Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Grudzień 2012

Uchwała Nr 0998-2012/ 12 - INTER ENERGIA S.A. - ustanie członkostwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY w zakresie Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 0997-2012/ 12 - KOPEX S.A. - ustanie członkostwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY w zakresie Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 0996-2012/ 12 - EDF TRADING LIMITED - ustanie członkostwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY w zakresie Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 0995-2012/ 12 - ALIOR BANK S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0994-2012/ 12 - 2C PARTNERS S.A. - przyznanie uczestnictwa w typie EMITENT oraz rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0993-2012/ 12 - DIGITAL AVENUE S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0992-2012/ 12 - Zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0990-2012/ 12 - GMINA KÓRNIK - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0989-2012/ 12 - BANK BPH S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

Uchwała Nr 0988-2012/ 12 - BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 0987-2012/ 12 - POWSZECHNA KASA OSZCĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0986-2012/ 12 - Rejestracja dwuletnich, czteroletnich, trzyletnich i emerytalnych dziesięcioletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0985-2012/ 12 - DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. oraz CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. - zmiana SPONSORA EMISJI dla akcji spółki DELKO S.A.

Uchwała Nr 0984-2012/ 12 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0983-2012/ 12 - Określenie wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2013

Uchwała Nr 0982-2012/ 12 - BALTIC CERAMICS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0981-2012/ 12 - POLBANK EFG SA - ustanie wykonywania uczestnictwa w typie DEPONENT

Uchwała Nr 0980-2012/ 12 - PCC ROKITA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0979-2012/ 12 - BANK MILLENNIUM SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0978-2012/ 12 - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale 921/12 Zarządu KDPW z dnia 5 grudnia 2012 r. (harmonogramy dnia księgowego na wskazane dni w 2013 r.)

Uchwała Nr 0977-2012/ 12 - BRE BANK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0976-2012/ 12 - CZERWONA TOREBKA SA - zmiana uchwały 421/12 Zarządu KDPW z dnia 11 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 0975-2012/ 12 - MILLENNIUM DM SA - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA

Uchwała Nr 0974-2012/ 12 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla pda spółki ROVESE SA

Uchwała Nr 0973-2012/ 12 - ROVESE SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0972-2012/ 12 - DM BZ WBK SA - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki TELL SA

Uchwała Nr 0971-2012/ 12 - INVENTI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0970-2012/ 12 - GANT DEVELOPMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0967-2012/ 12 - PRIME CAR MANAGEMENT SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0966-2012/ 12 - INNO-GENE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0965-2012/ 12 - TOYA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0963-2012/ 12 - ASSECO POLAND S.A. - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0962-2012/ 12 - przyjęcie Szczegółowych zasad zabezpieczania, rozliczania i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW SA

Uchwała Nr 0961-2012/ 12 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania i Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 0960-2012/ 12 - ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0959-2012/ 12 - MEDICA PRO FAMILIA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0957-2012/ 12 - KAKADU Sp. z o.o. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0956-2012/ 12 - BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. -  rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w ramach funduszu UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Uchwała Nr 0955-2012/ 12 - UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0954-2012/ 12 - A.P.N. PROMISE S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0953-2012/ 12 - BRASTER SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0952-2012/ 12 - ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0951-2012/ 12 - MIASTO SIEDLCE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0950-2012/ 12 - AB INTER RAO LIETUVA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0949-2012/ 12 - URSUS SA - przyjęcie pda

Uchwała Nr 0948-2012/ 12 - BIOTON SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0947-2012/ 12 - ALIOR BANK SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0946-2012/ 12 - DOM INWESTYCYJNY INVESTORS SA - przyznanie statusu uczestnika w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki NORDIC DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 0945-2012/ 12 - NORDIC DEVELOPMENT SA  - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0944-2012/ 12 - ENERGOAPARATURA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0943-2012/ 12 - NOBLE SECURITIES SA - warunkowe przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 0942-2012/ 12 - GETIN NOBLE BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0941-2012/ 12 - ALIOR BANK SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0940-2012/ 12 - EASTSIDECAPITAL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0939-2012/ 12 - TELL SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0938-2012/ 12 - DOMINIUM SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0937-2012/ 12 - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale 921/12 Zarządu KDPW z dnia 5 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 0936-2012/ 12 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki M.W. TRADE SA

Uchwała Nr 0935-2012/ 12 - M.W. TRADE SA -  rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0934-2012/ 12 - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0933-2012/ 12 - CENTRUM KLIMA SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0932-2012/ 12 - NEW WORLD HOLDING S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0931-2012/ 12 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0930-2012/ 12 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0929-2012/ 12 - Zmiana uchwały nr 921/12 z dnia 5.12.2012 r.

Uchwała Nr 0928-2012/ 12 - NEW WORLD HOLDING S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0927-2012/ 12 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki RAPORT S.A.

Uchwała Nr 0926-2012/ 12 - RAPORT S.A. - zmiana uchwały nr 114/11 z 10.02.2011 r.

Uchwała Nr 0925-2012/ 12 - ERBUD S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0924-2012/ 12 - PETROLINVEST SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0923-2012/ 12 - BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0922-2012/ 12 - WIDOK ENERGIA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0921-2012/ 12 - ustalenie harmonogramów dnia księgowego obowiązujących w dniach: 29 marca, 3 maja, 30 czerwca, 15 sierpnia,
1 listopada, 11 listopada, oraz 24 i 31 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 0920-2012/ 12 - PHARMENA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0919-2012/ 12 - GLOBE TRADE CENTRE S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0918-2012/ 12 - ALIOR BANK S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0917-2012/ 12 - ING BANK ŚLĄSKI S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0916-2012/ 12 - ALEJASAMOCHODOWA.PL SA - warunkowa rejestracja pda

Uchwała Nr 0915-21012/ 12 - MIASTO RADLIN SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0914-2012/ 12 - COMPERIA.PL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0913-2012/ 12 - S4E SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0912-2012/ 12 - CIECH SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0911-2012/ 12 - PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - rejestracja listów zastawnych

Uchwała Nr 0910-2012/ 12 - AITON CALDWELL SA - warunkowa rejestracja akcji