Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Sierpień 2011

Uchwała Nr 815/ 11 - IGORIA TRADE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 814/ 11 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 813/ 11 - przyjęcie dwuletnich, czteroletnich i dziesięcioletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 812/ 11 - BGŻ SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA oraz ustanie wykonywania uczestnictwa PKO BP SA dla akcji tej spółki

Uchwała Nr 811/ 11 - MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla  akcji spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA i ZAMET INDUSTRY SA

Uchwała Nr 810/ 11 - XSYSTEM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 809/ 11 - TRO MEDIA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 808/ 11 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MONNARI TRADE SA

Uchwała Nr 807/ 11 - MONNARI TRADE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 806/ 11 - DOM MAKLERSKI BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez spółkę SECURASSET SA

Uchwała Nr 805/ 11 - SECURASSET SA - warunkowa rejestracja obligacji  Potentaci Rynku 2 serii SA-146

Uchwała Nr 804/ 11 - VENITI SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 803/ 11 - GRUPA JAGUAR SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 802/ 11 - GETIN NOBLE BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 801/ 11 - INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 800/ 11 - LANGLOO.COM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 799/ 11 - CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 798/ 11 - NOBLE SECURITIES SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji M.W. TRADE SA

Uchwała Nr 797/ 11 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 796/ 11 - KRUK SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 795/ 11 - ORZEŁ SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 794/ 11 - ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 793/ 11 - D&D SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 792/ 11 - M.W. TRADE SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 791/ 11 - ECOTECH POLSKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 790/ 11 - CIECH SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 789/ 11 - PROPERGROUP SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 788/ 11 - PINOTCARO SA - zmiana uchwały 755/11

Uchwała Nr 787/ 11 - WIND MOBILA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 786/ 11 - INTERNET WORKS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 785/ 11 - AB SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 784/ 11 - RODAN SYSTEMS S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 783/ 11 - AUTOMATYKA - POMIARY - STEROWANIE S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 782/ 11 - PC GUARD S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 781/ 11 - COPERNICUS SECURITIES S.A. - przyznać statusu uczestnika w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki BEST S.A.

Uchwała Nr 780/ 11 - AS SILVANO FASHION GROUP - rejestracja akcji

Uchwała Nr 779/ 11 - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 778/ 11 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - rejestracja  obligacji

Uchwała Nr 777/ 11 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (Oddział w Londynie)

Uchwała Nr 776/ 11 - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (Oddział w Londynie) - rejestrowanie w KDPW obligacji powiązanych z zachowaniem indeksu oraz ryzykiem kredytowym

Uchwała Nr 775/ 11 - NOWOCZESNA FIRMA S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji i praw do akcji w KDPW

Uchwała Nr 774/ 11 - FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 773/ 11 - COPERNICUS S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ARRINERA AUTOMOTIVE S.A.

Uchwała Nr 772/ 11 - ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 771/ 11 - PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 770/ 11 - BORYSZEW S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 769/ 11 - MAK DOM Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 768/ 11 - VENO S.A. - zarejestrowanie w KDPW jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 767/ 11 - BEST II NIESTANARDOWY SEKURATYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie obligacji w KDPW

Uchwała Nr 766/ 11 - PROXYAD S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 765/ 11 - SCO-PAK S.A. - przyjęcie obligacji do KDPW

Uchwała Nr 764/ 11 - GENEIS ENERGY S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 763/ 11 - MOBILE PARTNER S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 762/ 11 - INTERNITY S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 761/ 11 - PBS FINANSE S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 760/ 11 - BIOGENED S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 759/ 11 - POLSPORT GROUP sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 758/ 11 - OPEN-NET S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 757/ 11 - AC S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 756/ 11 - EKOBOX S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie do KDPW praw do akcji

Uchwała Nr 755/ 11 - PINOTCARO S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT.

Uchwała Nr 754/ 11 - GETIN NOBLE BANK S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 752/ 11 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 750/ 11 - HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT oraz zamknięcie kont ewidencyjnych prowadzonych w KDPW dla akcji ww. spółki

Uchwała Nr 749/ 11 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG LONDON

Uchwała Nr 748/ 11 - DEUTSCHE BANK AG LONDON - rejestrowanie w KDPW certyfikatów powiązanych z koszykiem indeksów

Uchwała Nr 747/ 11 - EZO S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 746/ 11 - BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 745/ 11 - MARKA S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 744/ 11 - ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. - przyjęcie praw do akcji

Uchwała Nr 743/ 11 - DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. - rozszerzenie uczetnictwa o typ REPREZENTANT dla VTB Capital Plc.

Uchwała Nr 742/ 11 - RICHTER MED S.A. - przyznanie statusu uczestnctwa w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 741/ 11 - INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 740/ 11 - DANKS – EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 739/ 11 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (Oddział w Londynie)

Uchwała Nr 738/ 11 - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (Oddział w Londynie) - rejestracja obligacji w KDPW

Uchwała Nr 737/ 11 - TOYA S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 736/ 11 - AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 735/ 11 - PROJPRZEM S.A. - uchylenie uchwały nr 398/08 z 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 734/ 11 - TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie SPONSOR EMISJI dla akcji PROGRES INVESTMENT S.A.

Uchwała Nr 733/ 11 - PROGRES INVESTMENT S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 732/ 11 - ARTERIA S.A. - zmiana Sponsora z DM IDM SA na DM AMERBROKERS SA

Uchwała Nr 731/ 11 - KLON S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 730/ 11 - COAL ENERGY S.A. - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 728/ 11 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 727/ 11 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.

Uchwała Nr 726/ 11 - PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 725/ 11 - INWESTYCJE.PL S.A. - zarejestrowanie jednostkowych praw poboru w KDPW

Uchwała Nr 724/ 11 - IMPEL S.A. - konwersja akcji

Uchwała Nr 723/ 11 - BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURATYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 722/ 11 - ABEONET S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 721/ 11 - SYNEKTIK S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW