Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Listopad 2012

Uchwała Nr 0909-2012/ 12 - J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0908-2012/ 12 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0907-2012/ 12 - NAVI GROUP SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0906-2012/ 12 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0905-2012/ 12 - rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0904-2012/ 12 - POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 0903-2012/ 12 - BRE BANK S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0902-2012/ 12 - KRUK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0901-2012/ 12 - ORPHEE SA (ORPHEE LTD) - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0900-2012/ 12 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki CASUS FINANSE S.A.

Uchwała Nr 0899-2012/ 12 - CASUS FINANSE S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0898-2012/ 12 - DOBRA NASZA S.A. - rejestracja praw poboru akcji

Uchwała Nr 0897-2012/ 12 - MEDIATEL S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0895-2012/ 12 - MIASTO WAŁBRZYCH - przyznanie statusu uczestnka KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0894-2012/ 12 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0893-2012/ 12 - SUPERFUND TFI - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0892-2012/ 12 - OPEN FINANCE SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0891-2012/ 12 - PGE DOM MAKLERSKI SA - warunkowe zawarcie umowy  o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0890-2012/ 12 - PRO-LOG SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0889-2012/ 12 - VENO SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0888-2012/ 12 - w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez KDPW oraz w sprawie banków rozliczeniowych - zmiana uchwały 1000/11

Uchwała Nr 0887-2012/ 12 - GETIN HOLDING S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0886-2012/ 12 - POLFA SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0885-2012/ 12 - DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ENERGOAPARATURA SA

Uchwała Nr 0884-2012/ 12 - ENERGOAPARATURA SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 0883-2012/ 12 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0882-2012/ 12 - ICP GROUP S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0881-2012/ 12 - INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 0880-2012/ 12 - PCZ S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0879-2012/ 12 - FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0878-2012/ 12 - POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0877-2012/ 12 - FON S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0876-2012/ 12 - KPG S.A. - zmiana uchwały nr 856/12 z dnia 15 listopada 2012 r.

Uchwała Nr 0875-2012/ 12 - GETIN NOBLE BANK S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0874-2012/ 12 - WIDOK ENERGIA S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0873-2012/ 12 - TABLEO S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0872-2012/ 12 - HYGIENIKA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0871-2012/ 12 - ABEONET SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0870-2012/ 12 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0869-2012/ 12 - KCSP SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0868-2012/ 12 - IMC IMPOMED CENTRUM SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0867-2012/ 12 - KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0866-2012/ 12 - ROVESE SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0865-2012/ 12 - DOM INWESTYCYJNY INVESTORS S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji ODLEWNIA ŻELIWA SA

Uchwała Nr 0864-2012/ 12 - ODLEWNIA ŻELIWA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0863-2012/ 12 - VENO SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0862-2012/ 12 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0861-2012/ 12 - CENTRUM KLIMA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0860-2012/ 12 - PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0859-2012/ 12 - BIOMAXIMA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0858-2012/ 12 - KREDYT BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu KBC JUBILEUSZOWY FIZ

Uchwała Nr 0857-2012/ 12 - KBC JUBILEUSZOWY FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0856-2012/ 12 - KPG SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0855-2012/ 12 - CITY INTERACTIVE SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0854-2012/ 12 - TERMOEXPERT SA -  zmiana uchwały 543/12

Uchwała Nr 0853-2012/ 12 - AS SILVANO FASHION GROUP - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0852-2012/ 12 - NOBLE SECURITIES SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 0851-2012/ 12 - GETIN NOBLE BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0850-2012/ 12 - PILAB SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0849-2012/ 12 - PlASTPACK COMPANY S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0848-2012/ 12 - OSHEE POLSKA Sp. z o.o. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0847-2012/ 12 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0846-2012/ 12 - ELEMENTAL HOLDING S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0845-2012/ 12 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0844-2012/ 12 - MGM SYSTEMS S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0843-2012/ 12 - GOLDWYN CAPITAL S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 0842-2012/ 12 - URSUS S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 0841-2012/ 12 - LEŚNE RUNO S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 0840-2012/ 12 - ASTORIA CAPITAL S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 0839-2012/ 12 - APIS S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0838-2012/ 12 - CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0837-2012/ 12 - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0836-2012/ 12 - LUG S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 0834-2012/ 12 - ustalenie wzorów formularzy, na których powinny być składane informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz §10 ust.1 i 2 Regulaminu Funkcjonowania Systemu Rekompensat

Uchwała Nr 0833-2012/ 12 - CDM PEKAO SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki INSTALEXPORT SA

Uchwała Nr 0832-2012/ 12 - INSTALEXPORT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0831-2012/ 12 - LANGLOO.COM SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0830-2012/ 12 - ALEJASAMOCHODOWA.PL SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0828-2012/ 12 - GINO ROSSI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0827-2012/ 12 - MIASTO BRODNICA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0826-2012/ 12 - GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0824-2012/ 12 - POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0823-2012/ 12 - OSTATNIEMIEJSCA.PL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0822-2012/ 12 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI  dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0821-2012/ 12 - DEUTSCHE BANK AG LONDON - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0820-2012/ 12 - DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0819-2012/ 12 - EXAMOBILE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0818-2012/ 12 - rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0817-2012/ 12 - CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT