Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Czerwiec 2011

Uchwała Nr 601/ 11 - NEW WORLD RESOURCES PLC - rejestracja akcji

Uchwała Nr 594/ 11 - PCZ SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 593/ 11 - VEDIA SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 592/ 11 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki ROBYG S.A.

Uchwała Nr 591/ 11 - ROBYG S.A. - przyjęcie obligacji do KDPW

Uchwała Nr 590/ 11 - EMPORIUM S.A. - rejestracja obligacji w KDPW

Uchwała Nr 589/ 11 - AVTECH AVIATION & ENGINIEERING PLC - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 588/ 11 - EMMERSON CAPITAL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 587/ 11 - LUXIMA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 586/ 11 - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 585/ 11 - SELVITA S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 584/ 11 - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA - warunkowe  przyjęcie akcji

Uchwała Nr 583/ 11 - PBO ANIOŁA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 582/ 11 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja warrantów oraz certyfikatów

Uchwała Nr 581/ 11 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 580/ 11 - PEKAO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 579/ 11 - OVOSTAR UNION N.V. -  zmiana uchwały 573/11

Uchwała Nr 578/ 11 - ADMIRAL BOATS SA -  rejestracja obligacji

Uchwała Nr 577/ 11 - EUROSNACK SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 576/ 11 - MULTIMEDIA POLSKA SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 575/ 11 - R&C UNION SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 574/ 11 - UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 573/ 11 - OVOSTAR UNION N.V. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 572/ 11 - GLOBAL TRADE SA przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 571/ 11 - Zmiana uchwały nr 558/11 Zarządu KDPW z dnia 21 czerwca 2011

Uchwała Nr 570/ 11 - IMPEXMETAL SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 569/ 11 - GETIN NOBLE BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 568/ 11 - NOVIAN SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 567/ 11 - PCC ROKITA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 566/ 11 - CALL CENTER TOOLS S.A. - zmiana uchwały nr 455/11 z 24 maja 2011 r.

Uchwała Nr 565/ 11 - WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 564/ 11 - NEUCA S.A.- rejestracja akcji

Uchwała Nr 563/ 11 - DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A., rozszerzenie uczestnictwa w KDPWartościowych o typ uczestnictwa SPONSOR EMISJI
dla akcji spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.

Uchwała Nr 562/ 11 - BALTONA S.A. - zmiana uchwały nr 467/2011 z 27 maja 2011 w sprawie rejestracji akcji

Uchwała Nr 561/ 11 - Bank Ochrony Środowiska SA - wymiana obligacji

Uchwała Nr 560/ 11 - MINOX S.A. - przyjęcie do depozytu akcji i oznaczenie kodem

Uchwała Nr 559/ 11 - KDPW_CCP S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie DEPONENT

Uchwała Nr 556/ 11 - BGK S.A. - przyjęcie obligacji do KDPW

Uchwała Nr 555/ 11 - CASPAR ASSET MANAGEMENT SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 553/ 11 - UBOAT-LINE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 552/ 11 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ BIURO MAKLERSKIE - RACHUNEK WŁASNY

Uchwała Nr 551/ 11 - KLON SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 550/ 11 - INVESTOR GOLD FIZ - warunkowe przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 549/ 11 - INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - warunkowe przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 548/ 11 - TELESTO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 547/ 11 - DASE FINANCIAL GROUP SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 546/ 11 - TABLEO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 545/ 11 - KBC POLAND JUMPER 2 FIZ - ustanie uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 544/ 11 - URLOPY.PL S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 543/ 11 - NEW WORLD RESOURCES PLC - rejestracja akcji

Uchwała Nr 541/ 11 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki AGROLIGA GROUP PLC.

Uchwała Nr 540/ 11 - KREDYT BANK S.A - rozszerzenie się uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych KBC HIMALAJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Uchwała Nr 539/ 11 - BANK BPH S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

Uchwała Nr 538/ 11 - BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 537/ 11 - BM MEDICAL S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 536/ 11 - KBC HIMALAJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 535/ 11 - EUROCASH S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 534/ 11 - MOBILE PARTNER S.A. - rejestracja akcji w KDPW

Uchwała Nr 531/ 11 - zmiana Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 530/ 11 - NAVI GROUP S.A. - przyjęcie obligacji serii B

Uchwała Nr 529/ 11 - BENEFIT SYSTEMS S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 528/ 11 - TETYDA S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 525/ 11 - uchylenie uchwał: 25/98, 62/03, 618/03, 521/07, 74/09, 75/09, 201/09 i 383/10

Uchwała Nr 524/ 11 - w sprawie przeniesienia realizowania rozliczeń pieniężnych do NBP (zmiana uchwały 359/99)

Uchwała Nr 521/ 11 - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. - zmiana uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 517/11

Uchwała Nr 519/ 11 - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla spółki UAB FMI ORION SECURITIES

Uchwała Nr 518/ 11 - NAVIMOR-INVEST S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 517/ 11 - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. - przyznnie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 516/ 11 - WESTA ISIC S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 515/ 11 - GRODNO S.A. - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 514/ 11 - WIDOK ENERGIA sp. z o.o. - rejestracja obligacji w KDPW

Uchwała Nr 513/ 11 - ESOTIQ&HENDERSON S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji w KDPW

Uchwała Nr 512/ 11 - ZOO CENTRUM S.A. - przyjęcie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 511/ 11 - FERRO S.A. - przyjęcie obligacji do KDPW

Uchwała Nr 508/ 11 - FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 503/ 11 - M.W. TRADE S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 502/ 11 - RELIGA DEVELOPMENT S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 501/ 11 - TELL S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 500/ 11 - IPO S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 499/ 11 - BRE BANK HIPOTECZNY S.A. - rejestracja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA15

Uchwała Nr 498/ 11 - „KRUK” S.A. - rejestracja obligacji serii I

Uchwała Nr 497/ 11 - BLOOBER TEAM S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 496/ 11 - INTERNET WORKS S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 495/ 11 - PLAZA CENTERS N.V. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 494/ 11 - TAX-NET S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 490/ 11 - POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA - wycofanie akcji

Uchwała Nr 489/ 11 - KRUK SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 488/ 11 - ADMIRAL BOATS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 487/ 11 - OSHEE POLSKA Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 486/ 11 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Uchwała Nr 485/ 11 - MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SA - uchylenie uchwały 497/10 i warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 484/ 11 - NFI MIDAS SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 483/ 11 - Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 482/ 11 - Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG - rejestracja obligacji zamiennych

Uchwała Nr 481/ 11 - ELECTUS S.A. - przyjęcie obligacji na okaziciela serii C

Uchwała Nr 480/ 11 - NEW WORLD RESOURCES PLC - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 479/ 11 - LC CORP S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 478/ 11 - IDEA BANK S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW SA w typie DEPONENT

Uchwała Nr 477/ 11 - D.B.B. GREEN ENERGY S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW SA w typie EMITENT

Uchwała Nr 476/ 11 - COPERNICUS SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW S.A. o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki FRESH24.PL S.A.

Uchwała Nr 475/ 11 - FRESH24.PL S.A. - przyjęcie akcji