Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Lipiec 2012

Uchwała Nr 0570-2012/ 12 - BRE BANK S.A. - przyjęcie akci do KDPW

Uchwała Nr 0569-2012/ 12 - PCZ S.A. - zarejestrowanie obligacji w KDPW

Uchwała Nr 0568-2012/ 12 - GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - zarejestrowanie obligacji z KDPW

Uchwała Nr 0567-2012/ 12 - GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - uchylenie uchwały nr 308/12 z 24.04.2012 r.

Uchwała Nr 0566-2012/ 12 - KRUK S.A. - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0565-2012/ 12 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji

Uchwała Nr 0564-2012/ 12 - Rejestracja w KDPW obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0563-2012/ 12 - VIVID GAMES S.A. - przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 0562-2012/ 12 - ABEONET S.A. - rejestracja akcji w KDPW

Uchwała Nr 0561-2012/ 12 - FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 0560-2012/ 12 - APATOR S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0559-2012/ 12 - PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - zarejestrowanie w KDPW hipotecznych listów zastawnych na okaziciela

Uchwała Nr 0558-2012/ 12 - PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - uchylenie uchwały nr 420/12 Zarządu KDPW S.A. z dnia 11.06.2012 r.

Uchwała Nr 0557-2012/ 12 - TECHMADEX S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 0556-2012/ 12 - CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0555-2012/ 12 - INTERNET GROUP S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ - zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 0554-2012/ 12 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki VIVID GAMES SA

Uchwała Nr 0553-2012/ 12 - INTERNET GROUP S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ - zarejestrownaie akcji

Uchwała Nr 0552-2012/ 12 - V GROUP S.A. - zarejestrowanie obligacji

Uchwała Nr 0551-2012/ 12 - ECHO INVESTMENT SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0550-2012/ 12 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki PCC EXOL SA

Uchwała Nr 0549-2012/ 12 - PCC EXOL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0548-2012/ 12 - NETIA SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0547-2012/ 12 - PRAGMA FACTORING SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0546-2012/ 12 - KANCELARIA MEDIUS SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0545-2012/ 12 - GETIN HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0544-2012/ 12 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ROVESE SA oraz ustanie wykonywania uczestnictwa  przez spółkę DM BANKU HANDLOWEGO SA dla akcji ww. spółki

Uchwała Nr 0543-2012/ 12 - TERMOEXPERT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0542-2012/ 12 - GRUPA ADV SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0541-2012/ 12 - BRE BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja publicznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0540-2012/ 12 - DOM MAKLERSKI CINKCIARZ.PL SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0539-2012/ 12 - PLANET SOFT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0538-2012/ 12 - MINOX SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0537-2012/ 12 - TRANS POLONIA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0536-2012/ 12 - CALATRAVA CAPITAL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0535-2012/ 12 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0534-2012/ 12 - KBC EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0533-2012/ 12 - LUXIMA SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0532-2012/ 12 - KREDYT BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu KBC AMERYKA FIZ

Uchwała Nr 0531-2012/ 12 - KBC AMERYKA FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0530-2012/ 12 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki MURAPOL SA

Uchwała Nr 0529-2012/ 12 - MURAPOL SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0528-2012/ 12 - POLNORD SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0527-2012/ 12 - SELVITA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0526-2012/ 12 - NETTLE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0525-2012/ 12 - MENNICA POLSKA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0524-2012/ 12 - STERGAMES SA - zmiana uchwały 370/12

Uchwała Nr 0523-212/ 12 - EUROIMPLANT SA - przyjęcie pda

Uchwała Nr 0522-2012/ 12 - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0521-2012/ 12 - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0520-2012/ 12 - FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0519-2012/ 12 - INVENTI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0518-2012/ 12 - AEDES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0517-2012/ 12 - MERIT INVEST SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0516-2012/ 12 - MW TENIS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0515-2012/ 12 - V GROUP SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0514-2012/ 12 - PARTEX SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0513-2012/ 12 - BLACK AMBER MANAGEMENT SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0512-2012/ 12 - GMINA - MIASTO ELBLĄG - zarejestrowanie obligacji w KDPW

Uchwała Nr 0511-2012/ 12 - DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. - ustanie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki LPP S.A.

Uchwała Nr 0510-2012/ 12 - DOMINIUM S.A. - zarejestrowanie obligacji w KDPW

Uchwała Nr 0509/ 12 - BANK POCZTOWY S.A. - zarejestrowanie obligacji

Uchwała Nr 0508/ 12 - REGNON S.A. - zarejestrowanie akcji w KDPW

Uchwała Nr 0507/ 12 - MADKOM S.A. - przyznanie statusu uczetnika w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji do KDPW

Uchwała Nr 0506/ 12 - BYTOM S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0505/ 12 - VISTULA GROUP S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 0504/ 12 - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla WEDBUSH EUROPE LIMITED

Uchwała Nr 0503/ 12 - CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. - rozszerzenie uczetnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki GLOBE

Uchwała Nr 0502-2012/ 12 - GLOBE TRADE CENTRE S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 0506-2012 BYTOM S/ 12 -

Uchwała Nr 0773-2018/ 12 -