Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2012

Uchwała Nr 0240/ 12 - DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji SOLAR COMPANY S.A.

Uchwała Nr 0239/ 12 - SOLAR COMPANY S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT ora zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 0238/ 12 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikaów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0237/ 12 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0236/ 12 - STOCKINFO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENTX

Uchwała Nr 0235/ 12 - ORZEŁ BIAŁY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0234/ 12 - APACHE OUEST SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0233/ 12 - GRUPA NOKAUT SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0232/ 12 - DI BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ORBIS SA oraz ustanie wykonywania przez DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. uczestnictwa w KDPW

Uchwała Nr 0231/ 12 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla dwuletnich, czteroletnich i dziesięcioletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0230/ 12 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla dwuletnich, czteroletnich i dziesięcioletnich obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0229/ 12 - POWER PRICE S.A. - zmiana uchwały nr 226_12 z 27.03.2012 r.

Uchwała Nr 0228/ 12 - GUARDIER S.A. - zmiana uchwały nr 1143_11 z 19.12.2011 r.

Uchwała Nr 0227/ 12 - STARK DEVELOPMENT SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0226/ 12 - POWER PRICE SA - warunkowe przyjęcie akcji i pda

Uchwała Nr 0225/ 12 - V GROUP SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0224/ 12 - NUTRI PHARMAX SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0223/ 12 - PRONOX SA w upadłości układowej - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0222/ 12 - MACROLOGIC S.A. - zamiana akcji

Uchwała Nr 0221/ 12 - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0220/ 12 - Rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki AUTO-SPA SA

Uchwała Nr 0219/ 12 - AUTO-SPA SA - Emitent

Uchwała Nr 0218/ 12 - Narodowy Fundusz Inwestycyjny  MIDAS SA - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 0217/ 12 - ELEKTRIM-VOLT SA - przyznanie członkostwa w GIR KDPW w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY w zakresie Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii Elektrycznej, prowadzonych przez GPW

Uchwała Nr 0216/ 12 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0215/ 12 - TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0214/ 12 - DOM MAKLERSKI BZ WBK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki APATOR SA oraz ustanie uczestnictwa w tym typie spółki DM BANKU HANDLOWEGO SA

Uchwała Nr 0213/ 12 - DINTERNET GROUP SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0210/ 12 - VANTAGE DEVELOPMENT SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0209/ 12 - SYGNITY SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0208/ 12 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozsezrzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki RELIGA DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 0207/ 12 - RELIGA DEVELOPMENT SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0206/ 12 - REDAN SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0205/ 12 - POSITIVE ADVISORY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0204/ 12 - FAST FINANCE SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0203/ 12 - NETIA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0202/ 12 - FACHOWCY.PL VENTURES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0201/ 12 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ECHO INVESTMENT SA oraz ustanie wykonywania uczestnictwa w tym typie przez spółkę DM BANKU HANDLOWEGO SA

Uchwała Nr 0200/ 12 - KRUK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0199/ 12 - EO NETWORKS SA - przyzanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0198/ 12 - IIF SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0197/ 12 - WŁODARZEWSKA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0196/ 12 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki RELIGA DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 0195/ 12 - RELIGA DEVELOPMENT SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0194/ 12 - GRUPA ADV SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0193/ 12 - MEDIAN POLSKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0192/ 12 - LZMO SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0191/ 12 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki RELIGA DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 0190/ 12 - RELIGA DEVELOPMENT SA - zmiana uchwały 1010/11 Zarządu KDPW z 8.11.2011

Uchwała Nr 0189/ 12 - ELSTAR OILS SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0188/ 12 - DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. - ustanie uczestnictwa w KDPW w trybie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki BEST S.A. oraz rozszerzenie uczestnictwa spółki CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.

Uchwała Nr 0187/ 12 - DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. - ustanie uczestnictwa w KDPW w trybie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki NORDEA BANK POLSKA S.A. oraz rozszerzenie uczestnictwa spółki CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.

Uchwała Nr 0186/ 12 - FERRO S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0185/ 12 - LEŚNE RUNO S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w trybie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0184/ 12 - AGORA S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0183/ 12 - PLANTATOR S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w trybie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0182/ 12 - NETIA S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0181/ 12 - DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW S.A. o typ uczestnictwa SPONSOR EMISJI

Uchwała Nr 0180/ 12 - SECURASSET S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0179/ 12 - EAST PICTURES S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0178/ 12 - HARDEX S.A. - wycofanie akcji

Uchwała Nr 0176/ 12 - ECI-SKARBIEC Real Estate FIZ Aktywów Niepublicznych - przyznanie statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała Nr 0175/ 12 - GRUPA NOKAUT S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0174/ 12 - TIMBERONE S.A. - wycofanie obligacji

Uchwała Nr 0173/ 12 - SELENA FM SA zmiana uchwały nr 27-2012 reejstracja akcji zwykłych

Uchwała Nr 0172/ 12 - Rejesttracja akcji spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA

Uchwała Nr 0171/ 12 - NOBLE SECURITIES SA przyznanie statusu uczestnika w typie SPONSOR EMISJI

Uchwała Nr 0170/ 12 - Rejestracja GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 0169/ 12 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW S.A. o typ uczestnictwa SPONSOR EMISJI

Uchwała Nr 0168/ 12 - WERTH-HOLZ S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0167/ 12 - Vantage Development SA przyjęcie akcji zwykłych

Uchwała Nr 0166/ 12 - DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SA - ustanie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spólki BETACOM oraz rozszerzenie uczestnictwa spółki DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A.

Uchwała Nr 0165/ 12 - EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. - przyjęcie praw do akcji

Uchwała Nr 0164/ 12 - TELECOM MEDIA S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0163/ 12 - MARKA S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0161/ 12 - DOMU MAKLERSKIEGO PKO BP SA

Uchwała Nr 0160/ 12 - PETROLINVEST SA - zmiana uchwały 96_12

Uchwała Nr 0159/ 12 - 11 BIT STUDIOS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0158/ 12 - KINOMANIAK SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0157/ 12 - A - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0156/ 12 - AGORA SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 0155/ 12 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 181/ 12 -

Uchwała Nr uchwała 183/ 12 -