Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Luty 2012

Uchwała Nr 0154/ 12 - ENEA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0153/ 12 - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0152/ 12 - INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 0151/ 12 - EX-DEBT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0149/ 12 - DĄBROWSKI FINANCE Sp. z o.o. - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0148/ 12 - BRE BANK S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0147/ 12 - Pawtrans Holding Sp. z o.o. przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 0146/ 12 - Dom Maklerski BDM S.A. rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki Kęty S.A.

Uchwała Nr 0145/ 12 - BOMI SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0144/ 12 - FOREVER ENTERTAINMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0143/ 12 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzene uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji P.R.E.S.C.O. Group SA

Uchwała Nr 0142/ 12 - P.R.E.S.C.O. GROUP SA - rejetracja obligacji

Uchwała Nr 0141/ 12 - PRONOX SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0140/ 12 - MODE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITEN

Uchwała Nr 0139/ 12 - AB SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0138/ 12 - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0137/ 12 - UNICREDIT S.P.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0136/ 12 - WRATISLAVIA-BIO Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0135/ 12 - HMSG SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0134/ 12 - PSW CAPITAL SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0133/ 12 - BOMI SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0132/ 12 - DFP DORADZTWO FINANSOWE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0131/ 12 - BRE BANKU SA - ustanie uczestnictwa W kdpw w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ERBUD SA

Uchwała Nr 0130/ 12 - BBI ZENERIS NFI SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0129/ 12 - NOVAINVEST SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0128/ 12 - PLAYMAKERS SA - zmiana uchwały 1139/11

Uchwała Nr 0127/ 12 - DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ENEA SA

Uchwała Nr 0126/ 12 - BLIRT SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0125/ 12 - KOFOLA SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0124/ 12 - COMARCH SA - zmiana SPONSORA EMISJI z DM BANKU HANDLOWEGO SA na CDM PEKAO SA

Uchwała Nr 0123/ 12 - PEKAO BANK HIPOTECZNY SA - zmiana uchwały nr 98/12

Uchwała Nr 0122/ 12 - ENEA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0121/ 12 - UNICREDIT CAIB POLAND SA - przyznanie statusu uczestnika w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki VANTAGE DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 0120/ 12 - VANTAGE DEVELOPMENT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0119/ 12 - KBC PREMIA PLUS II FIZ - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0118/ 12 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0117/ 12 - SIMPLE S.A. - zmiana uchwały nr 113_12 Zarządu z dnia 15.02.2012 r

Uchwała Nr 0116/ 12 - TWIGONET EUROPE SE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 0115/ 12 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA - rejestracja obligacjidoc

Uchwała Nr 0114/ 12 - CALATRAVA CAPITAL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0113/ 12 - SIMPLE SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0112/ 12 - SIMPLE SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0111/ 12 - PROCHEM SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0110/ 12 - BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH  - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0109/ 12 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0108/ 12 - SOCIALIZER S.A. - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 0107/ 12 - XELION.DORADCY FINANSOWI Sp. z o.o.- przyznanie statusu uczestnika w KDPW w typie BIURO MAKLERSKIE

Uchwała Nr 0106/ 12 - TELL S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0105/ 12 - NEMEX S.A. - zarejestrowanie jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 0104/ 12 - NICOLAS GAMES S.A. - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 0103/ 12 - OPTONET S.A. - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 0102/ 12 - CONCERTO S.A. - zmiana uchwały nr 947/11 z 20.10.2011

Uchwała Nr 0101/ 12 - ZPUE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0100/ 12 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0099/ 12 - ZAKŁADY LENTEX SA - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 0098/ 12 - PEKA BANK HIPOTECZNY S.A. - zarejestrowanie listów zastawnych

Uchwała Nr 0097/ 12 - Zarejestrowanie obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0096/ 12 - PETROLINVEST SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0095/ 12 - ALIOR BANK SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0094/ 12 - INDOS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0093/ 12 - CP ENERGIA SA - warunkowa rejestracja akcjiDOCX

Uchwała Nr 0092/ 12 - SYMBIO POLSKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0091/ 12 - NFI MIDAS SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0090/ 12 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI  dla akcji spółki YAWAL SA oraz ustanie wykon

Uchwała Nr 0089/ 12 - PELION SA - wycofanie akcji w związku z ich umorzeniedoc

Uchwała Nr 0088/ 12 - EDISON SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0087/ 12 - PGS SOFTWARE SA - zmiana uchwały 1100_11

Uchwała Nr 0086/ 12 - NOBLE SECURITIES S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie SPONSOR EMISJI dla obligajci spółki KREDYT INKASO S

Uchwała Nr 0085/ 12 - KREDYT INKASO S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0084/ 12 - KREDYT INKASO S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0083/ 12 - DOM MAKLERSKI BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji SECURASSET SADOCX

Uchwała Nr 0082/ 12 - SECURASSET SA - rejestracja obligacji WIG20 PREMIUM 2

Uchwała Nr 0081/ 12 - ALDA S.A. - zarejestrowanie akcj

Uchwała Nr 0080/ 12 - D&D S.A. - zarejestrowanie jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 0079/ 12 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spólki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0078/ 12 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0077/ 12 - FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 0076/ 12 - LOKATY BUDOWLANE S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0075/ 12 - FON ECOLOGY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0074/ 12 - GLOBAL CELLAR CONCIERGE SA - warunkowa rejetracja akcji

Uchwała Nr 0073/ 12 - NICREDIT S.P.A. - warunkowa rejestracja akcji