Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2011

Uchwała Nr 474/ 11 - PKO BP - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 473/ 11 - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 472/ 11 - DOM MAKLERSKI BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez spółkę SECURASSET SA

Uchwała Nr 471/ 11 - SECURASSET SA - warukowa rejestracja obligacji Solidne Marki 2 serii SA-139

Uchwała Nr 470/ 11 - E-KIOSK S.A. - zarejestrowanie jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 469/ 11 - URLOPY.PL S.A. - zarejestrowanie praw do akcji

Uchwała Nr 468/ 11 - NOVAINVEST S.A. - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 467/ 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 466/ 11 - BUDOSTAL-5 S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 465/ 11 - MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW S.A.o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

Uchwała Nr 464/ 11 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 463/ 11 - SMS KREDYT HOLDING S.A. przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 462/ 11 - COOL MARKETING S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 461/ 11 - BGK S.A. - zmiana Uchwały nr 392/09

Uchwała Nr 460/ 11 - I3D S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 459/ 11 - GKS GIEKSA KATOWICE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 458/ 11 - SUWARY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 457/ 11 - BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 456/ 11 - BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 455/ 11 - CALL CENTER TOOLS S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 454/ 11 - BM MEDICAL S.A. - przyznie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 453/ 11 - SEVENET S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 452/ 11 - MENNICA POLSKA S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 451/ 11 - SFINKS POLSKA S.A. - rejestracja JPP akcji zwykłych na okaziciela serii J

Uchwała Nr 450/ 11 - COPERNICUS SECURITIES S.A. - przyznanie statusu uczestnika w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A.

Uchwała Nr 449/ 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT;

Uchwała Nr 448/ 11 - NEUCA S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 447/ 11 - ZAKŁADY LENTEX SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 446/ 11 - TELL SA - oznaczenie kodem akcji

Uchwała Nr 445/ 11 - PETROLINVEST S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 444/ 11 - SARE S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 443/ 11 - TRAKCJA POLSKA S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 442/ 11 - NEW WORLD RESOURCES PLC - rejestracja akcji

Uchwała Nr 441/ 11 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki BLACK LION NFI S.A.

Uchwała Nr 440/ 11 - Multi Units Luxembourg (SICAV) - rejestracja tytułów uczestnictwa ETF

Uchwała Nr 439/ 11 - KUPIEC S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 438/ 11 - DEKTRA S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 437/ 11 - MENNICA POLSKA S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 436/ 11 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 435/ 11 - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 434/ 11 - PRONOX TECHNOLOGY S.A.- rejestracja akcji

Uchwała Nr 433/ 11 - KINO POLSKA TV SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 432/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

Uchwała Nr 431/ 11 - BANK GOSPODSRKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 430/ 11 - GANT DEVELOPMENT SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 429/ 11 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 428/ 11 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 427/ 11 - DOM MAKLERSKI BOŚ SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki IQ MEDICA SA

Uchwała Nr 426/ 11 - IQ MEDICA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 425/ 11 - PC GUARD SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 424/ 11 - FABRYKA FORMY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 423/ 11 - MW TENIS SA - zmiana uchwały 341/11 oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 422/ 11 - BANK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 421/ 11 - Procedury Ewidencyjne KDPW - zmiana uchwały 401/11

Uchwała Nr 420/ 11 - Szczegółowe Zasady Działania KDPW - zmiana uchwały 400/11

Uchwała Nr 419/ 11 - DEPEND SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 418/ 11 - INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 417/ 11 - SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 416/ 11 - GANT DEVELOPMENT SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 415/ 11 - WIDOK ENERGIA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 414/ 11 - PRAGMA TRADE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 413/ 11 - PRAGMA FAKTORING SA -  warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 412/ 11 - EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 411/ 11 - INWAZJAPC S.A. - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 410/ 11 - IIF S.A. - przyznanie statusu w typie EMITENT oraz zarejestrowanie obligacji

Uchwała Nr 409/ 11 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja listów zastawnych

Uchwała Nr 408/ 11 - POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 407/ 11 - DENT-A-MEDICAL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 406/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

Uchwała Nr 405/ 11 - NICOLAS GAMES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 404/ 11 - CYFROWY POLSAT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 403/ 11 - FERRO SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 402/ 11 - MOBINI SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 401/ 11 - Procedury Ewidencyjne KDPW

Uchwała Nr 400/ 11 - Szczegółowe Zasady Działania KDPW

Uchwała Nr 399/ 11 - RAJDY 4X4 SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 398/ 11 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - sprostowanie uchwały 384/11

Uchwała Nr 397/ 11 - NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. - warunkowe nadanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 396/ 11 - PBO ANIOŁA SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 395/ 11 - VENTURE INCUBATOR SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 394/ 11 - GENOMED SA - zmiana uchwały 287/11

Uchwała Nr 393/ 11 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT ANIMATORA dla spółki CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD.

Uchwała Nr 392/ 11 - PZ CORMAY S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 391/ 11 - RUBICON PARTNERS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 390/ 11 - GETIN HOLDING S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 389/ 11 - KRUK S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 388/ 11 - WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 387/ 11 - NEW WORLD RESOURCES PLC - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 386/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji SCAN DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Uchwała Nr 385/ 11 - SCAN DEVELOPMENT Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 384/ 11 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 383/ 11 - KRUK SA - przyjęcia pda

Uchwała Nr 382/ 11 - BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 381/ 11 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji BGŻ SA

Uchwała Nr 380/ 11 - BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 378/ 11 - AERFINANCE PLC - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 377/ 11 - ROBINSON EUROPE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 376/ 11 - FOREVER ENTERTAINMENT SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 375/ 11 - BGE SA - zmiana uchwały nr 894/10

Uchwała Nr 374/ 11 - INDUSTRIAL MILK COMPANY SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 373/ 11 - FABRYKA MASZYN OŻARÓW SA - rejestracja pda