Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Luty 2011

Uchwała Nr 166/ 11 - RAJDY 4x4 SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 165/ 11 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 164/ 11 - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 163/ 11 - IDEA TFI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 162/ 11 - AB AVIA SOLUTIONS GROUP - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 161/ 11 - INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 160/ 11 - EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 159/ 11 - EZPADA s.r.o. - warunkowe przyznanie członkostwa w GIR w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY w zakresie Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 158/ 11 - GREMPCO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 157/ 11 - WIDOK ENERGIA Sp. z o.o. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 156/ 11 - RUCH CHORZÓW SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 155/ 11 - MISPOL S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 154/ 11 - Bank BPH S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI

Uchwała Nr 153/ 11 - CENTROZAP S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Uchwała Nr 152/ 11 - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja obligacji.

Uchwała Nr 151/ 11 - TERRA S.A. - zmiana Uchwały nr 96/11 z dnia 7 lutego 2011 r.

Uchwała Nr 150/ 11 - SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A. - rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D

Uchwała Nr 149/ 11 - SCO-PAK S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji.

Uchwała Nr 148/ 11 - VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 147/ 11 - TRAKCJA POLSKA S.A. - przyjęcie do KDPW akcji zwykłych

Uchwała Nr 146/ 11 - EDF TRADING LIMITED - przyznanie członkostwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY w zakresie Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Enenrgii Elektrycznej.

Uchwała Nr 145/ 11 - GEOINVENT SA - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Uchwała Nr 144/ 11 - KBC EXTRA PROFIT II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 143/ 11 - Przyznanie spółce BIOERG SA statusu EMITENT.

Uchwała Nr 142/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji MARVIPOL SA

Uchwała Nr 141/ 11 - B3 SYSTEM SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 140/ 11 - MEGARON SA - przyjęcia pda

Uchwała Nr 139/ 11 - INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 138/ 11 - ORCO PROPERTY GROUP Societe Anonyme - rejestracja akcji

Uchwała Nr 137/ 11 - POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 136/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez SECURASSET SA

Uchwała Nr 135/ 11 - SECURASSET SA - rejestracja obligacji Leading Markets

Uchwała Nr 134/ 11 - BLACK LION NFI SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 132/ 11 - R&C UNION SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 131/ 11 - AGORA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 130/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez SECURASSET SA

Uchwała Nr 129/ 11 - SECURASSET SA - rejestracja obligacji Mistrzowska Strategia III

Uchwała Nr 128/ 11 - NEUCA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 127/ 11 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 126/ 11 - KERNEL HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 125/ 11 - DOM MAKLERSKI IDM S.A. - przyznanie statusu uczestnika w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.

Uchwała Nr 124/ 11 - POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - rejestracja PDA

Uchwała Nr 123/ 11 - POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji

Uchwała Nr 122/ 11 - SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - przzyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji

Uchwała Nr 121/ 11 - MPL VERBUM S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji.

Uchwała Nr 120/ 11 - Bank Gospodarstwa Krajowego - sprostowanie uchwały Nr 110/11

Uchwała Nr 118/ 11 - CALATRAVA CAPITAL S.A. - rejestracja akcji imiennych

Uchwała Nr 117/ 11 - INSTALEXPORT S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji.

Uchwała Nr 116/ 11 - WEST REAL ESTATE S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji

Uchwała Nr 115/ 11 - ONICO SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 114/ 11 - RAPORT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 113/ 11 - BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 112/ 11 - KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 111/ 11 - INPRO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 110/ 11 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 109/ 11 - PKO TFI SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 108/ 11 - CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF SA - zamknięcie kont ewidencyjnych prowadzonych w KDPW dla akcji tej spółki

Uchwała Nr 107/ 11 - TELESTRADA S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW oraz oznaczenie ich kodem

Uchwała Nr 106/ 11 - OPTIMUS S.A. - przyjęcie akcji do KDPW i oznaczenie ich kodem

Uchwała Nr 105/ 11 - IDEA TFI S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji

Uchwała Nr 104/ 11 - INWAZJAPC S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT, rejestracja akcji

Uchwała Nr 103/ 11 - CODEMEDIA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 102/ 11 - P.A. NOVA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 101/ 11 - COPERNICUS SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ  SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki FRESH24.PL SA

Uchwała Nr 100/ 11 - KRYNICKI RECYKLING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 99/ 11 - DM IDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA

Uchwała Nr 98/ 11 - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 97/ 11 - INWESTYCJE.PL SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 96/ 11 - TERRA SA -  przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 95/ 11 - IZOSTAL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 93/ 11 - zmiana uchwały 359/99 w sprawie przeniesienia realizowania rozliczeń pieniężnych do Narodowego Banku Polskiego

Uchwała Nr 92/ 11 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania i Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 91/ 11 - BROAD GATE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 90/ 11 - LST CAPITAL SA - zmiana uchwały 87/11

Uchwała Nr 87/ 11 - LST CAPITAL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 86/ 11 - NWAI DOM MAKLERSKI SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 85/ 11 - MEGARON SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 84/ 11 - GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 82/ 11 - MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 81/ 11 - DOM MAKLERSKI BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji SECURASSET SA

Uchwała Nr 80/ 11 - SECURASSET SA - rejestracja obligacji Giganci Rynku 3

Uchwała Nr 79/ 11 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 78/ 11 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 77/ 11 - AGORA S.A. - konwersja akcji

Uchwała Nr 76/ 11 - PBG S.A. - konwersja akcji

Uchwała Nr 75/ 11 - AKCEPT FINANCE S.A. - przyjęcie akcji (zmiana uchwały 805/10)