSTEM S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 1149/ 11 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1148/ 11 - INTERNET UNION S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 1147/ 11 - Zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 1146/ 11 - MERA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1145/ 11 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki RELIGA DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 1144/ 11 - RELIGA DEVELOPMENT SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1143/ 11 - GUARDIER S.A. - przyznanie statusu uczstnictwa w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 1142/ 11 - LANGLOO.COM S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 1140/ 11 - ORZEŁ BIAŁY SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 1139/ 11 - PLAYMAKERS SA - zmiana uchwały 1130/11

Uchwała Nr 1138/ 11 - VENO SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 1137/ 11 - SUPER PREMIUM CARS SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 1136/ 11 - DM BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki SECURASSET SA

Uchwała Nr 1135/ 11 - SECURASSSET SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1134/ 11 - KOFOLA S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1133/ 11 - DTP S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji

Uchwała Nr 1132/ 11 - OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz przyjęcie praw do akcji

Uchwała Nr 1131/ 11 - NETA S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 1130/ 11 - PLAYMAKERS S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji i praw do akcji

Uchwała Nr 1129/ 11 - DOM MAKLERSKI BDM S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla jednostkowych praw poboru akcji POSITIVE ADVISORY S.A.

Uchwała Nr 1128/ 11 - SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW - tekst jednolity

Uchwała Nr 1127/ 11 - BINARY HELIX S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 1126/ 11 - VENITI S.A. - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 1125/ 11 - TELL S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 1124/ 11 - IMC IMPOMED CENTRUM S.A. - zarejstrowanie obligacji

Uchwała Nr 1123/ 11 - GRANIT STZREGOM S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 1122/ 11 - KRUK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1121/ 11 - ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA - przyznanie członkostwa w GIR w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY

Uchwała Nr 1120/ 11 - NOWOCZESNA FIRMA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1119/ 11 - ODRATRANS SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1118/ 11 - POSITIVE ADVISORY SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 1117/ 11 - NOWOCZESNA FIRMA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 1116/ 11 - QUART DEVELOPMENT S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 1115/ 11 - GLOBAL CELLAR CONCIERGE SA - zmiana uchwały 1107/11

Uchwała Nr 1114/ 11 - FOREVER ENTERTAINMENT SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 1112/ 11 - BLIRT SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 1111/ 11 - E-KIOSK SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 1110/ 11 - TRIGON DOM MAKLERSKI SA - rozszerzenia uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spólki PLATIGE IMAGE SA

Uchwała Nr 1109/ 11 - PLATIGE IMAGE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1108/ 11 - MEDIAN POLSKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1107/ 11 - GLOBAL CELLAR CONCIERGE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1106/ 11 - BIOTON SA - zmiana uchwały 1017/11

Uchwała Nr 1105/ 11 - EUROSYSTEM SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1104/ 11 - RABAT SERVICE SA - zmiana uchwały 1086/11

Uchwała Nr 1103/ 11 - MERA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 1102/ 11 - A.PL INTERNET SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1101/ 11 - YELLOW HAT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1100/ 11 - PGS SOFTWARE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 1099/ 11 - MEW SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1098/ 11 - POWER PRICE SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 1097/ 11 - M10 SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1096/ 11 - CP ENERGIA S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 1095/ 11 - KREDYT INKASO SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1094/ 11 - KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS SA - zmiana uchwały 583/08

Uchwała Nr 1093/ 11 - ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KANIA S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1092/ 11 - ALDA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1091/ 11 - AD MUSIC SA - zmiana uchwały 901/11

Uchwała Nr 1090/ 11 - VOXEL SA - zmiana SPONSORA EMISJI dla akcji VOXEL SA z DI BRE BANKU SA na DM BDM SA

Uchwała Nr 1089/ 11 - COMP SA - przyjęcie akcji (w związku z połączeniem ze spółką NOVITUS SA)

Uchwała Nr 1088/ 11 - SIÓDEMKA SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1087/ 11 - WŁODARZEWSKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1086/ 11 - RABAT SERVICE SA - przyznanie ststusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1085/ 11 - LUXIMA SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 1084/ 11 - ADMIRAL BOATS SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1083/ 11 - MIRACULUM SA - przyjęcie obligacji