Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2011

Uchwała Nr 252/ 11 - BENEFIT SYSTEM S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 251/ 11 - MCI MANAGEMENT S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 250/ 11 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 249/ 11 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 248/ 11 - FLUID S.A. - zmiana uchwały Nr 206/11

Uchwała Nr 247/ 11 - SUPER PREMIUM CARS S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 246/ 11 - Forever Entertainment SA rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E

Uchwała Nr 245/ 11 - PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - zarejestrowanie hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 244/ 11 - R&C UNION S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 243/ 11 - MIASTO SOŁECZNE WARSZAWA - zmiana uchwały 235/11

Uchwała Nr 242/ 11 - MIRACULUM S.A. w upadłości układowej - rejestracja akcji

Uchwała Nr 241/ 11 - GC INVESTMENT S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 240/ 11 - ACARTUS S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 239/ 11 - OPEN FINANCE S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 238/ 11 - INTERNITY S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 237/ 11 - Zmiana uchały nr 235/11

Uchwała Nr 236/ 11 - MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 235/ 11 - MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 234/ 11 - TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 233/ 11 - CALL2ACTION S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 232/ 11 - CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 231/ 11 - E-ENERGO SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 230/ 11 - NETIA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 229/ 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 228/ 11 - CODEMEDIA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 227/ 11 - Morizon S.A. status uczestnika w typie Emitent oraz przyjęcie akcji

Uchwała Nr 226/ 11 - ATLANTIS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 225/ 11 - SERENITY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 224/ 11 - KINO POLSKA TV SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 223/ 11 - ICOM VISION HOLDING, a.s. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 222/ 11 - CIECH SA -  warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 221/ 11 - IN POINT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 220/ 11 - E-STAR Alternatίv Energiaszolgáltató Nyrt.  - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 219/ 11 - OPEN FINANCE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 218/ 11 - FABRYKA FORMY SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW  w typie EMITENT

Uchwała Nr 217/ 11 - FORTIS BANK POLSKA SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo  w systemie rekompensat

Uchwała Nr 216/ 11 - KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 215/ 11 - QUERCUS TFI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 214/ 11 - BIO-MED INVESTORS SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 213/ 11 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - rozszerzenie uczestnictwa o typ DEPOZYTARIUSZ

Uchwała Nr 212/ 11 - NOVAINVEST SA - przyjęcie pda

Uchwała Nr 211/ 11 - GETIN HOLDING SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 210/ 11 - POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 209/ 11 - NFI MIDAS SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 208/ 11 - MPL VERBUM SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 207/ 11 - OLIVIA BUSINESS CENTRE Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 206/ 11 - FLUID SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 205/ 11 - EASYCALL.PL - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 204/ 11 - INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - rejestracja certyfkatów

Uchwała Nr 203/ 11 - MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 202/ 11 - NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 201/ 11 - ATLANTIS ENERGY S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 200/ 11 - INPRO SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 199/ 11 - POSITIVE ADVISORY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 198/ 11 - GOLAB SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 197/ 11 - BLIRT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 196/ 11 - WILBO SA -  umorzenie akcji

Uchwała Nr 195/ 11 - MCI MANAGEMENT S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 194/ 11 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki ROBYG S.A.

Uchwała Nr 193/ 11 - GRODNO S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, rejestracja akcji.

Uchwała Nr 192/ 11 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA - przyznanie statusu uzestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 191/ 11 - SARE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 190/ 11 - MINOX SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 189/ 11 - RAINBOW TOURS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 188/ 11 - FON SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 187/ 11 - INBOOK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 186/ 11 - LPP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 185/ 11 - STI GROUP SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 184/ 11 - SOBET SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 183/ 11 - EKOKOGENERACJA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 182/ 11 - MCI MANAGEMENT SA - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 181/ 11 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa p typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 180/ 11 - DEUTSCHE BANK LONDON AG - rejestracja akcji

Uchwała Nr 179/ 11 - TESGAS S.A. - przyjęcie akcji do depozytu

Uchwała Nr 178/ 11 - POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. - przyjęcie akcji do depozytu

Uchwała Nr 177/ 11 - TRAKCJA POLSKA S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 176/ 11 - INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 175/ 11 - GASTEL ŻURAWIE SA - przyjęcie praw do akcji

Uchwała Nr 174/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki ROBYG SA

Uchwała Nr 173/ 11 - MEW SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 172/ 11 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 171/ 11 - CIECH SA - przyjęcie pda

Uchwała Nr 170/ 11 - POLSKIE JADŁO SA - warunkowe przyjêcie akcji

Uchwała Nr 169/ 11 - PBG SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 168/ 11 - CDM PEKAO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji NFI

Uchwała Nr 167/ 11 - NFI MAGNA POLONIA SA - przyjęcie obligacji